fredag 26 januari 2018

Blir Sverige muslimskt

Sekulariserat eller tvångströja
Det liberala samhällstänket har det lite jobbigt i nuläget. Sannolikt på grund av tre skäl. Många svenskar är i stor utsträckning liberalt inriktade och tar de liberala värdena för självklara. Vi är inne i en tid som innebär stora samhällsomställningar, tider som brukar göra många människor som känner sig hotade och oroliga mer konservativa. Olika tolkningar av islam breder ut sig och tar allt mer utrymme i det svenska samhället, många av dess ledare är inte sekulärt tränade. De främsta ledarna per tolkning har sin hemvist utanför Sveriges gränser. För tydlighetens skull är jag inte negativt inställd till människor som valt att vara muslim. Jag har vänner som är atteister, muslimer, kristna, judar, buddister och andra trosuppfattningar som en del av sin identitet. Det ser jag som en personlig rikedom. För mig får alla välja vilken trosuppfattning de vill bara den inte påtvingas andra. Och så länge den inte är extremistisk. Tillsammans kan vi skapa fantastiska gemensamma samhällen.

Är annorlunda farligt? Nej! Är annorlunda annorlunda? Ja! Jag har haft förmånen att leva i mycket olika kulturella sammanhang. Sverige och USA där kristendomen satt sin tydliga prägel. Malaysia där islam är stadsreligionen men folket mångkulturellt. Och homogena budistiska Japan. Fantastiska upplevelser och erfarenheter. Min utgångspunkt har alltid varit att respektera den kultur jag besöker. Det innebär absolut inte att jag avviker från min värdegrund. Det innebär dock att jag respekterar att jag varit gäst, att det går att bygga samhällen på olika sätt och att jag själv beter mig mot alla andra så som jag själv vill bli behandlad. Uppsala och Sverige representerar hemma för mig. Hemma hos mig vill jag leva i ett sekulärt samhälle! Jag vill leva i ett samhälle där invånarna fostrats att behandla varandra med respekt, att följa den ”gyllene regeln”. Jag vill absolut inte att olika religiösa tolkningar ska få stort politiskt inflytande i Uppsala eller i Sverige. Jag vill inte heller leva i ett samhälle där starka konflikter råder mellan olika trosuppfattningar. En sekulär demokrati låter oss alla tro vad vi vill. Och de religiösa krafter som vill förändra våra lagar och värderingar får rätta in sig i ledet och verka för det genom politiska partier. Sverige har länge drivit en misslyckad migrations- och integrationspolitik. Ett av många sätt att korrigera tidigare misstag och oförmåga är att vara tydlig. Jag vill leva i ett sekulärt demokratiskt samhälle där mångfalden arbetar hand i hand för att skapa högsta möjliga generella välstånd.
https://www.expressen.se/nyheter/omstridd-studie-kan-bli-30-procent-muslimer-i-sverige/
https://www.dn.se/debatt/darfor-ar-det-viktigt-med-ett-sekulart-samhalle/
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/demokrati

Jag tror inte Sverige blir ett land styrt av islamiska tolkningar. Jag tror vi förblir en positiv sekulär demokrati där vi tillsammans skapar framgångar.

Dagens kalkon
Partier och enskilda politiker som bedriver negativt kampanjande istället för att fokusera på vilka egna bättre förslag man företräder. Självklart kräver det att man är kritisk i sin jämförelse MEN i min värld ska det göras sakligt och rimligt respektfullt. Jag hoppas också som bifogad ledare att väljarna straffar partier och politiker som säljer skräp och lögner!
https://www.expressen.se/ledare/linda-nordlund/bara-valjarna-kan-stoppa-sossarnas-egen-trollfabrik/

Dagens stjärna
Jenny Sonesson. Ja, det är hyckleri. Självklart ska snus få exporteras om det inte är förbjudet!
http://www.gp.se/ledare/sonesson-hyckleri-att-sverige-exporterar-vodka-men-inte-snus-1.5094852

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar