lördag 27 januari 2018

Smittskydd

Flockskyddet är viktigt
För människan som lever i rika samhällen är möjligheten att vaccinera sig ”en Gudagåva”. En möjlighet med stor positiv effekt på vår hälsa. Hela idén med vaccinationsprogram är att skydda befolkningen ifrån mer eller mindre allvarliga sjukdomar. I Sverige har vaccinationsprogrammet varit mycket framgångsrika och garanterat skonat massor av svenskar direkt lidande och efterföljande hälsoproblem. Vaccinationsprogram som startas på barnavårdscentraler och i våra obligatoriska skolor. Program som framgångsrikt utrotat allvarliga sjukdomar som till exempel polio och tbc. Framgångarna har byggt på att nästan alla blivit vaccinerade, då har flockskyddet fungerat. Endast ett fåtal fanatiskt religiösa har vägrat att deras barn med hjälp av vaccin ska skyddas. Beklagligt för de barnen men, som sagt, för oss andra har riskerna istort eliminerats. 

Idag har befolkningsskyddet försämrats. I Uppsala har, om jag förstått rätt, Region Uppsala i samarbete med Migrationsverket erbjudit Asylinvandrade att vaccinera sig. Långt ifrån alla har nappat på erbjudandet och det sägs att denna vaccinationsmöjlighet inte erbjudits i hela Sverige. Det innebär att antalet oskyddade och potentiella smittbärare ökat i landet. Vissa kan tycka att det inte drabbar ”oss”, men det gör det eftersom dessa människor är under vårt beskydd under tiden asylansökningar prövas eller då de fått godkänt att långsiktigt vara en del av vårt samhälle. Vi behöver bättre våga ta i även detta viktiga och känsliga problem. C Uppsala tycker att vår kommun ska ta ett arbetsgivaransvar för ett bättre flockskydd.

http://24uppsala.se/2018/01/22/efter-utbrotten-alla-kan-fa-gratis-vaccin/https://www.dagenssamhalle.se/debatt/det-behovs-en-tydlig-politisk-plan-vaccinering-20436

Dagens kalkoner
De flesta nationella skolpolitiker under lång tid. Hur är det möjligt att skolan tillåtits ”misshandlas” år efter år så länge? Hur är det möjligt att lärarstatusen degraderats så mycket att yrket gått från att attrahera de duktigaste att vilja lära ut till att ha mycket svårt att attrahera de duktigaste? Mycket handlar inte om pengar!
http://www.gp.se/ledare/skogstad-flumskolan-är-en-borgerlig-skapelse-1.5099258

De som undviker att tala om problem bara för att någon man inte gillar uttryckt liknande problem tidigare. Problem är oftast inte farliga, särskilt inte om man tidigt vågar se dem och påbörjar det kreativa problemlösararbetet. Muntergökar som inte gillar prat om problem utan bara om lösningar behöver lära sig mer om beteendevetenskap. Framgångsrikt förbättringsarbete bygger på 1) en tydlig kvalitetsambition 2) definiera en problemformulering 3) förankra problemformuleringen utifrån fakta och om möjligt vetenskaplig evidens. Bara med den utgångspunkten, inklusive förankringen, kan förbättringsarbetet bli framgångsrikt. Hur svårt kan det vara? Uppenbarligen svårt för allt för många med samhällsutvecklande uppdrag.
https://www.expressen.se/nyheter/ulf-kristersson-sd-var-de-enda-som-talade-om-problem-med-invandringen/

Dagens stjärna
Alice Teodorescu. Oansvariga politiker, som inte tidigt med kraft tar i små problem som riskerar att bli stora problem, gör stor samhällsskada. För hederliga människor är frihets- och trygghetskänslor centrala för vårt välbefinnande. Att säkerställa trygghet är en nödvänd bottenplatta i ett framgångsrikt samhällsbygge. Hur går det till exempel med många av de unga marockaner som länge plågat och begått brott mot många i Stockholm, Uppsala och andra orter? Är det fortfarande ”omöjligt” att utvisa dem? Släpps många av dem fortfarande direkt för att ”barn” inte får behandlas ens som 1/4 vuxen? Tveklöst har en misslyckad migrations- och integrationspolitik skapat stora trygghetsutmaningar. En utveckling som hade kunnat undvikas om valda politiker tar sitt trygghetsansvar gentemot dem de företräder på allvar. UG tror jag de säger inom skolvärlden. Även den en ”värld” där otryggheten ökat mycket.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-den-nya-segregationen-är-här-1.5099012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar