måndag 22 januari 2018

En kontinent på dekis

Människans utveckling
I en tid där vi med stormsteg närmar oss en verklighet där extremt intelligenta datorer, med ”känsloförmåga” snart är en allmänt tillgänglig del av vår verklighet, kan vi konstatera att européer dominerat utvecklingen de drygt senaste 500 åren. Inte minst amerikaner med européeisk bakgrund. Och utvecklingen har varit enastående. Förr en kontinent full av extroverta agendor, nu full av interna problem och inre splittringar. Igen. Europa har även under dessa makalösa 500 åren varit splittrat och ägnat sig åt förödande krig men då fanns i praktiken inga andra etniska grupper som på allvar kunde utmana, just därför bråkade ”herrefolket” mot varandra istället. 500 år går fort.
https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden
https://www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Samhallsorientering/Sidor/Demokratins-utveckling-i-Sverige.aspx
https://www.so-rummet.se/content/handel-i-europa-under-medeltiden-och-nya-tiden-ca-500-1800-ekr

Väldigt mycket talar nu för att Europa får uppleva det Kina fick göra efter sin senaste storhetstid. ”Draken”, Kina, somnade både av egen dåvarande oförmåga, men också med god hjälp av främst engelska intressen som på olika sätt kolonialiserade stora delar av Asien.
Europeiska globala företag har länge tappat i konkurrenskraft, våra utbildningssystem tappar i konkurrenskraft, misslyckad integration och ett Europeiskt samarbete som inte kraftsamlat på rätt saker leder onekligen mot insomnande. Och återigen har det relativt sett moderna demokratiska Europa blivit politiskt rörigt och svagt. Självklart stöttas rörigheten, och vägen mot minskad styrka, av utomeuropeiska krafter. Du tror väl inte att till exempel makthavare i Kina, Turkiet och Ryssland tänker så annorlunda än hur européer och amerikaner tänkt i jakten på begränsade tillgångar, välstånd och inflytande? Du tror väl inte att just vi varit särskilt storsinta och oegennyttiga? Om du tror det får du bättre läsa på människans historia. Jag kan då varmt rekommendera att du balanserar din historiska inläsning genom att läsa den beskriven även ur till exempel kineser och ryssars perspektiv. Tro mig, de skiljer sig åt. Sanningen är i betraktarens ögon och, hör och häpna..., segrare i till exempel krig tenderar att få tolkningsföreträde om ”sanningen”.

Det är inte länge sedan som världen dominerades av europeiska och amerikanska globala företag. Dessa företags ledningar och aktieägare öppnade snabbt upp för vår nya ordning genom att till exempel göra Kina till världens tillverkningsfabrik. En enorm kompetensöverföring genomfördes och massor av i början billiga jobb skapades, i Kina. Snabbt lärde sig kineser och andra asiater det mesta och idag är det främst amerikanska, kinesiska och indiska bolag som tillhör de största och mäktigaste i världen.

Den nya artificiella intelligensen och robottekniken, samt 3D-printing, ändrar återigen ordningen och maktförhållanden på vår jord. Är Europa en dominerande spelare inom dessa områdens forskning? Finns de ledande företagen runt AI och robotik i Europa? I väldigt liten utsträckning. ABB är definitivt en duktig spelare men den stora maktfaktorn i förädlingskedjorna idag är de bolag som sitter på relevanta data. Data om till exempel dig. Data som främst bolag som Alibaba, Amazon, Google, Apple, IBM, Facebook och Baido har.
https://m3.idg.se/2.1022/1.696371/ai-ae-ett-lika-stort-steg-som-elektricitet-eller-eld-tror-googles-vd
https://www.3dhubs.com/what-is-3d-printing
Nils Lundgren är en erfaren och av många ansedd som en skicklig nationalekonom. Personligen upplevde jag honom som rätt flosklig och kappvändande när han var mediernas gullegris som ekonomisk tyckare under 90-talets tyckare. Samtidigt var hans engagemang i ”Junilistan” mot EU ett bevis för ett genuint och starkt samhällsengagemang. Hans nedan bifogade reflektioner om BREXIT och västvärldens ”förfall” är läsvärda. I vart fall för dig som gillar att försöka lägga pussel för att då och då tro att man har en god nulägesbild. En nulägesbild som snabbt förändras, ständigt.
http://www.gp.se/ledare/nils-lundgren-västvärldens-inflytande-sjunker-snabbt-1.5070710
http://www.gp.se/ledare/nils-lundgren-hur-farligt-är-brexit-och-för-vem-1.5070721

Dagens kalkon
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som ständigt utsätter Uppsalabor och besökare för oacceptabelt strul med framkomligheten. 
https://m.youtube.com/watch?v=VZig6jSXAh8

Dagens stjärna
Gunnar Wetterberg. Ja, låt människor som sliter ihop sina intäkter behålla mer av det värde de skapar. Det finns gränser för rättvisan om vissa kan få allt utan skatt medans de som sliter hårt också beskattas hårt.
https://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/mer-rattvist-att-beskatta-gamla-pengar-an-nya/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar