torsdag 4 januari 2018

Rättvisa pensioner

Rättvisa
Hur rimligt är det att en som jobbat hela sitt liv i Sverige, eller på andra sätt tjänat svensk utveckling, ska få lika låg pension som en som inte gjort det? Hur hållbart är garantipensionssystemet om allt fler inte bidragit med pengar till pensionssystemet som de ändå kan få ersättning ifrån? Det är bra att en ny pensionsöverenskommelse är gjord men min bedömning är att vi ändå med hög fart går mot ett samhälle där 1/3 av befolkningen faktiskt klassas som fattiga och som får leva i ordentlig relativ fattigdom. Det är verkligen ett nytt Sverige som då växer fram.
https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/sa-fungerar-pensionen/garantipension-om-du-har-lag-pension
https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer/ekonomiskt-stod/missuppfattningar-om-aldreforsorjningsstodet

Vi svenskar har för länge invaggats i tron att staten kommer att ta hand om oss. Det är säkert ett av skälen till att svenskarna rankas som bland de generellt minst ekonomiskt starka i västvärlden. Ja, du läste rätt. Om nedan ranking stämmer säger det mycket om tilltron till att staten ska rädda oss alla är väldigt stor. Personligen skulle jag aldrig lita så mycket på en ansiktslös stat som dessutom bevisligen styrs av många som inte tillhör de mest lämpliga att bidra till vår framtida internationella konkurrenskraft. Mer egenansvar och mindre förhoppningar om att andra genom staten ska ta hand om oss är en klok väg framåt. Det innebär att statens och dess kommuners åtaganden behöver minskas medan skattelättnader för skattetyngda invånare ger mer utrymme för att ta ett eget ansvar för ekonomiska buffertar och olika former av försäkringar. Det är inte rättvist att vi tvingas betala höga skatter samtidigt som välfärdens kärna inte fungerar och offentliga medel satsas på annat än just kvalitet i välfärdens kärna.
http://cornucopia.cornubot.se/2018/01/svenska-hushallen-nast-fattigast-i.html?m=1

Dagens kalkon
S, MP och V i Uppsala. Skolresultaten försämras kraftigt i Uppsala jämfört med andra kommuner. Skolpolitiken drivs inte entydigt för att maximera varje elevs möjlighet att nå sin fulla potential och antalet elever per klass bara ökar. Dessutom minskar begåvningsutvecklingen i bland annat Sverige! Det är en katastrofal utveckling om man vill försvara vårt generella välstånd! Och om man ska få pensioner till dem med garantipension framöver! Du vet väl att det i huvudsak är de som nu arbetar som betalar pensionerna till dem som nu är pensionärer? Visst har de som tjänat egna pengar också betalat in till pensionssystemet men kassaflödesmäsdigt täcks det mesta av dem som löpande arbetar. Vänsterpolitik är farlig om vi eftersträvar hög generell välfärd, det gör jag!
https://kvartal.se/kommentar/z3ayoomcnwuf7n95lt93xkqwr2nwy4

Dagens stjärnor
Polisen. Trots en olämplig högsta chef och underbemanning gör de ett bra jobb utifrån svaga förutsättningar. Som tidigare ordförande för nämnden med ansvar för det offentliga rummet drev vi på tillsammans med Polisen att kameraövervakning skulle bli tillåtet på särskilt utsatta platser. Länstyrelsen sa då nej. Polisen och kommunerna måste definitivt få mer självbestämmande.
https://www.expressen.se/ledare/lat-polisen-bestamma-sjalv-over-kamerorna/

Håkan Boström. Ja, det fria ordet är hotat när mediebolagen och Frankrikes president börjar tala om lagstiftning mot falska nyheter och censur av falska nyheter. Visst sprids mycket falskheter. Jag tycker också liknande allvarliga spridning av lögner ska kunna straffas. Om det ska bli aktuellt måste man dock börja med att definiera vad falska nyheter är. Det är inte helt självklart i en snabbrörlig värld. Och vilka ska vara domare?
http://www.gp.se/ledare/det-fria-ordet-är-hotat-även-i-sverige-1.5006055

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar