lördag 6 januari 2018

Allmännyttan och volym

Behövs Uppsalahem?
Gör Allmännyttan någon nytta i dagens Sverige? Paniken sprider sig bland det rikspolitiska etablissemanget över hur fel det gått med migrations- och integrationspolitiken. Parallellt med att Sveriges delar saknar skicklig arbetskraft som arbetsgivare skriker efter. Det är onekligen intressanta och svåra tider. Oavsett om man är en ung med svenska föräldrar, en svensk med utländska föräldrar, asylinvandrad eller arbetskraftsinvandrad. Alla dessa personer vill ha ett eget boende. Långt ifrån alla har råd med ett eget boende utan en massa subventioner. Subventioner som några andra ska finansiera. Ja, ja många behöver bostäder samtidigt som många saknar betalningsförmåga.

Kan allmännyttan göra någon modern nytta i samhällsbygget? Absolut! Om allmännyttiga bolag förvaltar det bestånd de har klokt är det en bra kommunal tillgångsbuffert. Utöver det behöver ansvariga politiker prioritera. De prioriteringar som krävs är 1) bostäder till människor i kö med betalningsförmåga 2) bostäder till arbetskraftsinvandrare med god betalningsförmåga 3) bostäder till människor med låg betalningsförmåga 4) blanda sina bostäder med andra boendeformer 5) sälja av delar av beståndet för att bidra till minskad segregering och finansiering av nya 1), 2) och 3). Hur svårt kan det vara? Och ja, 2) är viktigt för att vi ska klara av att finansiera en politik som lagar det som en misslyckad migrations- och integrationspolitik förstört. Uppsalahem behövs men bolaget behöver bättre ägardirektiv. Uppsalahem är Uppsala kommuns allmännytta. I tider då invandringsskräcken breder ut sig är det viktigt att kunna skilja mellan invandrarbakgrunder. Sverige, inte minst Uppsala, behöver arbetskraftsinvandring. Arbetskraftsinvandrare behöver också bostäder. De börjar ofta med att hyra bostad tills de bestämmer sig för om det nya landet matchar deras krav. Följaktligen måste vi ha bostäder tillgängliga för dessa människor som direkt bidrar till vårt gemensamma värdeskapande. Fler som kan bidra till att stötta våra svagaste. Är det svårt att förstå?

Den Gordiska knuten som behöver lösas är hur vi nu snabbt kan ställa om runt 50% av bostadsbyggandet till prisvärda mindre bostäder med en delningsekonomisk logik! Det är inte bara möjligt, det är nödvändigt! Parallellt är det viktigt att de större städernas politiker säkerställer att dessa bostäder finns tillgängliga i alla stadsdelar. En fortsatt destruktiv segregation gynnar till sist ingen.
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/gordiska-knuten
http://www.gp.se/ledare/allm%C3%A4nnyttan-och-framtiden-1.4947074
https://www.allmannyttan.se/vilka-vi-ar/vad-ar-allmannyttan/
https://www.allmannyttan.se/

Dagens kalkon
De som inte förstår att butiker som hyresgäster kraftigt kommer att minska i uthyrningsstationer. E-handel driver snabbt den förändringen. Samtidigt tvingar kommuner fastighetsägare att ha verksamhetslokaler i centrala bottenlägen. Lite flexiblare bedömningar är kloka i en ny tid med nya möjligheter.

Återigen är det kineser och amerikaner som leder utvecklingen genom de enorma E-handelkrafterna Alibaba och Amazon. Ett svenskt exempel som kraftfullt drabbas av en strategi som tidigare tjänat dem väl är Hennes och Mauritz. För städer som vill vara levande och fönsterbelysta i centrala delar är det klokt att snabbare tänka om. Hur kan kontorsytorna bli fler samtidigt som fönstren ger ljus och utsikt för kontorens personal? En liten provbutik med större skyltfönster med illusionistiska fönster? Varför inte? Ytorna måste finansieras, city behöver trygghetsskapande ljus, varumärken behöver marknadsföras och världen förändras ständigt. De enkla jobben blir allt färre inom handel och varulagerhantering.
https://www.va.se/nyheter/2018/01/04/butiksdoden-skordar-nytt-offer---nu-tvingas-amerikanska-jatten-bomma-igen-butiker/?utm_campaign=VeckansAffärer_180105_Butiks&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=64556af75241487cbc094d9d15170c9d&elq=eaf86dec3d2047eeb332bf42f6a9d098&elqaid=13214&elqat=1&elqCampaignId=9246
https://www.amazon.com
https://m.alibaba.com

Dagens stjärna
Vänstertidningen ETC som publicerar Nils Karlsson, MP, debattartikel om migration! Nu har till och med vänstern fattat att volym har betydelse. Inte illa. Bättre sent än aldrig.... Men det är fortfarande fullt med floskler och naiva perspektiv i debattartikeln.
https://www.etc.se/debatt/verkligheten-kraver-att-vi-pratar-volymer-0

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar