torsdag 10 november 2016

Domedagen

När USA backar, vilka stiger fram

"Make America great again". Det löftet har Donald Trump gett det amerikanska folket. USA har fått en ny president som är protektionistisk, odiplomatisk, som gärna förödmjukar kvinnor och som tror det finns enkla lösningar på komplexa utmaningar. Folket i den fria världens ledande land har följt i Ungerns, Polens, Turkiets, Filipinernas med fleras fotspår och valt en framtid av inskränkthet, självgodhet och upplevd egennytta. I Trumps fall tycks hans ekonomiska politik vara någon form av Reagan/Thatcher medicin igen. I en tid då de få rika behöver dela med sig mer av sina enorma rikedomar ska de rika behöva betala ännu mindre... Och miljö- och klimatförbättringsarbetet ska läggas i frysboxen för att istället finansiera infrastruktursatsningar som är tänkta att skapa jobb i USA. Inget kommer att göras under Trumps ledarskap för att försöka tygla de hästar som Reagan/Thatcher släppte loss globalt när finansmarknaden avreglerades på ett allt för omfattande sätt. Men vem kan tygla en frisläppt finansmarknad? Ett USA med Trump i toppen som till exempel vill tvinga Federal Reserve att ligga kvar med låga räntor...? Ett väldigt svagt EU? Någon annan? Behöver "hästarna" tyglas? Vad tror du? Tror du att människor och organisationer som kan tjäna massor av pengar på att inte betala skatt någonstans frivilligt vill sluta med det? Tror du att någon som kan tjäna pengar på att fritt flytta sina pengar till nya marknader bryr sig om marknader eller aktier som de lämnat? Jag vet att jag inte fortsätter att följa eller bry mig om företagen som jag haft aktier i men som jag sålt. När USA sannolikt backar in mer i sig själv, vilka krafter kliver då fram i landets ställe? Inga? Självklart kommer nya krafter ta de chanser som bjuds.


Sverige är i händerna på sin omgivning

Sverige är ett fantastiskt land. Landet har snart endast 10 miljoner invånare. Sveriges framgångar är väldigt starkt beroende av vad som händer i vår omvärld. En allt oroligare omvärld är inte något upplyftande för oss här uppe i norr. Vårt välstånd är starkt kopplat till vår förmåga att kunna göra affärer med människor runt om i världen. Hittills har vi varit riktigt bra på det. Det är dock inte något som är givet i framtiden.

Vissa drömmer om en värld utan gränser och där vi alla lyder under samma demokratiska och liberala system. Möjligen en fin tanke. Men hur kan man ens tro att världen skulle kunna styras på ett sätt? Och hur rolig blir den världen? Hur bra har det gått inom EUs medlemsländer att följa beslutade finansregler? Hur sannolikt är det att de som har makten runt om i världen är beredda att ge upp sin egen starka maktposition? Det är klokt att utgå ifrån att länder kommer att finnas kvar med sina gränser men att vi måste göra allt vi kan för att vi kan leva i fred tillsammans.

Automatisering och artificiell intelligens ersätter allt fler jobb
Företagsamhet, bördighet och Jobb, jobb och jobb avgör hur välståndet utvecklas på en plats. Så är det runt om i världen, även i USA. Om jobben försvinner från en plats tappar platsen livskraft och människor börjar bråka. Är det svårt att förstå? Väldigt många av dagens jobb prognosticeras att ersättas med hjälp av robotar och artificiell intelligens. Oavsett var i världen de arbetsuppgifterna utförs på jorden idag. Trumps löften att flytta hem jobb blir intressant att följa. Det är hög tid att arbeta fram en ny ekonomisk modell som kan göra att även framtidens samhällen kan erbjuda ett generellt välstånd där många människor bidrar i samhällsbygget på meningsfulla sätt. Var hittar jag nätplatsen där Marknadsekonomi 2.0 utvecklas?

Brytpunkter vid paradigmskiften
Vad innebär religioners domedagar? Kan det vara så enkelt att det handlar om brytpunkter vid paradigmskiften som avses? Varför inte? Personligen tror jag inte på någon religiös variant av domedag men jag tror det är värdefullt och viktigt att lära av vår mänskliga historia. Kraftiga brytpunkter i mänsklighetens historia har regelbundet inträffat sedan "Adam och Eva". Självklart kommer även nu att bjuda på liknande korrigeringar. Låt oss bygga Marknadsekonomi 2.0 och vara övertygade om att vi kommer att hitta en väg framåt som kan erbjuda väldigt mycket positivt för kommande generationer. Jordens undergång är inte nära! Men utmaningarna är väldigt tuffa just nu.


2 kommentarer: