måndag 21 november 2016

Mångfaldens ramar

Många varianter av allt
Mångfalden är enorm runt om i världen, på många sätt. Inte minst den politiska kraft som bäst förespråkar mångfaldens positiva perspektiv, liberalismen, finns politiskt förpackad i många versioner. I hela västvärlden utmanas nu mycket som klassas som liberala värden. Inte minst i länder som USA, Kanada och Australien är debatterna heta om varför vi hamnat där vi är. En förklaring som återkommer är att en mångfald utan mycket tydliga ramar blir "överkurs". Tydliga ramar som upprätthålls. Ramar som många väljer att kalla värdegrunden och som alla i ett mångfaldspositivt samhälle förväntas följa. Och identitetspolitik splittrar istället för att ena människor runt en tolerant värdegrund. Visst är det ok att vara ateist, muslim, kristen, jude, buddist eller att tro på något annat men visst är det viktigt att det offentliga Sverige står upp entydigt för demokrati, jämlikhet och en ordning där rättigheter matchas med skyldigheter? I min värld är vår värdegrund den nödvändiga ramen för att mångfalden ska fungera väl och skapa ett attraktivt, kreativt och framgångsrikt samhälle. Vad tycker du?
http://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/politiska-ideologier/liberalism
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Kategori:Liberala_partier_i_Sverige

I New-York times kan man till exempel läsa följande värdefulla reflektioner om mångfald och identitetspolitik.
"But how should this diversity shape our politics? The standard liberal answer for nearly a generation now has been that we should become aware of and “celebrate” our differences. Which is a splendid principle of moral pedagogy — but disastrous as a foundation for democratic politics in our ideological age. In recent years American liberalism has slipped into a kind of moral panic about racial, gender and sexual identity that has distorted liberalism’s message and prevented it from becoming a unifying force capable of governing."
http://mobile.nytimes.com/2016/11/20/opinion/sunday/the-end-of-identity-liberalism.html

Nedan följer ytterligare en läsvärd reflektion i ämnet. Mångfaldens försvarare behöver mycket sannolikt tydligt stå upp för dess fundamentala ramar. Men för att kunna göra det är det viktigt att på riktigt förstå varför.
"A lot of that argument already revolves around the concept of “identity politics,” used as shorthand for a vision of political liberalism as a coalition of diverse groups — gay and black and Asian and Hispanic and female and Jewish and Muslim and so on — bound together by a common struggle against the creaking hegemony of white Christian America."
http://mobile.nytimes.com/2016/11/20/opinion/sunday/the-crisis-for-liberalism.html

Enfald eller mångfald
Det är lätt att tro att man trivs bäst enbart med "samma" människor. Men vad innebär det? Tänk dig ett liv med enbart korv och potatismos som föda. Visst är det gott och livsberikande med alla olika varianter av maträtter vi idag kan välja bland från alla jordens hörn? Det tycker jag. Och visst är det bra att Livsmedelsverket och kommuners miljöförvaltningar har tydliga hygienramar för den mat som säljs i Sverige. Håll med om att det gör det mer sannolikt att vi inte blir sjuka av den mångfald av mat vi gärna äter både hemma och ute på restauranger. Att vi står upp för de ramar vi anser fundamentala i Sverige är avgörande för ett fungerande och tolerant svenskt samhällsbygge.
http://www.synonymer.se/mobil/?query=v%E4rdegrund
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund
http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/vara-varderingar/var-vardegrund/

Fokus på företagande, trygghet och miljöansvar
Genom att fokusera på företagande, trygghet och miljöansvar kan vi skapa en positiv framtid för våra barn.
http://www.di.se/nyheter/centern-ska-vaxa-genom-att-tona-ner-flyktingfragan/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar