onsdag 2 november 2016

Viktigast just nu

Huvudsaker och bisaker 
Av det som händer just nu, vad tycker du är viktigast att reflektera över? Veckans Affärer tycker det är:
1) att Skatteverket börjar jaga delningsekonomin..
2) presidentvalet i USA
3) fackens lönekrav.
Håller du med? Vem förvånas över att Skatteverket vill beskatta människor som till exempel hyr ut bostad utan att betala skatt? Pågår det någon större show i världen just nu som är större och mer snackisdrivande än Clinton mot Trump? Och vem förväntar sig att facken ska bry sig om ungdomar och nysvenskar som har det svårt att komma in på arbetsmarknaden? Facken värnar stenhårt sina medlemmar och de som för tillfället är i värmen. Ja, ja, ja är det här de viktigaste frågorna just nu?
http://www.va.se/nyheter/2016/11/01/skatteverket-nu-ska-det-bli-slut-pa-skattefusket-inom-delningsekonomin/

Barndödlighet, torka, översvämningar, ny världsvaluta, energiförsörjningen och rättvis förmögenhetsfördelning

Barnadödlighet
Är inte barnadödligheten en viktigare fråga än presidentvalet i USA? Kanske, kanske inte. De hänger väl ihop? Vinner Clinton över Trump, innebär det att färre barn än du dör per år? Varje dag beräknas runt 16.000 barn under 5 år dö i världen! 16.000 varje dag! Hur ofta ser du en löpsedel med texten "Idag dog 16.000 barn i onödan!"....
https://unicef.se/fakta/barns-overlevnad
http://mobile.nytimes.com/2016/11/01/health/melinda-gates-birth-control-poverty.html

Torka och översvämningar
Du är väl inte en förnekare kopplat till människans negativa påverkan på klimatet? Är en försämrad miljö en viktigare utmaning än LOs kamp mot människor i utanförskap?
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/bottenhavet/beslut-ap/miljoproblem/Pages/klimatforandringar.aspx
http://press.weeffect.se/images/torka-och-oeversvaemningar-slaar-haart-mot-livsviktiga-stapelfoedan-majs-528199

Ny världsvaluta
Hur viktig är en världsvaluta? Hur viktigt är det för världens rättssamhället att kunna stoppa organiserad brottslighet och korruption? Om en ny digital världsvaluta ska tillåtas ska den självklart transparent kontrolleras av demokratiska stater. Varför tillåts till exempel Bitcoin och Zcash? De gör det bara lättare för världens mörka krafter att destruktivt verka!
http://mobile.nytimes.com/2016/11/01/business/dealbook/zcash-a-harder-to-trace-virtual-currency-generates-price-frenzy.html

Billig och tillgänglig energi
Vi behöver fasa ut vårt beroende av fossila bränslen oavsett om vi vill göra det av miljö- och klimatskäl eller ej. Det är en ändlig resurs! Hur snabbt ställer vi om till något nytt, billigt och tillgängligt drivmedel? Det är helt avgörande för vårt välstånd. Är det en viktigare fråga än att jaga en delningsekonomi som minskar energibehovet?
http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/fossilfria-transporter/nationell-strategi-for-att-stalla-om-till-en-fossilfri-transportsektor/
http://www.kva.se/Vetenskap-i-samhallet/Energi/

Fattigare medelklass
Bland andra USAs medelklass har ekonomiskt försvagats de senaste trettio åren. Bernie Sanders lyfte tydligt fram hur de extremt rika blivit extremt mycket rikare de senaste åren samtidigt som medelklassen tappat mycket mark. Det är en mycket orättvis förmögenhetsfördelning i västvärlden idag och dessutom orimligt att skattekollektivet gång efter gång får rädda oacceptabelt risktagande inom finanssektorn. Sanders slog nästan Clinton i kampen om vem som skulle bli Demokraternas presidentkandidat. Är det Clinton eller Trump som bäst kan företräda den medelklass som har rösträtt i deras land? Ingen av dem skulle många säga... När medelklassen "gungar" så gungar hela systemet och det är vad vi upplever just nu!
http://www.svd.se/hur-ska-vi-radda-medelklassen
http://www.svd.se/medelklassen-forsvinner-i-usa

Företagarerfarenhet
Vilket är då Sveriges största politiska problem? Sannolikt bär följande ledarartikel på svaret. Väldigt, väldigt få politiska ledare har ordentlig arbetslivsbakgrund och gärna företagarbakgrund. Vi måste kunna mycket bättre! Du måste välja vilka företrädare du vill ha noggrannare! Jag också! Det absolut viktigaste just nu är att välja dugliga ledare. Ledare med tillräckliga erfarenheter för att klara av att leda i svåra och komplexa tider. Som själv har förmåga att se mönster i ett gytter av information, inklusive desinformation. Men, men att bekämpa delningsekonomin är kanske viktigare än att säkra dugliga och godhjärtade ledare.....
http://www.gp.se/ledare/det-finns-en-värld-utanför-rosenbad-1.3921305Inga kommentarer:

Skicka en kommentar