fredag 11 november 2016

Fantastiskt

Livet är fantastiskt. Hur fantastiskt varierar för oss alla. Även de som lever hårda liv upplever relativa stunder av lycka och framgång. Hur långt vårt liv blir beror främst på vilka gener vi fått och hur våra liv praktiskt levs. Vissa dör unga andra blir väldigt gamla. Generellt blir vi allt äldre. Jag hoppas jag blir en av dem och har min älskade morfar som riktmärke, snart 95 år gammal. Om man inte blir allt för skadad och sjuk ser jag varje vecka som en skatt. Njut mer! Jag tror generellt vi är dåliga på det och njut mer av det enkla som till exempel att ligga på en klippa och tänka på något positivt, gå i en skog och höra, lukta och känna skogens skönhet. Smek buskar varsamt och känn dess kittlingar innan du går ner och badar i havet. Träffa äldre än dig själv och ställ "bara" frågor om deras erfarenheter och lyssna. Dessa exempel på hälsofrämjande aktiviteter är gratis!

Åldras med glädje, lust och nyfikenhet
Personligen är jag övertygad om att dans bidrar till ett långt och mer hälsosamt liv. Mitt bloggande bidrar till att hålla min hjärna och mitt sinne lateral och globalt nyfiken. Samtal med bland annat min snart 95 åriga morfar är också alltid intressanta och givande. Han är väldigt insatt i vad som händer i Uppsala, Sverige och övriga världen. Han har en enorm källa av personliga erfarenheter och referensramar. Han deltar aktivt i intellektuella sammanhang, sjunger i kör och spelar regelbundet boule. För mig är det självklart att det är hans livsglädje och engagemang som håller honom vid liv.

Dagny Carlsson är 104 år gammal. En fantastisk människa som på ålderns höst blivit en rikskändis. Inte minst för att hon bloggar regelbundet. Säkerligen drabbas hon av mycket Jantetänkande. För mig är hon en stor inspirationskälla och ytterligare en senior förebild. Tänk så mycket härligare varje dag i livet blir om man har hennes livsinställning uttryckt i typ "jag tänker ha roligt så länge det varar" och "det var inte bättre förr". Livet är här och nu.
http://www.hemtrevligt.se/hemmetsjournal/artiklar/artiklar/20160601/dagny-carlsson-104-ar-jag-tanker-ha-roligt-sa-lange-det-varar
http://www.expressen.se/nyheter/dagny-fyller-104--sa-haller-hon-sig-pigg/
http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/dagny-104-det-var-inte-bättre-förr-3503492

Längre liv
Även om mycket av livets bästa inte kan köpas för pengar måste vi betala för bostad, värme, vatten, mat och lite till. Efter att vi förhoppningsvis varit självförsörjande många år och förtjänat ett frihensliv kan vi helt styra tiden resten av våra liv. Vilken härlig tillvaro att helt få bestämma själv över sin tid. Samma tillvaro som ekonomiskt oberoende alltid kan välja. Pensionssystemet bygger dock i huvudsak på att antalet som jobbar och skapar värde också skapar pensionsutrymmet. Eftersom vi lever längre är risken stor att pensionssystemet inom tjugo år är underfinansierat. Vi behöver komma på hur vi ska lösa pensionssystemets sannolika underfinansiering. Visst vill vi alla ha långa och drägliga liv? Hur mycket högre måste pensionsåldern bli? Hur måste arbetsmarknaden förändras för att bättre utnyttja äldre människors erfarenheter och kunskaper utan att allt för mycket hindra yngres ambitioner och nytänkande? Hur kan skattesystem anpassas för att möta levnadsmönstren bättre? Vi lever i en brytpunkt för västerlandets människor. Politiken har sällan varit så svår och samtidigt så rolig som nu. Hjälp gärna till så att vi hittar och skapar nya hållbara system som ger förutsättningar för ett långt och aktivt liv utan kraftig ekonomisk marginalisering.

Har jag några levnadsråd? Svårt, vi har alla olika förutsättningar och ambitioner. Men, men jag säger glöm inte att njuta av livet nu och försök vara en god medmänniska, det lönar sig! Livet är fantastiskt, lev det.
https://www.pensionsmyndigheten.se/ga-i-pension/planera-din-pension/pensionen-paverkas-av-nar-du-tar-ut-den
http://www.sydsvenskan.se/2016-09-18/ja-till-hojd-pensionsalder


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar