måndag 14 november 2016

Tillit

Studieresultat
Reformer, reformer och åter reformer har sedan tidigt 90-tal plågat skolan. Bland annat det sägs presenteras i en ny statlig utredning om skolan som släpps tidigt 2017. I samma utredning sägs också att de kritiserar rikspolitikernas vilja att leka tomtar genom att styra pengar genom Skolverket för riktade satsningar. Satsningar som kräver mycket byråkrati för att beviljas och satsningar som inte utgår ifrån en skolas faktiska behov. Utredningen tycks självklart slå fast att den nationella "godispåsen" bör skrotas och pengarna istället utifrån socioekonomiska perspektiv spridas direkt till landets skolor. Men, men då kan inte till exempel en nationell skolpolitiker synas genom att annonsera en särskild satsning på matematik på 63 miljoner kronor.... Den viktigaste reformen för skolan är
1) avveckla minst 50% av alla statliga och kommunala pekpinnar. Mer makt till skolledningar och ledare. De är bäst på att situationsanpassa sitt pedagogiska uppdrag.
2) stärk rektors och lärarnas ordningsmandat i skolan.
3) inkludera mer fysisk aktivitet under utbildningsveckorna. Gärna hemläxa att till exempel promenera minst 2 kilometer varannan dag. Även en obegåvad borde inse hur viktigt det är med fysiska aktiviteter för skolresultaten om man besvärar sig att ta del av forskning. Alla människor bedöms öka sin inlärningsförmåga med över 20% om man regelbundet tränar. Hur svårt kan det då vara att förstå hur positivt det är för till exempel inlärning av matematik. Fridolin ska dock in och peta i detaljer som han ska låta bli. Hur svårt ska det vara att förstå att det kloka är att lita på skolledning och lärare för att hitta bäst metod i varje skola. Nationellt ska fokus vara på kvalitet och kvalitetsuppföljning samt att säkra en sekulär skola.
http://www.gp.se/ledare/inga-fler-religiösa-skolor-tack-1.3950622
http://www.expressen.se/ledare/fridolin-sluta-experimentera/

Öppenhet och respekt
Ett samhälle som vill utvecklas framgångsrikt bygger på öppenhet och respekt. Vi måste öppet och respektfullt få tala om samhällsproblemen utan att tillåta att identitetspolitik och ettiketterandet snabbt gör samtal och debatter värdelösa. Jag delar Alice Ts kritik av medierna som framfördes i gårdagens agenda. Peter Wolodarsky blev så pressad att han försökte byta fokus i debatten mot säkerhetspolitik, det gick inte Teodorescu på. Om medierna har ambitionen att bidra till en bättre morgondag måste journalistiken bli kritiskt neutral. Svåra problem måste alltid beskrivas från flera perspektiv om ett reportage ska vara annat än egen propaganda för "den rätta vägen". Förbättringspotentialen är stor.
http://www.svtplay.se/video/11015385/agenda/agenda-13-nov-21-15
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-förnekelse-skapar-farliga-politiker-1.3942350
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/se-oron-innan-trump--vralet-nar-sverige-2018/

Konsekvens
Om man misslyckas i skolan får det ofta livslång konsekvens. Om man saknar en särskild stark begåvning som man kan tjäna mycket pengar på blir konsekvensen utanförskap och svag ekonomi. Så länge skolan gjort sitt bästa för att maximera varje individs kunskapsuppbyggnad får vi acceptera våra särskiljande begåvningar. Om alla får en jämlik start är senare olikheter inte orättvisa i ett samhälle styrt av meritokrati. Livet är fullt av konsekvenser av de ständigt återkommande vägvalen vi måste välja emellan.

Svenska språket
Om man genom allvarliga brott sviker människors förtroende bör man förlora rätten att vara i landet, om man inte är svensk medborgare. Och för att bli svensk medborgare är det rimligt att man kan en viss nivå av svenska. Är det rimligt att man kan bli svensk medborgare utan i vart fall en tioårings svenskakunskaper? Nej, det är det inte. I vår sekulära skola är det svenska som gäller och de nysvenska föräldrar som vill sina barns bästa satsar också mycket på att lära svenska. Nästan alla nysvenskar jag känner, det är många, förstår hur viktigt detta är.
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Bli-svensk-medborgare/Medborgarskap-for-vuxna.html
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Bli-svensk-medborgare/Medborgarskap-for-vuxna/Testa-om-du-kan-bli-svensk-medborgare.html

Under Alliansens ledning blev utanförskapet allt större i Sverige. Liberalerna hade ledartröjan i åtta år för att förbättra landets integrationsarbete. Glappet mellan politiken och verkligheten är intressant. Fungerar inte flerpartiregeringar i praktiken? Var den tidigare regeringen splittrad om hur vi bäst minskar utanförskapet i Sverige? Bifogat finner du några bra och konkreta förslag från dåvarande folkpartister för bättre integration. Hur många av förslagen är idag verklighet?.... Istället för att förstöra skolan med bland annat riktade statliga miljonbidrag, som kan sökas av kommunerna, borde fokuset helt ligga på att försvara det sekulära Sverige, en gemensam språkbas och att utnyttja de bästa metoderna för att maximera individuellt lärande. Skolan är central även ur ett integrations och inkluderingsperspektiv. Har politiker svårare än människor i allmänhet att fokusera? Har politiker svårare än människor i allmänhet att följa upp det som beslutats? Visst indikerar nedan att det finns ett systemfel kopplat till hur Sverige styrs? Eller handlar det enbart om individers förmåga? Ord är viktiga och debatter måste få ha högt i tak och vara respektfulla. Men partier i maktposition måste kunna mer än att prata. Det man vill måste också bli verklighet i till exempel skolan. Den executiva förmågan är för låg! Och tilliten till människor som ska ha relevanta meriter är bedrövlig. Om tilliten finns detaljreglerar man inte verksamheter som idag. !http://www.dn.se/debatt/kunskaper-i-svenska-krav-for-medborgarskap/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar