tisdag 15 november 2016

Framtidshopp

Är det möjligt att ett parti grundat 1988 redan 2018 kan få talmannens uppdrag att försöka bilda regering? På bara 30 år från start till Sveriges största parti, är det möjligt? Uppenbarligen är det allt fler som tror att det kan bli så. Om Sverigedemokraterna blir regeringsbildare 2018 blir det ett gigantiskt misslyckande för övriga partier.
http://www.gp.se/ledare/regeringen-måste-erkänna-verkligheten-1.3956694

Jag kan bara tala för den politik som alla fantastiska aktiva centerpartister i Uppsala arbetat och arbetar fram. Vi har många bra lösningsförslag på våra samhällsproblem och idéer om hur vi förstärker de möjligheter som bärs av många Uppsalabor. Jag hoppas vi når ut till invånarna med det så att vi går en ljus framtid till mötes där alla inkluderas i vårt gemensamma samhällsbygge. Idag upplever sig allt för många som marginaliserade, ekonomiskt svaga och otrygga. Det är en verklighet som måste tas på ännu större allvar. Lösningen är inte att skylla på andra. Lösningen är brett förankrade förbättringsförslag som gör att många fler än nu känner framtidshopp. De enkla lösningar som vissa förespråkar finns inte. Som alltid krävs hårt arbete och att man inkluderar människor i arbetet att bygga en bättre framtid. Jag är övertygad om att det går.

Missnöjesstorm
Missnöjet bland stora grupper runt om i västvärlden sprider sig. Hållbarheten och tryggheten är kortsiktigt hotad. Vad händer med EU-projektet om Le Pen blir ny president i Frankrike och missnöjeskrafter även tar över i Tyskland? Vi kan bättre än så här. Vi måste kunna bättre än nu. Både för vår egen skull och kommande generationers skull. Det går att vända den nuvarande negativa utvecklingen till en positiv och inkluderande väg framåt. Idéerna är viktiga för att måla upp den positiva framtiden. Samtidigt krävs politisk verkstad för att skapa de förutsättningar som krävs för att det goda och inkluderande ska segra. Vår historia bjuder på många negativa exempel på vad som annars sannolikt händer! Uppsala är fantastiskt! Sverige är fantastiskt! Europa är fantastiskt! Världen är ett fantastiskt smörgåsbord som erbjuder massor av möjligheter för enskilda människor. Det går att få en klar majoritet av befolkningen att se det om vi löser de problem som i varje tid finns. Glöm inte varför EU bildades! Massförstörelse, förtryck och död är inget att längta efter.
http://www.di.se/opinion/pm-nilsson-tysklands-sak-ar-var/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar