onsdag 23 november 2016

Sent ska syndaren vakna

Ledarskap
Det är svårt att leda, i alla sammanhang. Det är därför som de flesta som lyckats antingen byggt verksamheten de leder själva och därigenom har stor personlig legitimitet, länge tränats och bevisat sig som chef/ledare inom organisationsvärlden eller personer som ärver ledartröjor och som klarar av att bära ledarskapets bördor. Vad händer i en organisation och i ett samhälle om allt fler ledare är otränade och därför kanske till och med olämpliga för att bära ett svårt ledaruppdrag? Det har historiskt varit klokt att människor får förtjäna sina ledaruppdrag genom att bevisa att de klarar av dem steg för steg. Först leder man en mindre grupp, därefter en större och till sist är man ledare/chef över ledare/chefer. Ledarskapet är nästan alltid helt avgörande för om en verksamhet långsiktigt utvecklas positivt eller ej. Känner du till några exempel där det inte varit så?
http://www.foretagande.se/en-bra-chefs-5-viktigaste-egenskaper/


Ursäkt
Personligen tycker jag att det är viktigt att ledare har styrkan att be om ursäkt när de uppenbart fattat okloka beslut. Ett sådant dumt beslut kan vara att man mobbar ut människor som tycker annorlunda än vad man själv tycker. Annorlunda utan att de är respektlösa men de ser till exempel ett "isberg" de vill undvika eller en "oas" de vill att vi ska ta oss till. Att mobba människor som tycker annorlunda än "eliten" är lika illa som vilken mobbing som helst. Det finns gott om liknande mobbing inom partivärlden. Det är ett mycket oklokt och fördummande förhållningssätt. Politiska partier ska inte vara som sekter om de ska klara av sitt folkliga uppdrag väl genom att ständigt föra respektfulla debatter om klokaste vägar framåt. Det är i olikheter och i respektfulla debatter som vi ökar chanserna att undvika "isberg" och bättre kan ta vara på möjligheter. Det är också så att varje partis partiprogram är fullt med motsägelser. Därför är det inte så enkelt som vissa vill göra gällande att man kan säga att någon avviker från partiprogrammets inriktning. Du är ju en klok person så du inser att om man driver ett perspektiv hårt i ett partiprogram som kraftigt påverkar ett annat negativt så kan det naturligt leda till olika syn på hur man ska förhålla sig i sak i samband med svåra vägval. Visst förstår du det? Det är stort och positivt att Anna Kinberg-Batra ber om ursäkt till sina moderata medlemmar som försökt varna för det som hänt, som kommit med förslag på klokare ställningstaganden men som bara mobbats ut tills det visat sig att de hade mer rätt om var förd politik skulle ta oss.
http://www.gp.se/ledare/migrationsfr%C3%A5gan-splittrar-alliansen-1.3981021
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-populister-%C3%A4r-ni-allihopa-1.3979876


Vilken är vägen framåt?
Ledare ska leda vägen och skapa energi mot en framtid som är ljus. Ledare ska klara av det dagliga tråkiga slitet med att lösa problem och att se till så att alla enheter har riktning mot målet. Ledaren måste utveckla sitt lag att möta nya krafter som motverkar de egna ambitionerna. En enastående ledare klarar också av att få sin organisation att tänka lateralt, att inte stelna, så att ny teknologi och nya metoder kan tas fram eller anammas för att nå önskade mål. Det är ingen lätt uppgift. I min värld kräver den både hårt dagligt arbete men också en klar bild av vad man vill skapa.


Om nuvarande politiska kaos och "impotens" får råda är det sannolikt Socialdemokraterna i någon form som kommer att få det tveksamt angenäma uppdraget att leda Sverige även efter nästa val. Men vad vill de och hur? Det är lätt att slänga sig med floskler och tala om det de flesta av oss tycker, jämställdhet, men hur ska vi bäst uppnå detta? De har inga idéer! De sitter fast i gamla strukturer. Sverige behöver anpassa sig till en ny tid och den anpassningen sker idag inte genom ett tydligt ledarskap. Vilka är Socialdemokraternas vägval mot en ljus framtid? Kommunaliseringar och förstatliganden? Hur ska alla bostäder som ekonomiskt svaga behöver byggas? Hur vänder vi den negativa trenden inom skolan? Hur stärker vi svensk konkurrenskraft i världen? På vilket sätt ökar svensk konkurrenskraft genom att kraftigt försämra villkoren för företagande i Sverige?
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/mer-valfard-for-pengarna/
http://www.expressen.se/ledare/magdalena-andersson-tar-en-springnota-1/
http://www.gp.se/ledare/moderater-ska-inte-efterapa-v%C3%A4nstern-1.3977429
http://www.di.se/opinion/lotta-engzell-larsson-lofven-behover-valfardsbolagen/
http://www.di.se/opinion/tobias-wikstrom-populisterna-bekampas-inte-med-skatter/
http://www.di.se/opinion/lotta-engzell-larsson-lagre-rot-och-rut-krossar-smaforetag/
http://www.di.se/opinion/pm-nilsson-nar-populisterna-far-ratt/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar