lördag 12 november 2016

Men jag då

Representant
Hur ofta försöker folkliga representanter för större grupper människor "ställa sig i andras skor"? Framgångsrikt demokratiskt arbete bygger på samma grundprinciper som gäller för skickliga säljare. För att lyckas sälja måste man hela tiden träffa sina existerande kunder och knacka på dörren till nya. Att sitta i konferensrum i möten med partikamrater och möten med andra partiföreträdare år ut och år in leder inte mot något gott. FolkREPRESENTANT innebär att man enligt mig måste prioritera att träffa många av de människor man företräder. Hur ska man annars klara av att hjälpligt förstå hur deras livsvillkor ser ut? Hur ska man annars fylla på med goda förbättringsförslag?
http://www.synonymer.se/mobil/?query=representant

Ett stort demokratiskt misstag som bidragit till denna starka frikoppling mellan folkliga företrädare och folket är partibidraget. Det var en klok ordning att partier var tvungna att ragga betalande medlemmar för att finansiera partiverksamheten. Den pressen bidrog helt klart till att partierna tidigare hade mer markkontakt. Allt fler i vårt samhälle känner inte att just deras perspektiv och önskemål möts av politiska förslag. Då väljer många att missnöjesrösta. De röstar emot det som länge styrt i olika grupperingar. De röstar egentligen inte för till exempel SD. I stor utsträckning är det vad som hände i USA. De röstade emot etablissemanget som tydligt inte ville ha Trump. För att lyckas med den missnöjesyttringen tvingades de lägga sin röst på Trump.
http://www.gp.se/ledare/vita-män-är-en-svag-analys-1.3947587
http://www.expressen.se/ledare/karin-pihl/ogillar-vanstern-arbetarmannen/
http://www.gp.se/ledare/trägårdh-republikanerna-usa-s-nya-arbetarparti-1.3949449
http://www.di.se/nyheter/svenska-folket-jimmie-akesson-mest-forstaende/

Klokhet
Om politikens uttryck bygger på mer klokhet så kan den destruktiva trenden brytas.
Om vi får ett konstruktivare debattklimat i Sverige, och problem också beskrivs som problem, då kommer goda krafter segra. Konstruktivt innebär också att politiska företrädare måste vara vuxna nog att samtala och sakligt debattera med alla folkrepresentanter. Det är korkat att inte respektera demokratin. Det är korkat att i den politiska kampen fokusera på annat än sakpolitiken. Den kloke jobbar med att tydligt beskriva varför egna idéer är bättre än andras. Den kloke låter bli att ständigt klistra på motståndare etiketter för att försöka reducera deras styrka. Tydliga skillnader i sakfrågor talar sitt eget och tillräckliga språk.
http://www.di.se/nyheter/trumpsegern-vacker-fragetecken-om-sd/
http://www.di.se/artiklar/2015/6/11/debatt-nyval-ar-battre-an-pakten/

Journalistens roll
Debattklimatet är i Sverige är dåligt. Det bidrar inte till att stora delar av befolkningen kan förstå om fler än få politiker förstår hur deras verklighet ser ut. Södermalm och priviligierade bostadsområden i Stockholm och innerstaden erbjuder ingen bra känsla för hur människor har det på riktigt runt om i landet. Jag delar Alice Ts analys att många journalister gör ett dåligt arbete och borde byta jobb. Journalistik och aktivism hör inte ihop! Den typen av journalistik bidrar starkt till elitföraktet. Sedan länge bidrar stora delar av journalistkåren till att stödet till SD ständigt ökar. De kanske ska ta sig en ordentlig funderare över hur de sköter sitt viktiga arbete. Särskilt sista stycket i ATs artikel ska tas på allvar! Och det är redan många som tröttnat på destruktiv härskarteknik, "Jag börjar på riktigt tröttna på den här listiga härskartekniken som stryper all form av sans i svensk offentlighet"
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-dags-för-journalistisk-självreflektion-1.3950828

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar