torsdag 17 november 2016

Den enskilda människan

Robusta system
Vissa förespråkar anarki eller att marknaden i princip kan ta ansvar för allt, inklusive stora delar av rättssystem och försvar. Andra har en blandekonomisk ambition. Dessutom finns anarkins och den totala marknadsekonomins motsats kommunism. Personligen är jag en systemtänkande människa som tror att marknadsekonomi i moderna former är bäst på att skapa brett samhällsvärde. Inget svävar fritt i universum. Allt är sammankopplat med något annat, mer eller mindre. Även våra mänskliga liv befinner sig i ett ekosystem och i många sociala system som vi behöver förhålla oss till genom att manövrera inom det eller försöka ändra det. Som vanligt är alla system i ständig förändring. Om du inte vill tro på den ständiga förändringen kan du ta ditt egna liv som metafor. Varje dag bjuder på stora förändringar i det lilla. Muskelvärk som du inte hade igår. Stressnivå som stiger och sjunker. Jobberbjudande som ger dig tid för reflektion. Ett barn som blir sjukt och som måste hämtas på förskolan etc.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekosystem


Systemtänkande är mycket viktigt. Min mentor berättade tidigt att han anser att svenska folkets förmåga till systemtänkande (i vart fall tillräckligt många som har levt här) är en stor förklaring till våra industriella framgångar. Med åren har jag lärt mig att han hade rätt. De människor som underskattar systemens betydelse för fungerande samhällen har mycket kvar att lära. Men även system måste tidsanpassas , avvecklas eller ersättas med nya om målsättningen med ett system ska uppfyllas i ständigt nya tider. Systemförändringar är dock ofta komplexa processer. Det kan vara viktigt att tänka på när man talar om vikten av att se den enskilda människan.
https://sv.wikipedia.org/wiki/System
https://sv.wikipedia.org/wiki/Systemteori

Varje människa är unik
Varje människa är unik. Det är inte bara floskler, det är ett faktum. Du är unik, ingen annan är som du! Genetiskt är drygt 7,3 miljarder människor väldigt lika varandra. Men ditt upplevda du är något helt annat. Förutom den kropp som bär oss är typ 80% av du det din hjärna tänker och beslutar. Varför inte säga att 10% sedan är kulturella koder och 10% hur vi fysiskt ser ut. Ja, ja... Oavsett hur vi fördelar procenten är min poäng att det alltid är viktigt att se den enskilda människan samtidigt som man måste förhålla sig till de system inom vilka vi lever. Och de mänskligt skapade systemen är väldigt olika uppbyggda runt om i världen. Och när man anser att en enskild människa ska behandlas på ett särskilt sätt måste man enligt mig besvära sig att försöka att förstå systemkonsekvenserna av det man tycker är rätt. Om man besvärar sig att göra så är det lätt att förstå att även mycket goda människor i ledande ställning då och då tvingas fatta väldigt tråkiga beslut som drabbar enskilda människor negativt. Det är självklart att de allra flesta av oss människor sympatiserar med andra människor betydligt mer än system. Det är bland annat därför som dramaturgi och journalistik nästan alltid bygger på enskilda människors perspektiv. När enskilda människor som till exempel får avslag på sina asylärenden blir hemska och rörande berättelser i olika reportage engagerar det många. Om en journalist besvärar sig att beskriva migrationssystemet och det svenska socialförsäkringssystemet kan jag garantera att väldigt få kommer att ta del av reportaget, knappt en rubriksättning. Det är bara när de system som vi tar för givna, och som vi betalar massor av skatt för, inte fungerar som klagostormen med all rätt börjar. För då berörs enskilda människor på ett påtagligt sätt. 
http://www.evolutionsteori.se/artiklar/manniskans-evolution/
https://ninaemilsson.wordpress.com/psykologi-1/psykologins-utveckling/freud-och-psykoanalysen/freuds-personlighetsteori/


Utvisningar
Igår deltog jag i ett mycket bra möte som hade de ensamkommande barnen i fokus. Mötet ägde rum i Gottsunda. Det var ett mycket konstruktivt möte och högt i tak. Bland annat beskrevs nulägessituationen som mycket psykiskt pressad för många ensamkommande från Afghanistan. Många har fått avslag på sina asylansökningar och förväntas åka till Afghanistan och andra väntar på besked och ryktena är att de flesta kommer att få avslag. Blunda och föreställ dig själv att du flytt från Sverige, oavsett skäl, och tagit dig till ett väl fungerande och av vad du kan se rikt Schweiz. Din familj samlade de sista och hårt intjänade pengarna för att du skulle kunna göra ett försök att komma till Schweiz och att minst sedan regelbundet skicka upp pengar till övriga familjen som lever tufft i Sverige. I bästa fall ska du dra med dig fler från familjen till det fria och rika Schweiz. Nu ska du skickas tillbaka utan att på något sätt kunna svara upp mot egna och familjens förväntningar. Ingen lätt situation. Om vi tar de i huvudsak afghanska pojkarna är det också en verklighet att de saknar familjeanknytning i Afghanisan. Många av dem kommer från Iran och Pakistan. Det är på många sätt en tragisk situation. Och hittills i år sägs över 500 ensamkommande ha gått under jorden och bidrar i snabb takt till att svenska parallella samhällen förstärks.
http://www.unt.se/omvarld/fler-ensamkommande-barn-forsvinner-4441472.aspx
http://www.unt.se/asikt/debatt/jag-vill-tacka-sverige-4440500.aspx
https://sv.wikipedia.org/wiki/Parallellsamh%C3%A4lle
http://www.sydsvenskan.se/2016-10-24/l-forslag-mot-parallellsamhallen


Regeringsdilemma
Jag tycker att den nuvarande regeringen är dålig. Särskilt dess destruktiva framtidspolitik då de gång efter gång lanserar förändringar som försämrar villkoren för företagande. Samtidigt tror jag inte att de flesta som företräder regeringen är hemska människor. Vad avser till exempel afghanerna som myndigheter anser saknar rätt att vara kvar i Sverige så är jag övertygad om att de tar ett systemperspektiv på utmaningen. Om Sverige som enda land i världen avviker från de regler vi har och om alla enskilda myndighetsbeslut om asyl eller avslag överprövas, vad händer då? För mig är det alltid jobbigt att se andra människor lida. Samtidigt kan inte de som är folkliga företrädare i regeringsställning gömma sig bakom känslor. Hjärta och hjärna måste alltid vara i balans. Om hjärnan inte får vara med kan konsekvenserna bli väldigt obehagliga. Oavsett syfte vara "öppna våra hjärtan" från Reinfeldt oansvarigt. Uppenbarligen visste dåvarande regeringen vad som höll på att hända. Visst är det rimligt att vi kan förvänta oss att de som sitter vid rätt spakar skyndsamt gör det som krävs för att minska dödsfall, minska kraftigt växande utanförskap, säkra medborgarnas samhällskontrakt och motverka kraftig polarisering av det område de är satta att sköta?
http://www.synonymer.se/?query=ansvarstagande


Personligen fortsätter jag att göra så mycket jag kan för att i Uppsala inkludera nysvenskar i föreningsliv och förbättra förutsättningarna att nå självförsörjning. Jag tänker att fortsätta att göra mycket för att personligen bidra till bättre inkludering av nysvenskar. Alternativen om vi misslyckas är inte attraktiva.


Misstroenderösterna fortsätter mullra
Även om retoriken från många av riksdagens partier kraftigt förändrats det senaste året fortsätter stora delar av det svenska folket att visa sitt missnöje över nuläge och oro inför framtiden. Väldigt många tvivlar på att samhällskontraktet vi betalar skatt för kommer att leverara det värde till medborgarna som skattebetalarna kan förvänta sig. Ur led är tiden... Dags att systemutveckla lite så att vi får tidsenliga system som svarar upp mot det samhällskontrakt vi vill ha. Det borde vara högkonjunktur för all politik just nu. Tyvärr verkar många vara i defensivt läge.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/lofven-vi-har-misslyckats-med-att-fanga-manniskors-oro/
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Opinionsmätningar_inför_riksdagsvalet_i_Sverige_2018
http://novus.se/valjaropinionen/tv4novus-valjarbarometer/misstroendeeffekten-och-att-mata-sds-sympatier/
http://www.expressen.se/nyheter/akessons-attack-mot-svt-lagvattenmarke/

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar