tisdag 22 november 2016

Våldsmonopolet

Det finns de som gärna målar upp en verklighetsbild som beskriver en tryggare värld än förr. Andra beskriver utvecklingen i Sverige som mycket bekymmersam vad gäller brottsutvecklingen. Särskilt utvecklingen kopplad till grova brott sägs öka kraftigt. Särskilt problematisk tycks också utvecklingen vara i våra större städer. Polisledningen i Uppsala vittnar om en kraftig ökning av brott. Åklagare i Göteborg uttrycker stor oro. Allt fler uttrycker oro över utvecklingen och samhällets oförmåga att bryta en trend som pågått länge och som har sin rot i allt fler och växande utanförskapsområden. Inte svårt att förstå att vissa ser "snabba cash" som mer intressant än hopplöshet. Är det inte hög tid att på allvar bryta hopplösheten och dessutom införa nolltolerans som visa att Polisen har våldsmonopol i Sverige? Det går men det måste göras kraftfullt.
http://www.gp.se/nyheter/debatt/ingenting-biter-på-de-nya-gängkriminella-1.3971165

Destruktiv livsstil
Organiserad brottslighet måste bekämpas betydligt bättre än hittills. Vi kan lära mycket om hur vi kan göra det bättre i delar av USA. En sak är säker och det är att dessa i huvudsak pojkar och män förstår inte socialsekreterares metod för att försöka förändra en destruktiv livsstil. I takt med att vi misslyckas att bekämpa dessa negativa krafter ökar också droganvändandet som förstör allt flera människors liv. Anna Dahlberg har rätt, det är hög tid att ta tillbaka gatorna från gängen. Håller du med?
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/dags-att-ta-tillbaka-gatan-fran-gangen/

Tillit
Trygghet är avgörande för ett samhälle som vill leverera välstånd. Om inte trygghet kan säkras rämnar det offentligas förmåga att finansiera den generella välfärden. Otrygghet slår snabbt in i alla delar av samhället om vi tappar tilliten till varandra. Det får inte hända! Ansvaret för att det inte ska hända är ditt och mitt! Jag gör vad jag kan för att försvara vår värdegrund och för att vi ska bli ett betydligt mer inkluderande samhälle än idag. Glöm inte att svensk ekonomi står inför stora problem!
http://www.expressen.se/ledare/naomi-abramowicz/vi-maste-vara-radda-om-tilliten/
http://www.dn.se/debatt/regeringen-underskattar-de-offentliga-utgifterna/
http://www.di.se/nyheter/riksrevisionen-ger-budgeten-skarp-kritik/

Reformera mera
Och visst kan vi politiker bättre? Vi som tagit på oss rollen att företräda invånarna ur olika perspektiv måste kunna bättre! Inte ok att förbättringsarbetet går så sakta. Väldigt frustrerande att det mesta den nuvarande regeringen ägnar sig åt är att försämra för näringsverksamhet och att på olika sätt förstärka en idiotisk identitetspolitik. Det är hög tid att på allvar börja försvara Polisens våldsmonopol! Och en växande organiserad brottslighet slår inte bara hårt mot enskilda människor, de förstör för seriöst företagande också. Nyval!
http://www.di.se/nyheter/carola-lemne-politiken-har-misslyckats/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar