fredag 18 november 2016

Välståndet långt ifrån givet

Global konkurrenskraft
Konkurrensen mellan bolag är mördande. Det finns många alternativa leverantörer som erbjuder olika lösningar på upplevda problem eller som adresserar nya möjligheter. Ständigt kundfokus, kostnadseffektiv produktutveckling & innovationsförmåga, säljförmåga och kostnadseffektiva leverans och stödsystem avgör om ett företag överlever eller ej. Som jag skrev igår har bland annat svenska företag varit mycket duktiga på systemtänkande vilket också skapat stora globala framgångar. I ljuset av att det är framgångsrikt företagande som skapar grunden för ett territoriums ekonomiska framgångar är det oacceptabelt att svensk konkurrenskraft försämras. En lågt värderad valuta räcker inte om man saknar lösningserbjudanden som är tillräckligt bra jämfört med andra företag. Är det svårt att förstå?

Det är klokt att ta studien genomförd av Boston Consulting Group på största allvar. Våra barns positiva framtid är i fara. Både i kommuner och nationellt är invånarna kloka om en majoritet säkerställer politiska ledningar som förstår företagandets stora betydelse för välståndsbygget. Både i Uppsala och i riket är det inte så idag. Att Vänsterpartiet tillåts ha så stort inflytande på regeringens arbete är minst sagt bedrövligt. Med fokus på en framgångsrik utbildningssektor, konkurrensutsättning mellan alternativa leverantörer, en ständig vilja att utnyttja modern teknologi, konkurrenskraftiga skatter och rimliga regelverk för företagande kan vårt välstånd försvaras. För att klara den mördande globala konkurrensen ska därutöver kvalitetssäkring stå i centrum.
http://www.di.se/nyheter/bcg-svenska-bolag-tappar-mark/
http://www.svd.se/sma-foretag-drabbas-hardast-av-vinsttak

Det mesta tar tid att bygga upp. Samtidigt kan det mesta också snabbt raseras. Uppsala och Sverige måste kunna bättre om vår framtid ska bli ljus. Det är lätt att tycka att alla våra barn ska ha det bra här och nu. Den som bryr sig om att så många barn som möjligt i Sverige ska få bra levnadsförhållanden även i morgon måste anstränga sig mer för att reformera Sverige till ett land där konkurrenskraftiga företag kan och vill verka. De flesta som läser min blogg inser detta. Tyvärr finns väldigt många röstberättigade som inte gör det. De som har förmånen att leva om 30 år får hålla ännu mer i hatten om vi inte konkurrensanpassar Sverige snabbare. Vi kan självklart göra det. I ljuset av att allt fler länder blir mer protektionistiska sätter det ännu mer press på Sverige att reformera för att nå framtida framgångar. Reformerna behöver även inkludera värderingsarbete. Utan till exempel god arbetsmoral bland sina medarbetare kan inga företag bygga framgång.
http://www.di.se/nyheter/unga-rapporteras-ha-dalig-arbetsmoral/
http://www.di.se/artiklar/2015/6/11/debatt-nyval-ar-battre-an-pakten/

Kunskap
Jag avslutade nyss ett frukostmöte med Uppsala universitets ledning. Vi politiker som deltog fick ta del av många värdefulla budskap som i allra högsta grad handlar om att försvara och utveckla vårt välstånd. Utan människor med kunskap i världsklass kan vi självklart inte bli globalt konkurrenskraftiga. Idag är en stor andel av våra doktorander från andra länder. Det är bedrövligt att höra hur Sverige inte klarar av att vårda och försöka behålla dessa viktiga krafter på grund av en migrationspolitik som är sjukt fyrkantig. Sverige måste skyndsamt lära av bland andra USA, Kanada och Australien. På område efter område skapar inte riksdagen bättre förutsättningar för att stärka svensk konkurrenskraft. Hur är det möjligt att denna oförmåga att värna svensk konkurrenskraft får råda? Lägg ner alla småttigheter som regeringen ägnar sig åt och ta ansvar för de stora och avgörande framtidsfrågorna. Våra barns dom över vår oförmåga kommer att bli hård om detta förfall får fortsätta. Glädjande var ändå att ta del av internationella jämförelser där Uppsala universitet har många institutioner i världsklass. Kom ihåg att det bland annat är tack vare alla doktorander med utländsk bakgrund! Och de flesta av dem jag träffat har en imponerande arbetsmoral. "Jaget för laget", skärpning!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar