måndag 31 oktober 2016

Sjukast i världen

Hur sjukt kan det vara?
Hur sjukt är det svenska sjukvårdssystemet? Och hur sjuka är vi svenskar i förhållande till andra länders folk och varför ser det ut som det gör? Det finns många sätt att försöka ta temperaturen på de tillstånden. Vilka indikatorer tror du bäst beskriver läget? Sjukfrånvaron jämfört med de 20 rikaste länderna i världen? Inställda planerade operationer på grund av personalbrist? Felbehandlingar på grund av svårtillgängliga journaler? Kostnadsutveckling på grund av oförmågan att prioritera? Kostnadsutveckling på grund av bemanningsförmåga? Motivationsgrad på grund av centralisering? Mörkrets psykiska effekt på arbetskraften? Håll med om att det är intressant att det folk som har världens mest generösa allmänna sociala skyddsnät, tuffa arbetsmiljökrav och en föräldraförsäkring i världsklass också har bland de sjukaste människorna. Det svenska mörkret sex månader per år kompenseras väl av ljuset de sex ljusa månaderna... Och varför är offentliganställda väldigt mycket mer sjukskrivna än människor inom den privata sektorn? Särskilt stress plågar många anställda inom offentlig sektor. Är det som vanligt ledarskapet som brister? Personligen är jag helt säker på att centraliseringsivern är en stor bov i dramat.


http://www.unt.se/asikt/ledare/akut-stress-i-offentliga-jobb-4420546.aspx


Journalsystem

Tror du patienten är i centrum inom sjukvården? Det vill man gärna tro men det måste vara något annat. Hur kan det annars 2017 vara så att Sverige fortfarande inte har ett journalsystem där läkare i akuta situationer enkelt kan få eventuell och viktig information om en patient. Det är inte bara oacceptabelt ur ett patientperspektiv utan också ekonomiskt idiotiskt. Viss standardisering är självklar att driva igenom och Sveriges kommuner och landsting, SKL, borde sedan länge ha drivit fram en journalstandard i Sverige. Hur svårt kan det vara att enas om liknande system? Hur kan särintressen och prestige tillåtas ha så stor påverkan på dyra beslut? Eller är det "bara" okunskap och dumhet? Varför tror du att Stockholms läns landsting inte kan enas med två andra sjukvårdsområden i Sverige runt en så "enkel" fråga? 


Vilket fokus har de som ansvarar för sjukvården? På vilka övergripande prioriteringar som ska råda med begränsade resurser? Hur individen får snabb och kvalitativ vård inom ramen för de prioriterade områdena? Hur effektiviteten ökas i arbetet att bota och laga så många som möjligt? Man kan verkligen undra. Inte minst kan man undra varför ett dyrt system som brister i kvalitet, stafettanställda, inte reformeras bort...  Ligger svaren på sjukvårdens utmaningar att finna genom att skapa några större regioner av kommuner i Sverige? Eller ligger svaren kopplade till nya praktiska arbetssätt och tydliga karriärvägar? UNTs ledare hör till dem som tvivlar på storregion som lösning. Anna Dahlberg, Expressen, ser lösningarna i smartare rekryteringsupplägg, karriärsteg och en rimlig mix mellan oerfarna och erfarna medarbetare, i alla sammanhang.

Den offentligt styrda världen borde sätta upp målet 50% friskare medarbetare till 2020! Möjligen skulle det räcka som mål för att kraftigt förbättra kvaliteten i offentlig service och medarbetartrivseln. Vad tror du? Inom vården får vi nog även säkerställa ett standardiserat journalsystem och gå till botten med hur vi löser bemanningsproblematiken runt om i landet oxå. Därefter har vi sannolikt en vård i världsklass : )


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar