onsdag 5 oktober 2016

Saknat ledarskap och mångfald av åsikter

Ledarskapet
En ledare är tekniskt något varigenom energi strömmar. Självklart är det en av en duktig ledares förmåga att ge sin omgivning positiv energi. En ledare måste också ha förmågan att samla omvärldsfakta utifrån vilka man kan skapa sannolika framtidsscenarier. Scenarier som man behöver förhålla sig till för att säkra att de man leder går en så bra framtid till mötes som möjligt.

Trots att den svenska staten/regeringen har stora resurser till sitt förfogande för att försöka scenarieplanera har den under lång tid inte imponerat. Hur svårt har det varit att förstå hur svår situation Sverige var påväg in i 2014 och 2015? Hur kan man inte förstå att en ohållbar migrationspolitik kraftigt slår mot de politiska sakområden som är viktigast för de flesta invånare? Vad vinner man på att inte snabbt våga inse det? Och varför läggs inte många nödvändiga reformförslag på riksdagsbordet?

Alice Teodorescu beskriver det jag skrev om för snart ett halvår sedan. Hon säger samma sak men på ett annat sätt. Var är det ansvarsfulla ledarskap vi behöver?
"I dag genomsyrar konsekvenserna av den historiskt stora, och undermåligt hanterade, migrationen snart sagt vartenda annat politiskt område. Arbets- och bostadsmarknad, utbildning och välfärd, det vill säga områden som brukar värderas högt av svenska väljare och dominera våra valrörelser, innehåller samtliga numera en väsentlig migrationsdimension. Vi har gått från en situation där migrationen beskrevs som en förutsättning för att klara välfärden, till ett läge där alltmer kretsar kring hur välfärden ska klara av migrationen. Allt inom loppet av ett år."
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-hur-ska-tudelningen-brytas-1.3839002

Fel fokus
Visst har vi fortsatt jämställdhetsutmaningar i Sverige. Samtidigt är MPs och övriga vänsterns naiva och kontraproduktiva identitetspolitik mycket skadlig. Bifogat finner du en bra ledare som väl beskriver hur dessa destruktiva politiska krafter förespråkar mångfald i vissa perspektiv men enfald i åsikter. Dessa negativa krafter borde lära sig värdet av mångfald i åsikter och att respektera historisk verklighet. Att till exempel sudda ut vår historia är dumt, den kan med fördel användas för att beskriva hur det var för att fortsätta vägen mot något bättre. TinTin och Astrid Lindgrens verk var produkter av sin tid. Många av berättelserna samtidigt tidlösa.
http://www.gp.se/ledare/tänka-fritt-är-stort-tänka-rätt-är-större-1.3842085

Hur upprörande är då orden "att tänka fritt är stort men att tänka rätt är större"? De upprör fortsatt många. Själv har jag landat i att det är viktigt och värdefullt att tänka fritt och att det bland de fria tankarna växer fram idéer och hypoteser som visar sig vara "rätt" ur ett vetenskapligt perspektiv. Håll med om att en idé som går att bevisa att den håller är mer värd än en idé som inte klarar de "testerna"? De som kommer på nya saker som skördar framgångar har ofta startat som en "fri idé". Fler fria idéer tack och låt mångfalden av åsikter blomstra och de kloka idéerna segra! Sverige är i stort behov av reformidéer som mycket bättre inkluderar människor från utanförskap till självförsörjning! Var är ledarskapet som fixar det? Ett ledarskap som måste klara av att skapa bred politisk förankring för smartare vägar framåt. Inkluderingsjobb är ett sådant viktigt reformförslag!
http://www.uu.se/om-uu/akademiska-traditioner/tanka-fritt-ar-stort/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar