måndag 24 oktober 2016

Vattenbrist och solenergi

Vattenberoende
Miljö- och klimatproblemen vi har visar sig på olika sätt runt om i världen. Vatten spelar en huvudroll i de klimatutmaningar vi har. För mycket eller för lite vatten plågar allt fler människor runt om på vår jord. Även i Sverige tycks vi nu drabbas av de människoskapade klimatförändringarna som negativt påverkar vårt ekosystem mycket snabbare än utan vår rovdrift. Den svenska sommaren 2016 bjöd på mycket torka. Fortfarande har stora delar av Sverige brist på vatten. I Uppsala är grundvattennivåerna på oroväckande låga nivåer. Utan vatten tvingas självklart människor att flytta och söka andra platser att leva på. Även de människor som drabbas av regelbundna översvämningar tvingas folkvandra. Och folkvandringarna skapar slitningar mellan människor på vår jord. När Till exempel meteorologen Pär Holmgren talar om konsekvenserna av högre grader på jorden kan många låta bli att lyssna. Det upplevs av många som abstrakt och domedagsorienterat. Vattenproblematik i olika fomer gör de negativa förändringarna mer begripliga.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Vatten
http://www.svd.se/akut-vattenbrist-i-sodra-sverige-har-aldrig-upplevt-detta
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/ekosystem.1597.html

Solens kraft
För många människor är allt tal om klimatförändringar och fossila bränslens roll i dessa abstrakt. Vattenproblematiken som nu börjar kännas även i Sverige blir kanske "tipping point" för en ännu större folklig acceptans för att ställa om till ett drivmedelsystem som är fossilfritt. Personligen tror jag att det är vår sol som bär på de starkaste drivmedellösningarna för hur vi ersätter det stora fossilberoende vi fortfarande har. Vad tror du?
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/fossilfritt-sverige/
http://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar