onsdag 19 oktober 2016

Identitetspolitikens idioti

En budget för ledarskap
Vem vill inte tillhöra vinnande lag? Det finns faktiskt människor som inte bryr sig eller som till och med gör en sak av att tillhöra de sämsta lagen. Jag tillhör inte den sortens människor. Jag strävar efter att bidra maximalt till att de lag jag är med i utvecklas så bra som möjligt. Jag har också haft förmånen att tillhöra världsledande lag. Det är krävande att tillhöra de bästa lagen men det är fantastiskt roligt och självklart också ekonomiskt fördelaktigt. 

Centerpartiet Uppsala får en allt bredare engagerad medlemsskara med det tydliga målet att bidra till att Uppsala hållbart utvecklas till ett fantastiskt samhälle att leva i. Vi har mycket offensiva men hållbara mål för kommunens utveckling. Uppsala har alla förutsättningar att kunna bli Sveriges ledande kommun inom alla kommunens verksamhetsområden. Dit vill vi leda Uppsala och det kommer att bli till nytta för alla invånare då mer av begränsade resurser kan satsas på skola, omsorg, vård och infrastruktur. Bäst 2025 är utan tvekan möjligt om kraften och kunskapen bland alla medarbetare frigörs under vägledning av tydliga mål. Grön tillväxt, mycket bättre inkludering av människor i utanförskap, stärkt samhällsservice runt om i vår stora kommun, bättre stöd för individanpassat lärande i våra skolor, tryggt och friskt åldrande samt varsammare och miljösmart byggande i Uppsala centralort. "Stad och land hand i hand" och "liten och stor i en utvecklande, företagsam och miljösmart kommun bor". Rösta på Centerpartiet Uppsala : )
    

Nyttiga idioter
Du är väl inte vilse i vänstertänkande eller extremistiska världsåskådningar? Varav många extrema just är vänsterorienterade! Glöm aldrig det när ni lyssnar på företrädare för Fi och V! Marknadsekonomi i modern och rättvisare form är den kloka vägen framåt. Vänstern har länge varit bärare av den destruktiva identitetspolitiken. Tyvärr används den även av politiker som borde vara klokare när de fått ledande förtroendeuppdrag. Bra artikel som beskriver delar av identitetspolitikens idioti. "Det är vad en människa presterar som borde spela roll, inte vilket kön eller vilken hudfärg hon har. Det borde vara en självklarhet, men har blivit ett kontroversiellt ställningstagande." och "Den som är övertygad om att det gömmer sig förtryckande stukturer under varje sten kommer också att hitta dem. Utifrån en liberal världsbild bör man givetvis reagera när någon diskrimineras, oavsett anledning. Däremot är det inte liberalt att i första hand se människor som företrädare för sitt kön och sin ”ras” och på förhand dra slutsatsen att de skulle vara utsatta för förtryck." Identitetspolitik leder inte mot ledarskap, det gör meritokrati! Varför behövs vänstern och extremister i olika former? Det är nog för att vi andra ska skärpa till oss och ta människors stora utmaningar på största allvar....Inga kommentarer:

Skicka en kommentar