söndag 9 oktober 2016

Mänskligheten fortsätter att utvecklas fantastiskt

Framtidsvisioner
Från någon form av lemur till den människa vi är idag. Människans utveckling har varit makalöst imponerande och som ett välskött börsbolag har utvecklingen över tid varit mycket positiv även om det funnits tider av kriser längst vägen framåt. Jag tror på en ljus framtid men är samtidigt inte naiv nog att tro att paradigmskiften i vår samhällsutveckling kan genomföras utan stora kriser. Kriser som skapas av att gamla maktstrukturer på allvar hotas av nya. Digitaliseringen, globaliseringen, peak-oil, ändliga naturresurser och snart 10 miljarder människor är verkligheter som skakar om. Verkligheter som kräver visioner som tänker på nya hållbara sätt.
http://www.inc.com/ilan-mochari/3-big-predictions-for-future-of-technology.html
http://news.mit.edu/2016/teaching-machines-to-predict-the-future-0621
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26217.pdf
http://www.popsci.com/science/article/2012-04/new-research-tracks-40-year-old-prediction-world-economy-will-collapse-2030
http://www.kva.se/Vetenskap-i-samhallet/Energi/Framtidsscenarier/
http://www.iffs.se/lattlast/om-framtidsstudier/framtidsscenarier/
http://www.iffs.se/publikationer/if-rapporter/

Konsten att prognostisera framtiden
Alla kan utveckla sin förmåga att se mönster som starkt formar vår framtid. Många vill dock inte försöka veta utan väljer att helt kämpa med här och nu. Ett intressant politikertest skulle vara att mäta förmågan att tidigt se mönster som påverkar framtiden och förmågan att se skogar för alla träden...
http://www.economist.com/news/books-and-arts/21666098-forecasting-talent-luckily-it-can-be-learned-unclouded-vision

Kloka människor och datorer
Även om digitaliseringen av vårt samhälle fortsätter i ett rasande tempo är vi bara i början av en tid där mobila applikationer och artificiell intelligens kraftigt förändrar hur vi lever våra liv. Personligen tror jag inte att vi människor ersätts av maskiner som agerar med hjälp av artificiell intelligens. Människans många gånger känslostyrda tänkande tror jag borgar för att maskiner inte kommer att ta över makten. Klokhet kräver en god balans mellan hjärna och hjärta vid beslutsfattande. Ledande politiker måste dock i större utsträckning ta hjälp av datorers logiska förmåga för att tidigare inse när hjärtat måste ta några nödvändiga smällar.
https://hbr.org/2013/05/3-humans-1-computer-best-prediction

Resurser måste fördelas klokare
Dagens faktiska fördelning av förmögenheter och makt är inte hållbar. Vare sig ur ett moraliskt eller ekonomiskt perspektiv. En indikator på hur fel det är finns inom skattesystemet där globala företag undviker att betala skatt, skatt och priset på pengar är relativt mycket lågt samtidigt som skatt på arbete är jättehögt. Minst västvärlden behöver ett nytt ekonomiskt system! Marknadsekonomi 2.0. Vilka partier vill och orkar bära den nödvändiga visionen?
http://www.economist.com/news/briefing/21708216-americas-president-writes-us-about-four-crucial-areas-unfinished-business-economic

Ledarskapserfarenheter
Länder, kommuner, företag och föreningar måste jobba smartare.
Ledarskap är svårt. Samtidigt kan ledare lära mycket av andra för att leda sitt folk mot framgång. Trots dagens möjligheter att enkelt lära av andras framgångar är det förvånansvärt få som är så kloka att de på allvar gör det. "Not invented here" syndromet och människor fyllda av sin egen förträfflighet är sannolikt boven i dramat som onödigt bromsar vår positiva mänskliga utveckling.
https://hbr.org/2016/10/the-5-elements-of-a-strong-leadership-pipeline

Starkt kritisk mot partiledningarna
Idag inleder Lena Melin, sedan 30 år ledarskribent på Aftonbladet, sin ledarartikel med en riktig sågning av Sveriges partiledningar. Du kanske håller med henne? Det tycks som att partiledningarna är vilse i samhällsförändringarnas stormar och bara fokuserar på taktik samt att ösa vatten ur en sjunkande båt. Imponerad?....
"Om inte det här mönstret bryts står vi inom kort inför stora problem. Det offentliga beslutsfattandet utgår från att människor vill engagera sig i politiska partier och ta uppdrag i kommuner, regionalt och på ­nationell nivå.
Men för att människor ska vilja engagera sig krävs visioner, spännande framtidsprojekt. När hörde ni senast talas om något sådant?" Visst finns det ett ordspråk som lyder "som man bäddar får man ligga"?....
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article23680215.ab

Mänskligheten fortsätter i stort att utvecklas på ett makalöst imponerande sätt. En del av denna fantastiska utveckling är att vi med jämna mellanrum kliver in i mörka tider. Kortsiktigt tycks vi nu sedan superkrisen 2008 vara i en mörk tid. Med billiga pengar som "droger" försöker vi undvika att göra nödvändiga strukturella reformer. Bjuder november på en Trumpvinst i presidentvalet, trots bland annat hans vidriga kvinnosyn, och blir det "tipping point" in i nästa lågkonjunktur? Håll i hatten! Om typ 15-20 år har vi sannolikt kommit ut i en ny ljus tid där vi lever i en ny mer rättvis ekonomisk modell, oljan har helt ersatts av fossilfria och förnybara drivmedel och artificiella E-lärandesystem gör det möjligt för varje individ att nå sin maximala kunskapsnivå. Fantastiskt!

Tänk att just du och jag får leva just nu. En tid som aldrig tidigare så enkelt erbjudit så mycket som nu. I Uppsala har Centerpartiet en tydlig vision av vilket samhälle vi vill leva i. Och om 20 år är jag bara 72 år! När Uppsalaborna blir allt klokare när vi röstar kommer alla leva i det positiva framtida Uppsala C Uppsalas vision beskriver. Livet är fantastiskt. Nyval! P.S Tänk om mänsklighetens vagga är Råö!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar