tisdag 18 oktober 2016

Våra barns framtid

Kunskapsbasen avgör vår framtid
Skolans välmående speglar vår framtid. Vad tror du om vår framtid? Fridolin (MP) skulle rädda skolan från den sedan länge negativa kunskapstrenden. Han skulle göra det på 100 dagar... Bara att ge sådana löften talar sitt egna naiva språk. Skolans tillstånd indikerar allt mer på en orolig och fattig framtid. Den framtiden är självklart oacceptabel. Vi kan mycket bättre och det kräver kreativt tänkande, bättre utnyttjande av moderna pedagogiska verktyg, att lärarnas tid i huvudsak handlar om pedagogiskt arbete och mer förtroende och makt till rektorer och lärare.
http://www.aftonbladet.se/debatt/article18480154.ab
http://www.dn.se/om/den-svenska-skolan/
http://www.svd.se/sverige-rasar-i-pisa-studie

C Uppsalas budget
Du tror väl inte att skolan idag är bra på att klara sitt huvuduppdrag? Det vill säga att stötta varje elev att nå sin fulla kunskapspotential. Idag får många svaga elever för lite stöd, de starka eleverna matchas för dåligt och det stora flertalet drabbas också av skolans negativa situation. Nu krävs nytänkande, mindre administrativ börda, mer E-lärandestöd i det pedagogiska arbetet och smartare coachning av elever med olika förutsättningar! Det brådskar med förbättringar! C Uppsala har flera förbättringsförslag i vår kommunala budget som presenterades idag! Per capita satsar Sverige massor av pengar på skolan men får oacceptabla resultat i utbyte. Den utvecklingen måste brytas. Våra barns möjligheter att förverkliga drömmar äventyras samt vår konkurrenskraft och vårt generella välstånd står på spel! Skärpning!
http://www.expressen.se/ledare/skonmala-inte-laget-i-skolan/
http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=3469712
http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=3576654

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar