torsdag 6 oktober 2016

Konkurrenskraft

Facket hjälper inte till
Visst förstår du att svenskt generellt välstånd är kopplat till vår konkurrensförmåga i förhållande till annan arbetskraft och andra företagare runt om i världen? Tänk att det är så "enkelt" att försvara och utveckla ett generellt välstånd, genom konkurrenskraft.

När Ericsson avvecklar allt mer verksamhet från Sverige ska det tas på största allvar. Du gör ett stort misstag om du tror att svensk konkurrenskraft är av Gud given. Den måste ständigt försvaras och utvecklas. Dagens brister i skolsystemet är ytterst allvarliga för vår konkurrenskraft. För högteknologiska företag är det självklart nödvändigt att ha god tillgång på främst skickliga ingenjörer. Om jag förstått rätt koncentreras nu Ericssons tillverkning till Estland och Kina. I båda dessa länder har ingenjörer hög status och de har efter kommunistmörkrets dagar byggt sin konkurrenskraft utifrån ett "vitt papper". Sverige skulle må bra av fler "vita papper" som metod för att säkra konkurrenskraft. När man lyssnar på LO tänds inga förhoppningar om att det kommer att ske. Om de svenska facken verkligen bryr sig om försvaret av ett högt generellt välstånd måste de hjälpa till att tänka i nya banor! Det brådskar. Facken vill väl att deras medlemmar ska ha någon köpkraft på ålderns höst?
http://www.di.se/nyheter/lo-riskerar-bli-ett-dyrkopt-misstag/
http://www.expressen.se/ledare/ericssons-kris-hotar-forsknings-sverige/
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/c-ta-inte-storfoeretagen-foer-givna-28070?pack=28061
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/nya-storfoeretag-som-ericsson-kraever-reformer-27798

Icke vänsterregering
Det finns fyra partier som i huvudsak kan klara av att reformera Sveriges lagar för att säkra svensk konkurrenskraft. C, M, L och KD. Jag utgår ifrån att det är möjligt och att inte EU regler sätter käppar i hjulen. Om EU består av en massa tvångströjor som kraftigt minskar regioners möjligheter att ställa om måste EU snabbt reformeras. Är det möjligt? Om inte så förstår jag britterna. Och Lissabonfördraget var bara en papperstiger.

Finns några större utmaningar inom Alliansen som gör en stark valrörelse omöjlig? Kanske, kanske inte. Det vi bestämt vet är att S, MP och V absolut inte kommer att försöka reformera Sveriges lagar och regler för att öka vår konkurrenskraft. Därför är det viktigt att de förlorar nästa val. Dåliga skolresultat, värdelös inkluderingspolitik, växande segregation, farlig penningpolitik, en åldrande befolkning och världens mest skuldsatta folk gör det knappast sannolikt att vi lämnar något bra vidare till våra barn. Alliansen borde ta över redan nu! Men då måste samtliga Alliansens partier tydligt säga att det är icke vänsteralternativ i regeringsfrågan som gäller. Och att migrationsfrågan blir restriktiv tills vi bevisat att integrationen fungerar betydligt bättre än nu! Oavsett vad vissa taktiskt tror är det min övertygelse att regeringsfrågan och migrationsfrågan måste lösas ut mycket snart. Efter valet är inget alternativ om Alliansen ska kunna gå segrande ur nästa val. Visst vill vi tro att politiker jobbar ordentligt för att även kommande generationer ska få det bra? Det vill jag tro!
http://www.di.se/artiklar/2016/7/3/debatt-centern-aventyrar-alliansen/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6504992
http://www.di.se/nyheter/sankt-prognos-ger-hal-i-kommunkassa/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar