onsdag 26 oktober 2016

Lokalt ansvarstagande

Frihandel javisst 
Vi är många som gillar frihandel. Men få av oss kommer att ställa upp på frihandelns ambitioner om priset för öppenheten och rörligheten upplevs bli för högt. Nationalekonom Paul Krugman har skrivit mycket läsvärt om globaliseringens effekter och förslag på rimliga systemkorrigeringar. Ett av huvudskälen till de allt starkare missnöjeskrafterna inom politiken, i hela västvärlden, är att frihandeln inte försvarat och utvecklat välståndet för medelklassen i västvärlden. Orimligt stora värden har gått till några få snarare än att mer rättvist fördelas bland medskapare och konsumenter. Visst kan man tycka att övriga världens medelklass representerar uppsidan men det struntar de flesta av västvärldens medelklass och socialt svaga i. Och samhällspriset om missnöjespartier som till exempel Marie Le Pens Front National växer blir sannolikt mörkt och dyrt.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Paul_Krugman
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Front_National_(Frankrike)

"Think global, act local" 
Att tänka så är en mycket klok affärsinställning för affärshens som vill bygga globala framgångar och enorm egen förmögenhet men också bidra till starka lokalsamhällen. Lokalsamhällen. Lokalsamhällen som bidrar till det globala företagets framgångar. Det är särskilt i den nya digitala affärsvärlden som det lokala ansvarstagandet är oacceptabelt lågt. Självklart måste till exempel Googles, Apples och Facebooks i världen betala mer skatt där de verkar än idag! De orimliga förmögenhetskoncentrationerna och det allt svagare lokala ansvarstagandet är ett hot mot det positiva frihandelstänkandet. Det är dax för världens politiker att brett tjäna sitt folk mycket bättre än hittills. Återigen är det hög tid för marknadsekonomi 2.0! Krugman har en del av tänkandet för att skapa det nutidsanpassade marknadssystemet. Att EU projektet grovt misslyckats med att säkra en rimligare välståndsbalans är beklagligt.
http://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/lat-foretag-betala-for-frihandelns-forlorare/

Mycket vill ha mer och "helvetet blir aldrig fullt"... Men för hållbarheten på vår jord måste måttfullhet och bättre samarbete vara vägen framåt. Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk.... Den kortsiktiga girigheten inom det finansiella systemet behöver tämjas i marknadsekonomi 2.0. Den kortsiktiga girigheten är nog idag vår svagaste länk i samhällsbygget. En svag länk som gjort att finanssektorn vuxit enormt sedan 80-talet.

Mångfald av möjligheter
Toleransen för olikheter och lockelsen av mångfald minskar i Sverige. Är du förvånad? Det är inte jag men det är onekligen en trist, negativ och egenskapad utveckling. Mångfaldsbarometern för 2016 är släppt och den bjuder på tråkig läsning. Om migrations- och integrationspolitiken skötts mer ansvarsfullt hade denna negativa trend inte fått fäste.

Vi måste stå upp för vår värdegrund och säkra en tydlig koppling mellan rättigheter och skyldigheter. När det hittills lama ledarskapet förstår hur viktigt detta värdegrundsarbete är gör de både gamla och nya människor i Sverige en stor tjänst! För att mångfald ska fungera och accepteras krävs en gemensam värdegrund. Den gyllene regeln kan då trovärdigt tillämpas i samhällsbygget, det vill säga att vi alla ska behandla varandra så som vi själva vill bli behandlade. Du tycker knappast att det är rättvist att allt mer av jordens tillgångar styrs och ägs av relativt få av jordens människor. Att tydligt stå upp för demokrati, jämlikhet och rättvisa är väldigt viktigt för ett samhälle som vill blomstra. Frihandeln måste försvaras och mångfald är en tillgång i en värld med rättvisa frihandelsavtal. Visst vill du också att Sverige ska blomstra även när våra barn är gamla? Hjälp till att tydligt stå upp för vår värdegrund!
https://www.hig.se/download/18.62385c32157b0d73e1d2578e/1476908317545/Högskolan+i+Gävle_Mångfaldsbarometern+2016.pdf
https://ligator.wordpress.com/2010/07/15/karleksbudskapet-det-som-forenar-religionerna//
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/vilken-vardegrund-3210142.aspx


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar