lördag 29 oktober 2016

Ett nytt Sverige

Något har gått sönder
Allt förändras hela tiden. Ibland går förändringarna sakta och ibland snabbt. Det råder ingen tvekan om att Sverige och dess delar fort förändras. Inte minst märks och känns stora förändringar i Uppsala. Det svenska samhället blir återigen allt tydligare uppdelat mellan de som har och de som inte har. Mellan dem som känner hopp och dem som känner hopplöshet. Mellan dem som är innanför systemen och dem som lever utanför. Mellan extremister och dem som tror på liberala värderingar. "Något har gått sönder" användes flitigt av Sossarna i valrörelsen 2014. Har regeringen kommit på vad "något" är? Och vilka är verktygen som ska laga det som är trasigt? Högre skatt?.... Knappast en hållbar väg framåt om vi vill behålla och attrahera eftertraktade på arbetsmarknaden. Hur hanterar vi verkligheten om Gudmunsson har rätt att runt 400.000 anhöriginvandrare blir verklighet? Hur ska de bo? Kan vi tänka oss en månads snabbutbildning för nya lärare? Varför arrangerar inte regeringen en större konferens om det svenska utanförskapet, dess nuläge, dess konsekvenser om utvecklingen inte bryts och samtal om reformer som kan bli de verktyg vi behöver för att kraftigt förbättra inkluderingen. Är bifogade artiklar korrekta betraktelser av vår nutid eller ej? Bryr du dig?
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/svenska-barn-aer-mest-ojaemlika-i-hela-norden-28840
http://www.svd.se/kartlaggning-fler-svenskar-lever-i-absolut-fattigdom/om/debatt
http://www.svd.se/i-asylkrisens-spar-374-000-anhoriga-vantas/om/svenskt-flyktingmottagande
http://mobil.unt.se/uppland/uppsala/jobb-och-trygghet-storsta-utmaningarna-4418730.aspx
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23805694.ab
http://www.expressen.se/ledare/skattepengar-ska-inte-ga-till-extremister/

Dela grundvärderingar
Japp, det är viktigt för ett samhälle som vill hålla ihop att konstant och tydligt jobba med den önskade värdegrunden! Vi behöver ett ledarskap runt om i landet och för riket som på riktigt förstår det. "På riktigt" innebär att ledarskapet bärs av människor med trovärdiga och relevanta livserfarenheter. Just nu är Sverige ledarlöst.
http://www.gp.se/ledare/hjärta-och-hjärna-i-symbios-1.3911134

Nepotism
Är ett av skälen till att ingen konferens genomförs att allt för många ledande politiker saknar de referensramar från verkligheten som man kan anse som rimliga? Och är nepotism (svågerpolitik), ett allt större problem i Sverige? Hur omfattande är nepotismen? Visst är det väl meritokrati som gäller i Sverige...
http://www.synonymer.se/mobil/?query=nepotism
http://www.gp.se/ledare/korruption-handlar-om-kulturer-1.3909584

Nuläge, framtidsscenarier och reformförslag
Sverige har nu minst en minister som bevisligen inte kan hantera skattebetalarnas pengar respektfullt. Och vi har sannolikt den svagaste regeringen någonsin. De förstår inte ens det självklart kloka med att arrangera en större utanförskapskonferens. En konferens där myndigheter, forskare och utsatta får ge sin syn på läget för dem som redan lever i utanförskap och hopplöshet. Som nedan artikel beskriver knackar tuffa tider snart på dörren hos medelklassen. Sveriges politiker kommer att bättre och snabbare kunna genomföra nödvändiga reformer om en liknande konferens arrangeras nu! Visa ledarskap! Jag säger som Annie Lööf ofta gör "Det krävs ett nytt ledarskap"! Jag är glad över att Centerpartiet i Uppsala erbjuder Uppsalaborna en vision som är tydlig, greppbar och möjlig att uppnå. I stor omfattning bestämmer vi själva vilken framtid vi vill leva i. Jag tror på en ljus framtid för de som väljer att leva i Uppsala. Vilka partier har idéerna och företrädarna som kan leda oss mot den möjliga ljusa framtiden? Om alla tänker till lite mer och släpper tidigare låsningar, vilka röstar de då på? Hur du väljer att använda din röst är viktigare än på mycket länge! En sak är helt säker, 2030 är Sverige ett helt annat land än idag. Hur du väljer att rösta är viktigt om den framtiden blir positiv eller mörk. Vi kan skapa ett nytt, kreativt, inkluderande, flitigt, rikt, miljömedvetet och sammanhållet Uppsala och Sverige! Att aktivt bära våra grundvärderingar är av avgörande betydelse.
http://www.gp.se/ledare/edling-medelklassens-reaktion-kommer-i-sinom-tid-1.3910964


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar