lördag 22 oktober 2016

Familjepresidenter

Legitimitet
Mycket tyder på att USA får en Clinton 2 som president. Vad säger det om USA som demokrati när presidentämbetet blir familjeaffärer? Clintons och Busch är onekligen intressanta företeelser. Man och därefter hustru. Pappa och därefter son. USA har cirka 319 miljoner invånare. Håll med om att det är nedslående att de inte har en bättre demokrati än att familjer kan leda ett stort land som trots allt bar meritokratins fana. Landet som anses vara demokratins och frihetens beskyddare nummer ett. Landet som drev meritokrati och blev landet där drömmar kunde förverkligas för var och en. Det är nästan så att man kan bli konspiratorisk.... Om presidentval i USA handlar om att man måste ha ett "varumärke" som namn är det i min värld en demokrati i ordentlig kris. Tyvärr är det nog så att även USAs demokrati är i djup kris. Att Trump kommit så långt som han gjort vittnar tydligt om det. Och oavsett vem som blir ny president i USA så saknar den personen ordentlig legitimitet. Utan rimlig legitimitet blir den demokratiska krisen i USA ännu större. : (. Håll med om att det är trist att både USA och Europa har stora demokratiska problem samtidigt!
http://www.nytimes.com/interactive/2016/upshot/presidential-polls-forecast.html

Opinionsmätningar
Opinionsmätningarna i USA testas snart när vi får slutresultatet i presidentvalet. Onekligen är Clinton i en bra position. Om hon vinner blir i vart fall amerikanernas kostnader för presidentskydd billigare. Bill och Hillary är sannolikt på samma plats ibland. Och Både Hillary och Bill blir om Clintonkampanjen lyckas historiska. Hillary USAs första kvinnliga president och Bill USAs första manliga president"spouse". Kul! Girl power! Om Trump vinner får opinionsinstituten snart packa ihop och lägga ner sina verksamheter. Snart vet vi hur det går, och hur dollarn utvecklas..
http://www.nytimes.com/interactive/2016/upshot/presidential-polls-forecast.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar