torsdag 20 oktober 2016

Från bidrag till bidragande

Mot bidragarsamhället
Sverige måste ställa om från ett bidragssamhälle till ett bidragarsamhälle. Från ett samhälle där det alltid är "någon annans fel" till "jag tar eget företagsamt ansvar för att bidra till en bättre framtid". Vi måste sluta tala om rättigheter utan att också tala om samhällskontraktets skyldigheter. Med det tydliga paradigmskiftet kan Sverige vända nuvarande utmaningar och säkra en plats bland världens mest framgångsrika länder. Ett land där vi klarar av att ge varje individ en jämlik chans att få den utbildningsbas som kan förverkliga varje enskild människas drömmar. Sverige behöver attrahera kompetent arbetskraft men också fortsätta ta ett humanitärt ansvar. Det kräver att dagens bidragssamhälle kraftigt reformeras. Att det krävs förstår de flesta. Det måste alltid löna sig att jobba före att på olika sätt leva på bidrag. Bidragssystemet kan med fördel också förenklas kraftigt. Jag anser fortsatt att vi som civiliserat samhälle ska klara av att ge våra svagaste, de som inte kan eller efter hårda ansträngningar inte får ett jobb, en anständig lägsta levnadsnivå. För att klara det måste vi bli betydligt mer bidragarorienterade än bidragsorienterade! Det brådskar!

https://www.centerpartiet.se/2016/10/18/sa-minskar-vi-kostnaderna-for-mottagandet/ 
https://detgodasamhallet.com/2015/07/01/gastskribent-hans-jensevik-nar-tas-de-tva-nodvandiga-stegen-mot-integration/Sverige måste klara den globala konkurrensen
De ställningstagande vi gör varje dag påverkar vår framtid. Den verkligheten gäller dig och mig individuellt och oss i grupp. Spetskompetens inom alla områden i samhällsbygget är av avgörande betydelse för att vi ska klara av att försvara och utveckla vårt välstånd. Inte minst kräver det konkurrenskraftiga möjligheter för att attrahera spetskompetens från andra  länder till Sverige. Tro inte att Sverige har hög attraktionskraft bland de mest meriterade i världen. Det är klokt att fundera över vad som krävs för att många fler av dessa personer gärna skulle se någon del av Sverige som ett seriöst alternativt nytt hemland bland många alternativ. Många länder konkurrerar redan idag om dessa personer. Inte minst viktigt är det att i denna konkurrenssituation fundera över vad som krävs för att vi ska behålla de lättrörliga och attraktiva specialister vi idag har inom Sveriges rikes gränser.

http://www.expressen.se/ledare/sverige-gar-i-baklas-utan-spetskompetens/

Federation
Kommer Sverige delas upp i en federation av 6-8 regioner som får mycket av statens ansvar och befogenheter delegerade till sig? Knappast! Riksdagen kommer inte på allvar delegera en massa befogenheter, eller vad tror du...? Du som är en klok person, tycker inte du att en liknande reform som utgångspunkt borde veta om och vilka rättigheter staten avser att överlåta på nya regioner innan de bildas? Om det var dax för en federationsbildning tycker jag det skulle vara demokratiskt och dynamiskt intressant, men det är det inte. Inom en federation skulle varje region i bästa fall själva få styra reglerna kopplat till exempel arbetsinvandring av specialister. Som så ofta handlar detta mest om bristande ledarförmåga. Stockholm anses för starkt, Västra Götaland och Skåne har byggt hyfsat lyckade pakter som gör dem till starka förhandlingsparter mot staten. Övriga delar av Sverige, och regeringar, lyckas tydligen inte matcha dessa tre krafter och då "måste" Sveriges regionala gränser ritas om...för att lösa denna maktobalans anser vissa. Om nyttan finns att samarbeta, varför samarbetar inte dessa kommuner bättre redan idag? Komplexa frågor och det är väl därför det inte varit så lätt att hitta vägar framåt som upplevs som tillräckligt bra av tillräckligt många. Men visst finns stora utmaningar på våra bord runt om i Sverige. Läsvärd ledare i dagens UNT.

http://www.unt.se/asikt/debatt/darfor-ar-storregioner-en-usel-id-4410756.aspx
http://www.folkbladet.se/opinion/farligt-flum-om-invandring-om4344056.aspxInga kommentarer:

Skicka en kommentar