fredag 28 oktober 2016

2030 blir toppen

Tjäna pengar på pengar på pengar på pengar...
"Inga träd växer till himlen" och "Efter regn kommer solsken" är exempel på talesätt som beskriver ekonomiska cykler som hemsökt människor i årtusenden.

Med intressant regelbundenhet växlar vi från högkonjunktur till lågkonjunktur. Goda tider övergår i dåliga tider och efter ett tag går vi mot goda tider igen. Allt är relativt. I svängningarna går vissa under och andra tar chanser som får dem att växa eller att stärka sin makt än mer.


"The show must go on". Och showen, världsekonomin, har blivit allt mer skruvad i takt med att finanssektorns andel av BNP ökat kraftigt i hela världen. Tro mig, det har gjort volatiliteten (rörelserna upp och ner i delar eller hela ekonomin) farligt kraftfull. I en värld där superdatorer också köper och säljer värdepapper i realtid, dygnet runt, utifrån någon "smartas" algoritmer. Vilket förädlingsvärde har denna marknad? Hur stor del av finansmarknaden är sund och matchad mot realvärden eller affärsmodeller med bärkraft? Om du tar del av fakta om hur stor andel av till exempel USAs företagsvinster som kommer från finanssektorn så förstår de flesta att dagens system spårat ur och år 2008 avslöjades det. Vad gör världens riksbanker sedan avslöjandet för att försöka undvika en smärtsam samhällsförändring? De låter sedelpressarna "brinna upp", det vill säga göder det finansiella systemet med billigare pengar... Tror du det driver på omställningen till Marknadsekonomi 2.0? När ingenjörskonsten flyttat från realekonomin till en farligt virtuell ekonomi, då lever vi i "code red" läge. Varningslamporna blinkar för fullt nu! Krisen är redan här men den står inte tydligt på löpsedlarna än, eller? Den allt för stora finansiella sektorn och dess drift efter snabba klipp har gjort jorden till en instabilare och mindre hållbar plats. Finansiering är lika viktigt för verksamheter som vatten för människan. "Vattnet" är förgiftat och måste renas. Hur stoppas denna destruktiva utveckling? De rikaste blir ju bara rikare och rikare så de vill knappast se en förändring. EU tycks definitivt inte vara en kraft som kan tämja "en tiger som löper allt för fritt". Jag är helt säker på att dansen runt Guldkalven snart är slut för den här gången. Håll i hatten! Personligen hoppas jag på, och jobbar för, Marknadsekonomi 2.0. Den måste skapas.
http://docplayer.se/761462-Tillvaxt-stockholm-det-finansiella-ekosystemet-som-tillvaxtmotor.html
http://www.landguiden.se/Lander/Europa/Storbritannien/Ekonomi
https://books.google.se/books?id=apHjCgAAQBAJ&pg=PT57&lpg=PT57&dq=uSA+finanssektorn+andel+av+BNP&source=bl&ots=q0IcJ57Ak3&sig=1Dc679XK-1lMr9DC7tBY_pMyJV8&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwiglpPy9PzPAhUFIpoKHW1wDTQQ6AEIQDAG#v=onepage&q=uSA%20finanssektorn%20andel%20av%20BNP&f=falseHur starkt står Sverige?
Bostadsmarknaden och svenskarnas skuldsättning har länge varit ett problem. Trots en svag krona får svensk export ändå inte upp ångan som man skulle kunna förvänta sig. Långtidsarbetslösheten ökar. Pensionsavgångar är svåra att matcha med ny kompetens. Infrastrukturinvesteringarna är eftersatta. Folkvandringarna är omfattande. Politiskt är stora delar av Europa under isen och USA har också demokratiska problem. Miljö- och klimatproblemen blir allt tydligare för invånare som inte väljer att leva i förnekelse.Viktigaste indikatorerna
Sveriges ekonomi sägs gå bra. Vilka indikatorer tittar man på? Skuldsättningsgraden bland enskilda individer och kommuner? BNP utveckling per capita? Försörjningskvoten? Långtidsarbetslösa bland arbetsföra mellan 20-64 år? Kompetensförsörjningsförmåga kopplat till alla pensionsavgångar? Exporttillväxten? Företagsinvesteringar i Sverige? "Lögn, förbannad lögn och statistik" var ord vi bland annat fick lära oss på universitetet. Det går att presentera en verklighetsbild på många sätt beroende av vilken agenda avsändaren har. Min agenda går ut på att så snabbt som möjligt försöka få många i Sverige att hjälpa till att nutidsreformera Sverige. För varje dag som går innan vi ordentligt börjar anpassa Uppsala och Sverige till en ny konkurrenssituation samt demografisk verklighet desto jobbigare blir förändringsarbetet i nästa lågkonjunktur. Jag vill också att Sverige ska bli mycket attraktivare så att många av världens skickligaste inom olika områden gärna vill bo här hos oss. Så är det inte idag men så kan det bli. Tro mig, vägen dit handlar inte bara om rimliga skatter! Det handlar mest om utvecklingsmöjligheter, frihet, bra miljö och trygghet.
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/04/prognos-for-den-ekonomiska-utvecklingen--april-2016/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Befolkningsframskrivningar/14498/14505/Aktuell-befolkningsprognos/Sveriges-framtida-befolkning-20152060/273432/En bra indikator på att inget växer till himlen är aktiekursutvecklingen i Deutsche bank. Tills 2015 var aktien en "idiotsäker" aktieinvestering. Sedan 2015 har den havererat! Du tror väl inte att vi nu befinner oss i en tid där vi är immuna mot kraftiga ekonomiska inbromsningar? Nu måste vi börja ställa om mot en rättvisare och mer hållbar Marknadsekonomi 2.0. Om vi gör det är jag övertygad om att många svenskar år 2030 har det bättre än idag. I Marknadsekonomi 2.0 värderar vi hållbarhetsperspektiv betydligt högre än idag. Visst vill vi både ha det bra nu och lämna något bättre efter oss till kommande generationer? Det vill jag! Det går att klara av både och om man agerar ansvarsfullt och rättvist. Hjälper du till? Jag hoppas du vill det! Ditt engagemang behövs!
http://www.di.se/nyheter/fran-glansdagar-till-fritt-fall-i-deutsche-bank/
https://www.bloomberg.com/quote/DBK:GR
http://www.di.se/nyheter/rorlig-eller-fast-ranta-experterna-tipsar/
http://www.di.se/nyheter/swedbank-bomarknaden-bromsar-in/
http://www.dn.se/ekonomi/tva-rantehojningar-ar-ingen-stor-sak/
http://www.dn.se/ekonomi/eqt-topp-kvar-i-bank-med-indraget-tillstand/
http://www.dn.se/ekonomi/global-utveckling/wwf-svenskarna-behover-42-jordklot/Inga kommentarer:

Skicka en kommentar