söndag 23 oktober 2016

Lärarlyftet och kunskapsrespekt

Lärarlyftet
Våra duktiga lärare är samhällets i särklass viktigaste välståndsbyggare. Värdet av lärare som situationsanpassat och individuellt lyckas få varje elev att nå sin fulla potential är "priceless", särskilt för den elev som haft turen att få en sådan lärare. Läs gärna nedan synonymer till lärare så förstår du bättre hur mycket jag värdesätter läraryrket. Världens lärare som sätter barnens individuella utveckling främst, och som gläds över att se varje barns positiva utvecklingssteg framåt, jag saluterar er!
http://www.synonymer.se/mobil/?query=l%E4rare

Med engagerade och kompetenta lärare, och dugliga rektorer, är jag säker på att skolans oacceptabla resultatutveckling kan vändas mot en positiv framtid. Skolsystemet måste lyckas mycket bättre än nu! Självklart måste det nya systemet inkludera mycket bättre individuell lönesättning av lärare. Det systemet måste dock vara väldigt objektivt och upplevas som rättvist. Inte så godtyckligt som det påstås vara nu. Både du och jag har upplevt bra och dåliga lärare. Självklart ska även lärarnas ersättningssystem variera över tid utifrån deras förmåga att maximera varje elevs kunskapsutveckling. Inom alla yrken kan man rimligt rättvist avgöra vem som är mer eller mindre duktig på att skapa önskat resultat. Och i en värld med begränsade resurser får alla inte lika mycket. Enligt mig ska inte heller människor som presterar sämre få lika som de som presterar bättre. Återigen måste dock utvärderingen upplevas som objektivt rättvist om inte starka slitningar mellan kollegor ska uppstå.
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/lita-pa-lararna-och-ge-dem-frihet-2265053.aspx
http://m.unt.se/uppland/uppsala/lonelyftet-sar-split-mellan-uppsalas-larare-4408855.aspx
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/vem-leder-den-ensamma-lararen-2465622.aspx
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2016/10/12/dags-slopa-skolpengen
https://www.lararforbundet.se/artiklar/debatt-skrota-skolpengen-som-ger-friskolorna-stora-vinster

Känslor eller fakta
Ja, hur svårt kan det va?... Är det känslorna som ska få styra oss eller en kombination av fakta, empiriska slutsatser (hjärna) och känslor (hjärta)? Självklart både och MEN hjärnan måste få en starkare betydelse inom samhällsdebatten än nu. Nu bjuder många gånger på ett fördummande debattklimat som inte hedrar kunskapssträvandenas ideal. Bifogade artiklar är välskrivna och beskriver vår samtid som misslyckas med att klokt balansera mellan hjärna och hjärtargument i debatter. Och hur kan ett samhälle utvecklas klokt om vi inte kan lyssna på varandra och stöta och blöta argument utifrån att man faktiskt lyssnat på vad den andre säger? Skolan har en viktig roll att fylla även vad gäller att fostra förmågan att lyssna. Föräldraansvaret är det största livsansvaret. Alla föräldrar klarar inte av att ta det och en av skolans uppgifter är att även de föräldrarnas barn ska få en bra chans att nå sin fulla potential. Skolan måste klara även det uppdraget. Vi behöver hitta alla guldklimpar oavsett varifrån de kommer.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-bildning-som-hjälp-till-självhjälp-1.3877406
http://www.gp.se/ledare/allt-i-viljen-1.3890795

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar