söndag 16 oktober 2016

Korkade väljare

Klanstyre, nej tack
Har Sverige lämnat klansamhället? Svaret är både ja och nej. I de starkaste familjerna är de självklart duktiga på att stötta och skydda varandra. I Sverige kan dynastin Wallenberg ses som en modern klan som inte bara starkt påverkar de företag de har stort inflytande över utan också den svenska politiken. Men vill vi åter bli ett klansamhälle? Nej, under de senaste hundra åren har vi i stort jobbat oss därifrån och i Sverige är det "ansiktslösa" skyddsnätet för individen den offentliga sektorn och meritokrati ska råda. Miljöpartiet har mer demokratiskt städarbete att utföra. Vi måste kraftfullt motverka liknande beteenden som beskrivs i bifogad artikel!
http://www.expressen.se/ledare/klanerna-maste-hallas-borta-fran-politiken/

Bort med vänstern
Visst finns det människor som har svårt att förstå saker och som skiter i det mesta. Samtidigt tror jag att de är väldigt få bland Uppsalas och Sveriges invånare. Jag tror till och med att väldigt många svenskar kan bedömas som kloka. Och de allra flesta vill inte snylta på andra. Att behandla stora delar av svenska folket som korkade är däremot oklokt och ett förakt för demokratin. Många människors misstroendeförklaring mot det så kallade etablissemanget måste tas på större allvar. De vänstersvängar som också tillåts måste stoppas. Det är bland annat vänstern som lurat in oss i en missriktad tolerans där vi inte stått och står upp för våra grundläggande värderingar. Det är dax för nybygget av Marknadsekonomi 2.0 och "Medskaparhemmet" där alla som kan bidrar i bygget för en bättre framtid.

Som Alice Teodorescu skriver i bifogad artikel upplever allt fler högt beskattade och även andra att samhällskontraktet på många sätt är brutet. Skolan, sjukvården, bostadsförsörjningen, Polisen och tryggheten är i ordentlig gungning. Det är en mycket farlig utveckling. Bland annat skriver hon:  "efterhand är det uppenbart att så många sällan har tappat kompassen i en så viktig fråga samtidigt; inte minst journalister började blanda ihop objektivitet med aktivism för ett "gott" samhälle. Plötsligt var det högsta mode att den som inte bodde i ett vandaliserat mångmiljonsprogram och som inte hade sina barn i en skola där svenska språket var något exotiskt markerade mot de "onda, outbildade (män)" bosatta i "glesbygden". Sällan har klassföraktet varit så politiskt korrekt, så ivrigt påhejat från vänsterhåll, i världens mest egalitära land." Och "Tiden är inne för politikerna att be väljarna om ursäkt.". Med all rätt är många svenskar oroliga över framtiden? Tycker du det politiska läget i Sverige och runt om i världen känns bra? När tror du nästa lågkonjunktur sköljer över oss? Hur tror du vi ska kunna dämpa lågkonjunkturens effekter när vi redan har minusränta och lånar i så kallad högkonjunktur... Hur bra tror du det är att svenskarna är bland de högst belånade i världen? Många delar av Sverige avbefolkas (bortsett från tillfälliga flyktingbostäder), skolresultaten är undermåliga, lärarbristen allt större, Polisen fungerar inte bra och så vidare. Det är klokt att ta invånarnas oro på största allvar. Hopp kan bara byggas utifrån att man förstår i vilken situation man befinner sig.

Jag behöver inte be om ursäkt till Uppsalaborna eller svenskarna. På min blogg kan man sedan många år följa min syn på den oansvariga politik som förts och förslag på förbättringar. I Centerpartiet Uppsalas politiska program, i kommunstyrelse och kommunfullmäktige, i valbudskap samt i våra budgetar kan man spåra den positiva och ansvarsfulla politik vi sedan länge företräder. På tisdag presenterar vi vår skuggbudget : ). En röst på C i Uppsala är en röst för förändringar som säkrar vårt generella välstånd. Väljarna är inte korkade! De är kloka, och de är allt mer oroliga över utvecklingen.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-sluta-behandla-väljarna-som-korkade-1.3871105
http://www.gp.se/ledare/nä-skoja-bara-1.3871028

P.S Sverige är möjligen i "Deep shit". Jag var på bal igår och träffade en kvinna som studerat filosofi i fyra år, hon såg ingen mening med livet.. Vad är det som händer? Det är klart att det finns meningar med livet! Och jag fick dansa mycket igår : ) Bland annat med den nya charmiga inspektorns fru, V-Dala nation  och Maria : )


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar