söndag 15 april 2018

Arbetslöshet och skuggtillvaro göder brottslighet

Anställningsbar
Att hänvisa till religiös tro för att man till exempel vägrar hälsa på en kollega eller en kund kan tyckas som en trivial fråga. Det är den inte. Särskilt inte i ett land som har ett i jämfört med många andra länder generöst bidragssystem för arbetsföra människor som inte kan få ett jobb. Så länge som olika grupper i samhället, med mycket särskilda levnadssätt än andra, kan vara självförsörjande är det inte ett stort problem om grupperna lever segregerat. Personligen tycker jag att en förstärkt segregation är en negativ utveckling då jag tror på mångfald utifrån en tydlig gemensam värdegrund. Och bostadsområden som inte bara har till exempel rika eller socioekonomiskt svaga invånare. Personligen anser jag det klokt att oavsett problemens storlek motverka kraftig segregation, omfattande segregation leder ofta mot allt större motsättningar mellan grupper.
http://www.gp.se/ledare/boscanin-arbetsplatser-ska-inte-tvingas-anpassa-sig-efter-religi%C3%B6sa-krav-1.5577769

Alla våra skolor måste klara av att matcha fram elever mot självförsörjning. Den segregation som redan är ett växande faktum i Sverige vittnar tydligt om politikens misslyckanden. Inte minst allvarligt är det att hopplösheten breder ut sig bland allt fler i våra utanförskapsområden. Nedan artikel ger lite ”Svenska Akademien”-känsla kopplad till det politiska ledarskapet. Var är lösningskonferensen jag under flera år efterfrågat? Var är de nödvändiga reformer som kan bryta denna destruktiva utveckling? Väldigt många invånare i våra utanförskapsområden lever på försörjningsstöd, och antalet växer oroande fort. Den absolut bästa värdeskapande reformen är att införa obligatoriska Inkluderingsjobb för arbetsföra som varit arbetslösa över 6 månader och som lever på försörjningsstöd! Det är sjukt att inte detta är en självklarhet.
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/sverige-har-redan-glidit-isar-vad-an-politiker-sager/

För många personer som inte kan försörja sig genom laglig företagsverksamhet eller få en anställning är bidragsberoende eller andra alternativ nödvändiga. Andra alternativ kommer ofta att vara kriminella, i en eller annan form.
https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/organiserad-brottslighet.html
https://www.bra.se/download/18.22a7170813a0d141d21800052658/1371914741967/15+Framv%C3%A4xten+av+och+k%C3%A4nnetecken+hos+den+organiserade+brottsligheten+i+Sverige.pdf

Dagens kalkon
Regeringen. Lyssna på Polisen och sluta mesa med ungdomsbrottslingar som begår grova brott. De måste få ta ett större eget ansvar. Samtidigt är det också ett sätt att bättre bekämpa grov organiserad brottslighet som utnyttjar att ungdomar kommer mycket lindrigare undan än myndiga när de omhändertas eller döms. Organiserad brottslighet handlar om pengar och åter pengar. I jakten på pengar från kriminell verksamhet är alla socialt svaga personer attraktiva offer. Unga människor i utanförskapsområden och människor som lever olagligt i Sverige är tacksamma offer för skrupelfria män. Förutom att sluta mesa med grovt kriminella ungdomar måste insatserna för att beslagta kriminellas tillgångar intensifieras. Om det inte går att leva gott för dem högst upp i den kriminella pyramiden kommer de sannolikt att ägna sig åt annat.
https://www.expressen.se/ledare/stang-svangdorrarna-for-unga-kriminella/
Det är dags för alla rikspolitiker och naivister att erkänna att vi har fått en mycket grövre brottslighet än tidigare runt om i Sverige. Och att den grova brottsligheten ökat och sannolikt fortsätter att öka trots Polisens försök att bryta utvecklingen. I takt med att svenska parallellsamhällen tillåts växa kommer också brottsligheten att öka. Det är en mycket sannolik utveckling eftersom dessa människor saknar andra alternativ.
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/skottlossning-p%C3%A5-hisingen-1.5577784
https://www.expressen.se/nyheter/explosion-nara-polishuset-i-uppsala-bombgruppen-tillkallad/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/explosion-i-uppsala-1
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6927482
Dagens stjärna
Anna Dahlberg. Bra att C, M, L och KD fortsätter att vara tydliga med att de anser sig kunna samarbeta i regeringsställning. Regeringsfrågan är dock mycket komplex i det sannolika valutfall vi får i 2018 års riksdagsval. Sverigedemokraterna blir mycket sannolikt ”kungamakare” oavsett vad övriga partier tycker. Samtidigt är landet i behov av omfattande reformer. ”Landets kommuner och landsting står inför ett stålbad. Inte minst för att säkra välfärden behövs en ny skattereform som ser till att behoven täcks, utan att minska drivkrafterna till arbete. En närbesläktad uppgift som behöver lösas under nästa mandatperiod är den dysfunktionella bostadspolitiken.” Om inte de fyra Allianspartierna tydligt kan lösa ut de för väljarna viktigaste sakfrågorna gynnas i nuläget bara ett parti, ”De enda som tjänar på en sådan ovisshet är Sverigedemokraterna.” Om inte Alliansen innan valet löser ut dessa viktiga frågor förstår jag inte hur de tänker. Är det bara ett ”chicken race” om att inte få axla skulden för att ha spräckt Alliansen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar