lördag 7 april 2018

Hur många är rasister

Rasister finns
Det finns tveklöst rasister runt om i världen. Människor som anser att just deras grupp människor är bättre än andra grupper människor enbart utifrån etniska perspektiv. Inte minst Martin Luther King jr talade ofta om hur sjukt det är att döma en medmänniska utifrån dess hudfärg istället för utifrån dess karaktär. Inte minst under alla mina år då jag jobbade mycket, och bodde, i Asien upplevde jag mycket rasism mellan grupper. Jag fick också själv uppleva känslan av att ses som mindre värd som västerlänning vid några tillfällen. Det var en fostrande upplevelse som gjorde att jag betydligt bättre än innan förstår att rasism finns och den måste tas på allvar. Att ta den på allvar är däremot inte att göra människors generella missnöjesyttringar och frustration över sakförhållanden som är dåliga som grund för att klassa dem som rasister. För de allra flesta är den typ av beteenden uttryck för rädsla och frustration över beteenden som de inte gillar och som de vill undvika. Bland alla dessa frustrerade människor finns riktiga rasister men de allra flesta ser inte sig själva som för mer än andra. Det är viktigt att förstå det, annars blir kampen för jämlikhet och rättvisa svagare.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rasism
https://www.synonymer.se/sv-syn/karakt%C3%A4r
https://www.expressen.se/ledare/linda-nordlund/nej-stefan-lofven-alla-ar-inte-rasister/
https://www.svd.se/kan-bara-vita-svenskar-vara-rasister

Långt ifrån alla vi människor är lika kloka som Nalle Puh. Det innebär inte att vi till exempel är rasister när vi till exempel påtalar att kulturella skillnader mellan oss människor har stor betydelse och de skillnaderna måste tas på största allvar för att skapa harmoniska samhällen. Olikheter mellan människor finns och är fantastiska. Vi är alla unika. Och alla berättelser om Nalle Puh och hans vänner är utmärkta exempel på våra olikheter och konflikter som det kan skapa. Om fler av oss försöker vara som Nalle Puh blir vår tid på jorden mer positiv.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nalle_Puh
Dagens kalkon
Regeringen. Socialdemokraterna och Miljöpartiet driver inte en politik som lever upp till en rimlig lägsta levnadsnivå för vanliga äldre svenskar. Människor som bidragit till att skapa världens mest jämlika land, och en av världens rikaste befolkning (per capita och om vi räknar in allt vi äger tillsammans). Skamligt! Och liknande oförmåga att värna våra svagaste äldre göder missnöjespartier med röster. Röster som inte leder till en väg framåt som skapar fortsatt generellt välstånd för oss som lever i Sverige!
https://www.expressen.se/debatt/nu-blir-helt-vanliga-pensionarer-hemlosa/

Dagens stjärna
Aleksandra Boscanin. Det är tyvärr relevant idag att på allvar överväga mycket ordnade former för hur vi kan använda anonyma vittnesmål för att bekämpa brottslighet. Särskilt i våra växande utanförskapsområden är det ett reellt problem att många brott inte anmäls och att många inte vågar vittna på grund av fara för eget och nära anhörigas liv.
http://www.gp.se/ledare/boscanin-till%C3%A5t-anonyma-vittnen-1.5518480

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar