söndag 22 april 2018

I människans tjänst

Nytänkande mot framtida segrar
Det har aldrig varit de som stått kvar och vägrat lära nytt som lyckats utveckla konkurrenskraftiga samhällen. Framtiden har alltid välkomnat förändringsbenägna individer och samhällen bäst. Samma framtid har alltid varit skoningslös mot förändringsbenägna som tappat i konkurrenskraft och fått det allt sämre. Hur mycket vi människor än försöker bygga bort Darwins principer går det inte. Vi är en art där det alltid finns människor som vill lite mer och som är villiga att kämpa för det. Framförallt finns människor som vill mer och som förstår kraften av att maximera nyttan av ny teknologi. De vinner i en värld styrd av darvenism. Ingen rast och ingen ro om man vill tillhöra segrarna. Vill du att du själv och dina efterföljande människor ska få det bättre eller sämre? Teknisk utveckling har på massor av sätt bidragit till människans framsteg på jorden. Ett negativt perspektiv på den tekniska utvecklingen är att den till stor del har varit driven av militära ambitioner. Vår mänskliga historia är full av mänskligt drivna krafter som använt vapenmakt och förtryck för att uppnå egna maktambitioner. Det är en tråkig del av människans natur men samtidigt skapar vapen- och försvarsinvesteringarna teknologier som också kraftigt förbättrar våra liv.

En del av att få det bättre är att klara stora miljö- och klimatutmaningar genom att nyttja modern teknologi. IOT är ett exempel som nyttjas för allt mer avancerade förbättringar, Internet of Things. Svenska kommuner, universitet och Ericsson utvecklar allt bättre lösningar för att mäta luftkvalitet. Något som är väldigt viktigt i allt fler tätbebyggda städer runt om i Kina.
https://www.nyteknik.se/miljo/overvakar-stadsmiljon-med-iot-6910681
När ny teknologi, vacker design och användbara gränssnitt mellan människa och maskin skapas blir jag alltid glad. Jag gillar konsten att få dessa tre perspektiv att leverera nya utvecklande lösningar för oss människor. Människor som levt och lever här uppe i Sverige har historiskt haft många teknik- och förändringsbenägna människor. Det gäller att uppmuntra nya invånare att bli en del av den kulturella bakgrunden. Den har bidragit och kommer att bidra till fortsatt välstånd. Om välståndet fortsätter att vara generellt högt är dock inte alls säkert. Den misslyckade migrations- och integrationspolitiken leder Sverige allt fortare mot ett faktum där även Sverige har en stor andel av befolkningen som är mycket ekonomiskt svag och där många av dessa människor känner hopplöshet och förakt mot övriga lokalsamhället.
https://www.nyteknik.se/fordon/professorer-riktar-hard-kritik-mot-snabbtag-6910664
https://www.nyteknik.se/automation/de-har-3d-printat-en-smart-axel-6910578

Dagens kalkon
Volymutmaningsförnekare och naiva asylaktivister. Världen är komplexare än vad vissa tycks förstå, eller vilja förstå. Och Sveriges läge inför nästa lågkonjunktur är mycket allvarligt. Hur kunde många oansvariga tillåtas styra debatten så länge. Ann Charlott Alstadt har rätt. ”Sveriges befolkning växer alltså så att fogarna lossar då ökningen inte leder till skatteintäkter motsvarande välfärdsbehoven.” och ”Asylaktivism istället för social ingenjörskonst har förhindrat att någon pragmatisk linje likt borgerlighetens nykonservatism organiskt fått växa fram. Men hur länge till kan vänstern befinna sig i den utopiska bubbla där fakta bedöms efter hur det borde vara i de bästa av världar och skillnaden döms ut som fascism?”
http://www.gp.se/ledare/altstadt-välfärdsstaten-står-inför-en-demografisk-utmaning-1.5665591

Två exempel på personer som kraftigt förenklar utmaningarna med "öppna gränser", i en mycket orättvis värld, har idag fått en debattartikel publicerad i UNT. Den avslutas med: "Är vi ett samhälle där vi litar på varandra eller där vi konkurrerar med varandra om rättigheter? Nationalistiska rörelser i Sverige och Europa menar att rättigheter inte är till för alla. De är till för "våra barn" och "våra gamla". Så kan man tänka, men detta är inte en människorättskultur värd namnet."Så fina tankar de förmedlar, och det menar jag verkligen. Men de är tydliga exempel på tyckande som inte bottnar i ett särskilt samhälles ambition att kunna erbjuda alla sina invånare en anständig lägsta levnadsstandard. Vi lever i en värld där vi konkurrerar om rättigheter och om begränsade naturresurser, det är den krassa verkligheten. Men den verkligheten kan man självklart i ett fritt land välja att bortse ifrån.... Att vara i människans tjänst är inte så enkelt som vissa vill få det att verka. Viktigast av allt är att vi alla individuellt försöker vara bra och respektfulla medmänniskor i alla våra vardagliga möten med andra människor.

Dagens stjärna
Tim Bergling. Jag lyfter aldrig fram döda personer men väljer att göra ett undantag. Så många härliga dansminnen och positiva stunder där hans fantastiska musik bjöd på en magisk inramning.
https://www.expressen.se/noje/aviciis-sista-tid-var-med-sina-vanner-och-fans/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar