fredag 13 april 2018

Våra barn är vår framtid

Floskler
Det är ingen överdrift att påstå att det finns gott om floskler i många debattsammanhang. "Våra barn är vår framtid" kvalar in som en floskel om det inte kläs med konkreta exempel på varför det är sant. Det är våra barn som i framtiden ska vara viktiga företagare eller anställda inom näringsliv eller offentliga verksamheter. Deras bildning och lösningsförmåga blir avgörande för hur just vårt samhälle kan utvecklas för att efterföljande generationer ska ta över något bättre. Det befintliga pensionssystemet förutsätter också att kommande skattebetalare bidrar mycket för att dagens invånare i medelåldern ska få någon bra pension.


Självklart ska kraven på kunskapsutveckling vara höga. Få människor når sin fulla potential utan att man matchas med höga förväntningar. Samtidigt är det vansinnigt om ribban sätts så högt att det endast är extremt få särbegåvade barn som kan klara av problemlösningar inom ett enskilt ämne. Skolan ska självklart uppmuntra alla elever så långt som möjligt. Det är inte att uppmuntra ens de eleverna med störst relevant begåvning genom att ge dem uppgifter på en orimligt abstrakt nivå. Istället ska självklart skolan klara av sitt individuella uppdrag att säkerställa att till exempel särbegåvade matematiska genier erbjuds plattformar för att avancera i egen möjlig takt. Boscanins reflektioner nedan är värdefulla.
"Stefan Sellbjer, docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Växjö, lät nyligen 33 professorer utföra ett blindtest där de fick bedöma om ett antal kunskapskrav kom från grundskolan, gymnasieskolan eller universitetet. Frågeställningarna som elever i grundskolan fick var så abstrakta att professorerna trodde att de kom från universitetet."
https://www.synonymer.se/sv-syn/floskel
http://www.gp.se/ledare/boscanin-skolan-f%C3%A5r-inte-bli-kravl%C3%B6s-1.5588779
Det institutionella bildningsäventyret börjar för våra barn inom förskolan. Även där finns gott om utmaningar. Även inom förskolan trycker vissa på om att alla barn ska få gå i samma skola. Återigen en fantastisk vision men inte en konstruktiv väg framåt om våra barn enskilt ska utvecklas så bra som möjligt utifrån individuell förmåga.


En ständigt återkommande utmaning inom förskolan är platsbrist i närheten av där föräldrarna bor. Och barnen blir allt fler per förskola för att försöka undvika att några blir utan plats. I Uppsala har många föräldrar tvingats vara hemma längre än planerat för att inte förskoleplats funnits tillgänglig. Platsgarantin låter fin på pappret men ord på papper och verkligheter är två olika saker. Att i tider med platsbrist är det extremt provocerande, mot föräldrar och arbetsgivare som drabbas av platsbrister, om kommuner ägnar sig åt ideologiskt motstånd mot privata alternativ. Som alltid är det kvalitet och åter kvalitet för givna ersättningsnivåer per barn som ska stå i fokus. Inget annat. Väldigt ofta levererar privata alternativ både bättre kvalitet och klarar av att få en nödvändig liten vinst. "Vinster på skolverksamhet är fel", det är en annan floskel. Självklart ska inte skattepengar gå till en massa vinster om de inte blivit möjliga efter att efterfrågad kvalitet levererats. Och om staten och kommunerna ställer rimliga krav så kommer det inte vara möjligt att gå med stora vinster. Om en verksamhet ändå klarar av det säger det mer om konkurrenterna och vi ska glädjas över att ett privat alternativ visar att det går! Då finns chansen att övriga verksamheter också kan lära sig att arbeta smartare. Alternativa leverantörer av skattefinansierade tjänster är i grunden inte ett problem. Det blir ett problem om politiken och ansvariga tjänstemän upphandlar och följer upp på ett dåligt sätt.
http://www.gp.se/ledare/sonesson-f%C3%B6rskolan-%C3%A4r-ett-r%C3%B6dgr%C3%B6nt-sorgebarn-1.5581597


Dagens kalkon
Anders Olsson. På P1 i morse sa han att Kungen hade uppmuntrat en lösning om att Danius skulle offras om Frostenson parallellt lämnade Svenska Akademien. Antingen är Olsson också en aktivist i Republikanska föreningen som såg sin chans att drämma till kungen eller så saknar han omdöme. Självklart ska han inte tala med media om vad han och kungen talat om för att försöka lösa en svår konflikt inom Svenska Akademien. I rollen som tillfällig "ständig sekreterare" får han ensam vara språkrör och inte försöka gömma sig bakom någon annan. Cirkus ´Svenska Akademien fortsätter. I samma P1 program kunde jag konstatera att Frostensons anhängare verkar faktaresistenta. Typ "hon har inte gjort något fel, det är hennes man." Nej! Hon har läckt sekretessbelagd information om Nobelprisvinnare och hon har mot Akademiens regler tagit emot finansiella bidrag till en verksamhet som hon är delägare i. Suck!
https://www.svt.se/kultur/bok/sara-danius-lamnar-posten-som-standig-sekreterare-i-svenska-akademien-1
https://www.expressen.se/nyheter/kungens-krav-pa-akademien-efter-sara-danius-avgang/
https://www.expressen.se/kultur/karin-olsson/hon-fick-decennier-av-otvattad-byk-i-knat/


Dagens stjärna
Therese Vänerljung. Bra att hon som förälder och engagerad samhällsinvånare säger ifrån! Det är helt galet hur illa vi sköter skolan. Det viktigaste uppdraget för skolan är att bidra till att varje enskild elev kan nå sin fulla bildningspotiential. Om man tar den enkla vägen framåt och inser att ingen elev får enskild undervisning måste man inse att inte alla, oavsett funktionsnedsättningar, kan gå i varje klass. Det är en underbar vision men inte alls förenligt med att maximera möjligheterna att bilda varje elev. Och självklart ska inte elever som ständigt kränker andra elever tillåtas fortsätta att göra det för att en rektor och ansvariga politiker gömmer sig bakom några regler. "Vi kan inte och får inte, enligt dagens skolsystem, ta bort någon elev eftersom alla ska inkluderas och skolan ska anpassas efter alla elevers behov. Min följdfråga var: Om våldet fortsätter, vad kan ni göra då? Ingenting, som skolsystemet ser ut idag, enligt skolkuratorn och läraren jag samtalade med." Ja, var går gränserna?
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ar-det-rimligt-att-alla-elever-ska-inkluderas-i-skolan-21630
Och i Uppsala vill S, MP och V avveckla specialskolorna.......

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar