onsdag 11 april 2018

Bomber och granater mot en ny tid

Fokus måste flyttas från bidrag till att snabbt kunna bidra
Sverige har fortsatt mycket stora möjligheter att vara ett land som kan skapa massor av bra individuella möjligheter för sina invånare framöver. Det är dock inget som händer av sig själv. Den verkligheten måste ständigt förtjänas. Företagande och mycket hög sysselsättningsnivå på arbetsmarknaden avgör

De två centrala orden, de mest betydelsefulla, i vårt samhälle är kärlek och konkurrenskraft. 2K! Om vi är konkurrenskraftiga som individer och samhällen tror jag att vi också är mer kärleksfulla mot vår omgivning. Vad tycker du? Tveklöst kräver konkurrenskraften att vi ändrar flers inställning från bidragstänk till fokus på bidratänk! Inkluderingsarbetet kopplat till nyanlända måste skyndsamt förbättras, annars bromsar vi inom kort kraftigt in i takt med att många kommuner får mycket växande behov av utbelningar av försörjningsstöd. Mycket bra att C, M, MP och V på riksnivå vill skapa mycket effektivare vägar mot självförsörjning för bland annat skoltrötta.
https://lararnastidning.se/alliansen-foreslar-tvaarig-yrkesutbildning-for-skoltrotta/
På en arbetsmarknad är det arbetsgivare som avgör vilka personer som möter deras medarbetarkrav. Idag har vi en arbetsmarknad med brist på eftertraktad personal samtidigt som behovet av försörjningsstöd, bidrag, kraftigt ökar. Vi måste därför mycket bättre öka incitamenten att bli anställningsbar. Samtidigt måste det bli enklare att för våra invånare att erbjuda sina tjänster som företagare.
http://www.gp.se/ledare/boscanin-stoppa-de-dubbla-bidragen-1.5550916
https://lararnastidning.se/alliansen-foreslar-tvaarig-yrkesutbildning-for-skoltrotta/

Dagens kalkon
Regeringen.
Sverige har en reglerad invandring och alla partier säger sig stå bakom det. Det är inte svårt att föreställa sig hur sårbara människor blir som lever laglöst i ett land. Det är inte heller svårt att föreställa sig vilka samhällsproblem som ett stort antal personer som lever olagligt i ett land skapar. Sannolikheten är hög att de utnyttjas av osunda verksamheter i olika former. Sannolikheten är stor att det ägnar sig åt brottslig verksamhet för att överleva. Vi kan göra mycket för att Sverige och dess delar ska hamna rätt och långsiktigt stärks igen. Den återhämtningen handlar då om att bland annat betydligt bättre integrera och inkludera alla som rättvist fått uppehållstillstånd. Om vi får ett allt större skuggsamhälle blir återhämtningsmöjligheterna kraftigt försvagade. Är det svårt att förstå?
https://www.expressen.se/ledare/vad-hande-med-ygemans-mal-om-80-000-utvisningar/

Att demokratin är i kris exemplifieras också med att Socialdemokraterna uppenbarligen inte använder ett utifrån- och in perspektiv med hur partier arbetar. Egna vänskapsband tycks viktigare än att säkerställa ett starkt förtroende bland de invånare partiets verksamhet ska tjäna. Är Anna Johansson det bästa Socialdemokraterna kan erbjuda Göteborgarna och svenskarna som ledande politisk företrädare med plats i riksdagen efter valet 2018? Bidrar liknande urvalsprocesser till att stärka demokratin?
http://www.gp.se/ledare/cwejman-s%C3%A5-bel%C3%B6nas-d%C3%A5rskap-i-g%C3%B6teborg-1.5564654

Rikspolitikens stora misslyckanden exemplifieras också med två sprängdåd i Uppsala inom 48 timmar. Ett mot en kommunal verksamhet och ett mot en lokal i anslutning till bostäder. Uppsala och Sverige behöver ett nytt ledarskap! Framtiden kan bli fantastiskt. Om det blir så avgör vi själva! Vackra ord räcker inte, bättre handlingskraft krävs. Uppsalabornas frihet begränsas allt mer i takt med att trygghetskänslan försvagas. Helt oacceptabel utveckling!
https://www.expressen.se/nyheter/hog-small-i-centrala-uppsala/

Dagens stjärnor
Våra poliser. De allra flesta gör så gott de kan trots att myndigheten har varit misskött länge. Heja alla poliser som sköter sina uppdrag respektfullt.
https://polisen.seInga kommentarer:

Skicka en kommentar