tisdag 10 april 2018

Ordens betydelse

Språket har stor betydelse
I en tid där mycket av kommunikationen mellan oss människor, och från media ut till sina följare, är väldigt kortfattad har orden allt större betydelse. Med längre texter och längre intervjuer kan nyanser beskrivas och ställningstaganden bättre motiveras än med "one liners" som förenklar på ett sätt som i praktiken ofta är ohållbara positioner. Inte minst får de kortfattade orden större betydelse för människor som inte växt upp med ett särskilt språk som är rådande i ett särskilt samhälle.

Jag tycker att det är klokt av den kompetente och erfarne Nils Lundgren att kraftigt markera mot hur illa ord idag hanteras inom politiken. Särskilt när orden inte ges entydiga betydelser. Om ett ord ska stå för ett ställningstagande perspektiv måste det göra det konsekvent hos politiker, annars saknas trovärdighet. Något som anses dåligt i de flesta sammanhang kan inte anses bra bara för att det ibland passar för att försöka röstmaximera. Bland annat ordet moralisera använder Lundgren som exempel.
"Moralisera: Det är vanligt att säga att vi inte skall moralisera. Men om jag då påpekar att jag blir moraliskt indignerad över hur kvinnor i beroendeställning har utnyttjats sexuellt av manliga chefer, som metoo-rörelsen har visat, anser alla att det är rätt. Att förespråka moraliskt beteende är att tala för ett gott civilsamhälle. Vi skall moralisera!"
Man kan tycka vad man vill om Svenska akademien som institution och dess nuvarande enskilda ledamöter. En sak är säker och det är att de haft, och har, en särställning i Sverige att tolka och bedöma sammansatta ord. Bland annat genom sitt uppdrag att årligen utse litteraturpristagare till Nobels minne. Det är ett viktigt uppdrag inte ”bara” för den institutionen utan för varumärket Sverige hur det uppdraget sköts. Dessutom har tydligen Akademien förbud mot att bevilja närståendes ekonomiska bidrag. Tveklöst finns personkonflikter bland ordkonstnärerna i Svenska akademien. Det rättfärdigar dock inte att en tidigare så kallad ”ständig sekreterare” gör ett debattnedslag utan att nämna grava missförhållanden kopplat till nobelprisutnämningar och vänskapskorruption. Visst kan vi förvänta oss bättre av ”ordens väktare”! Kan det vara så att dagens ”ständige sekreterare” bär på så mycket moral och etik att hon faller i onåd för att hon tycker att stadgar ska följas och att läckor om vem som vunnit årets pris inte får läcka ut i förtid? Undrar jag vad Engdahls fru tycker om detta debattinlägg....
https://www.expressen.se/kultur/ide/jag-forfaras-over-raheten-i-akademiens-maktkamp/

Dagens kalkon
Alternativ för Sverige. Den politiska kartan kommer sannolikt att ritas om ordentligt efter valen 2018. Vår konkurrenskraft och våra möjligheter att förbättra sammanhållningen bland våra invånare stärks dock inte av protektionistiska och främlingsfientliga partier.

Dagens stjärna
Sofie Löwenmark. Ja, det är ett stort misslyckande att inte staten och relevanta kommuner för länge sedan insett att det krävs produktion av många kvalitativa men också prisvärda bostäder som ekonomiskt svaga har råd med! Hur har det varit svårt att förstå för länge sedan? Vi talar om unga med behov av ett förstagångsboende, om äldre med låga pensioner, om nysvenskar som ska etablera sig bra i Sverige och allmänt socioekonomiskt svaga personer. Bifogat två artiklar i ämnet. En som jag och några andra kommunalråd skrev förra sommaren. Då var det väldigt få som lyfte frågan om detta viktiga
https://www.expressen.se/ledare/sofie-lowenmark/bostadsbristen-kan-leda-till-farliga-motsattningar/
https://www.svd.se/bygg-bostader-som-vanligt-folk-har-rad-med

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar