måndag 23 april 2018

Självförsörjning

Hur många dagar?
Det var inte länge sedan då till exempel Sveriges dåvarande statsminister trodde vi levde i en ny tid där vi aldrig skulle drabbas av nära våldsamma drabbningar mellan konkurrerande folk. Tänk vad fort tiderna förändras. Inte minst försvarsfrågan och dess utveckling sedan 2012 talar sitt tydliga språk om hur föränderlig värld vi lever i. Vissa menar att till och med de två statsministrarna innan dagens kraftigt underskattade behovet av ett väl fungerande försvar, en försäkring för att värna vår självständighet och frihet.
http://www.smp.se/ledare/m-fick-ratt-om-forsvaret/
https://www.svd.se/kritik-mot-reinfeldt-om-forsvaret
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/kallades-for-tomhylsan
Nu är det annat ljud i skällan. Nu ska både försvaret och civilförsvaret förstärkas. Och kommunerna har fått ett särskilt ansvar för att förstärka civilförsvarsförmågan. Det är inget litet extra uppdrag i en tid där antalet nyfödda, allt äldre och allt fler långtidsarbetslösa ökar. Sveriges situation är inte så ljus som den nationella regeringen vill påskina. Många kommuner går redan på knäna och allt fler kommer att göra det framöver. Ett rike kan väl aldrig vara starkare än dess samlade delar? Om nu allt fler kommuner får allt svårare att klara sina åtaganden samtidigt som statens ekonomi i högkonjunktur är god, är det ett tecken på att Sveriges offentliga ekonomi är sund? Allt fler nationalekonomer varnar för "en svart svan" i Kommuninvest.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forsvarsberedningen-presenterar-delrapport-om-civilforsvaret
https://kommuninvest.se/om-oss/vision-och-ide/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svart_svan_(olika_betydelser)

En del av vår civilförsvarsförmåga är att säkerställa en rimlig förmåga att självförsörja våra invånare med mat och annan energi. Cwejman har en stor poäng om att vi i Sverige bättre behöver vårda vår förmåga att odla mat. Och vi behöver ta skyddet av våra jordbruksmarker på större allvar. Hur många dagar klarar sig Uppsalaborna utan matförsörjning till våra butiker? Efter hur många dagar börjar vi bråka med varandra för att försöka komma över nödvändig mat? Vi måste ta förmågan att närproducera livsmedel på större allvar.
http://www.gp.se/ledare/cwejman-b%C3%B6rja-odla-potatis-staten-kan-inte-f%C3%B6da-dig-i-h%C3%A4ndelse-av-krig-1.5677297

Dagens kalkon
Våldsbenägna brottslingar som till exempel gömmer pistoler på lekplatser för barn!
http://www.gp.se/nyheter/göteborg/gömde-pistol-vid-lekplats-skyller-på-gorillan-1.5705537

De som tycker allt ska vara gratis. Det fungerar inte, av många skäl!
http://www.gp.se/ledare/ingerö-vård-är-aldrig-gratis-1.5684940

Dagens stjärna
Sofi Löwenmark. Bidragsvägen är fel väg att gå! Att alla som kan får bidra är bästa vägen!
https://www.expressen.se/ledare/sofie-lowenmark/statens-bidragsregn-leder-bara-till-varre-segregation/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar