onsdag 18 april 2018

Trygga äldre

Fakta eller lögner
När blir tyckande fakta? När en domstol kan styrka något? När sannolika sanningar bevisats sanna av forskare? När tillräckligt många observerat något liknande? Hur många krävs då för att det ska klassas som ”tillräckligt” många? Lejonet Scar i Disneyproduktionen ”Lejonkungen” uttryckte det enkelt som att ”sanningen är i betraktarens ögon”. Krasst är det så de allra flesta tolkar världen.  Inget konstigt med det. Sanningen är relativ.

BRÅ kritiseras ofta för att inte ge en trovärdig bild av hur brottsutvecklingen ser ut. Mest tror jag att frustrationen bygger på faktumet att de alltid bygger sina analyser på gamla historiska fakta. Och det är också mycket sannolikt att väldigt många brott kopplade till människor i utanförskapsområden inte anmäls, då har de inte hänt... Nu har BRÅ rapporterat att minst var sjätte pensionär utsatts för brott. Det är en helt galet! ”Drygt var sjätte person över 65 år utsattes under 2016 för något brott. Det enligt en ny studie av Brottsförebyggande rådet”. Eftersom BRÅ nu säger att det är så, stämmer det då? Vad tror du?  Jag säger att det är en sjuk och oacceptabel utveckling.

Brottslingar skyr inga medel för egen vinnings skull. Inte nog med att bland annat organiserad brottslighet sedan länge stjäl från människor med rätt till assistans, de stjäl också från många av våra sköraste äldsta. Usch! Jag fick lite rubriker när jag för 8 år sedan var arg på dessa kriminella. Jag hade varit i USA och sett en snattare få stå utanför en butik i en grisdräkt som en del av sitt straff. Han hade också en skylt runt halsen där det stod ”Jag är en tjuv”. Jag kunde inte låta bli att fråga hur länge han skulle stå så, två dagar blev svaret. På min blogg kostade jag på mig att vara lite ironisk kopplat till min kritik av dessa bidragskriminella och skrev att de skulle tvingas betala tillbaka stulna belopp plus ränta samt stå utanför en butik en tid i hyenadräkt. Jag anklagades felaktigt för att förespråka ”medeltida” straff. Efter det förtydligar jag alltid när jag är ironisk i mina blogginlägg. Jag tycker fortfarande att det är den värsta formen av brott när man stjäl ifrån våra svagaste! Hur blev det såhär? Och tyvärr visar bland annat BRÅ och Polisen att denna usla verksamhet ökat i omfattning. Bra ändå att det görs försök att hantera denna fruktansvärda kriminalitet.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6932238
https://www.bra.se

Centerpartiet i Uppsala driver bland annat en politik som går ut på att våra äldsta invånare ska känna sig trygga. Det är väldigt viktigt för mig. Om våra äldsta är trygga är det min övertygelse att hela vårt samhälle är tryggt. Bland annat därför är det mycket viktigt att säkerställa ett tryggt offentligt rum, ett tillgängligt offentligt rum, god omsorg och vård. Jag återupprepar logiken, när våra äldsta invånare känner sig trygga är samhället tryggt för alla invånare. Håller du med?
Dagens kalkon
Ungdomar som begår grova brott. Den 12 åriga pojken som hotade att skjuta rektorn. Det har funnits ”skadade” människor i alla tider. Det är dock allt för mycket ”övertramp” gällande uppförande i allt för många av dagens skolor.
https://www.expressen.se/nyheter/uppgift-12-arig-elev-hotade-att-skjuta-rektor/

Dagens stjärnor
De som ser möjligheter med teknisk utveckling. Självklart kommer robotik och artificiell intelligens ändra på mycket. Framförallt till det bättre. Mycket tid kommer bland annat frigöras som kan användas till mycket annat värdeskapande och frigöra mer tid som vi fritt får utnyttja. Varför inte inkludera måndagen i helgen framöver?
https://www.newscientist.com/article/2165958-robots-dont-take-peoples-jobs-they-make-new-ones/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar