fredag 27 april 2018

Alltid rättvist och kvalitetsfokus

Stärkt näringsliv kräver starkt etikkompass
Det finns ett antal näringslivsorganisationer i Sverige. Företagarna och Svenskt Näringsliv, SvN, är två viktiga exempel. De har uppdraget att både bilda positiv opinion om företagande och näringsliv samt att löpande kämpa för konkurrenskraftiga villkor för företagande. Jag har personligen varit lokal ordförande inom Företagarna, och varit en del av en valberedning till en arbetsgivarorganisation, så jag vet vad verksamheterna går ut på. Går näringslivsorganisationernas arbete bra? Jag tycker att det kan gå betydligt bättre. SvN är för politiserat och omodernt. Företagarna var extremt politiserat men ska nu ha hittat stabil mark under fötterna och blir allt modernare i sitt sätt att lösa sina uppdrag. SvN behöver dock kraftigt moderniseras och effektiviseras för att göra tillräcklig näringslivsnytta. Opinionsbildningsarbetet måste moderniseras och uppdraget som arbetsgivarrepresentant effektiviseras. Inget lätt förändringsarbete men mycket viktigt för att kampen om svensk konkurrenskraft i världen ska bli framgångsrik.
https://www.foretagarna.se
https://www.svensktnaringsliv.se
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Domstolsverket

Seriösa företagsledare och företrädare för näringslivet i Sverige får aldrig tveka att tala tydligt om att fusk är oacceptabelt! Självklart måste alla vi som kämpar för företagsamhetens positiva utveckling vara tydliga med att fusk oacceptabelt snedvrider konkurrensen mellan bolag men också förstör för alla företagare som kämpar hårt inom lagens ramar. Fuskande och oseriösa företagare, väldigt få, blir utmärkta exempel för företagarfientliga politiska krafter. Självklart ska bland annat SvN tydligt fördöma olaglig och oseriös verksamhet. Som alltid är det viktigt att komma ihåg att det inte är folkdomstolar i sociala nätverk eller media som är domare över om lagar följts eller ej. Det viktiga ansvaret ligger hos Domstolsverket. Även bevisat kriminella företagare ska givetvis hamna i fängelse om deras brott berättigar en sådan påföljd. I Sverige ska svenska lagar gälla alla berörda jämlikt, inga undantag!
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/svenskt-naringsliv-maste-sluta-blunda-for-fusket/
Dagens kalkon
Digitaliseringshetsare som inte också driver på för säkra och användarvänliga lösningar som gör att även äldre och funktionshindrade kan nyttja allt mer som erbjuds elektroniskt genom självbetjäning.
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/det-ar-for-latt-att-lura-pengarna-av-aldre/

Dagens stjärna
Aleksandra Boscanin. Ja, kriminellas "tillgångar" ska beslagtas och de ska inte få någon strafflindring.
http://www.gp.se/ledare/boscanin-m%C3%A4nniskor-m%C3%A5ste-kunna-k%C3%A4nna-sig-trygga-i-sina-hem-1.5664907

Torbjörn Nilsson. Ja, tänk att de gamla folkrörelserna misslyckats med uppdraget att vara nära och förstå dem man ska företräda. När politiken tappar sitt starka fotfäste bland dem man företräder och professionaliseras med internfokuserade yrkespolitiker och PR-kampanjer, då går man mot irrelevans.
– Är det rimligt, sa Persson, att den som betalar kommunalskatt betalar högst skatt där det är sämst service? Är det rimligt att vi har ett pensionssystem som ger många människor ett ekonomiskt utfall som placerar oss i botten i Europa? 
https://www.expressen.se/nyheter/stefan-lofven-leder-ett-utrotningshotat-parti/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar