torsdag 26 april 2018

Fokus på rätt saker

Närodlad politik
Tänk att det finns människor som inte förstår att det är viktigt att bedöma partiprogram och partiers företrädare var för sig i olika val! Visst är det märkligt. För Centerpartiet är "Närodlad politik" tydliga värderingsord. Du och jag ska i mycket stor utsträckning kunna påverka vår egen framtid genom lokala demokratiska beslut. Det kan vi också. Och det är i kommunerna som stora delar av den offentliga verksamheten sköts. Därför är de kommunala valen av avgörande betydelse för olika kommuners välståndsutveckling. Lokala partier med fokus på fel saker kommer inte heller bidra till att just den kommunens invånare kan få en positiv utveckling.

Igår lanserade Centerpartiet i Uppsala sin valplattform. Det vill säga huvudbudskapen i valrörelsen. Den förenklad anledningen till varför väljarna gör klokt i att rösta på Centerpartiet i det kommunala valet. De lokalt viktigaste frågor som kommunen i Uppsala kraftigt kan påverka är 1) Hur Uppsala kommun ska byggas attraktivt och hållbart 2) Hur omsorgen och vården för våra äldsta i behov av det ska få den med hög kvalitet 3) Hur tusentals arbetsföra i långtidsarbetslöshet bättre ska matchas mot självförsörjning. Centerpartiet i Uppsala har svaren på dessa avgörande frågor. I vårt valprogram kan du läsa;

Uppsalaborna kan se tillbaka på snart fyra år av politisk oförmåga att genomföra nödvändiga reformer. Trots global högkonjunktur och en stark lokal arbetsmarknad ökar klyvningen mellan människor i Uppsala. Valet i september är Uppsalabornas möjlighet att rösta för en förändring.
Den rödgröna majoriteten bedriver en stadsbyggnadspolitik som förtätar staden till oigenkännlighet och glömmer bort landsbygden, nedprioriterar Uppsalas äldre och misslyckas med integrationen. Samtidigt har företagsklimatet fått förfalla och otryggheten har tillåtits breda ut sig.
En röst på Centerpartiet i höstens val är en röst för att byta ut den rödgröna majoritet som de senaste fyra åren inte lyckats möta Uppsalas utmaningar. En röst på Centerpartiet är en röst för ett Uppsala som hänger ihop och som växer grönt och hållbart. 
De som röstar i höst har möjlighet att ge Uppsala ett nytt ledarskap, och välja en bättre väg framåt.
Centerpartiets reformagenda
Centerpartiets valplattform fokuserar på reformer för att möta Uppsalas mest angelägna utmaningar på tre centrala områden.
En hållbar stadsbyggnad
  • Bevara och utveckla stadens gröna lungor
  • Hela kommunen ska stärkas
  • Socialt hållbara bostäder som människor har råd med
  • Ett Uppsala med mer grön tillväxt
Ett tryggt och friskt åldrande
  • Alla Uppsalabor ska ges möjlighet att leva ett långt och friskt liv
  • Värna valfriheten i välfärden
  • En värdig omsorg som håller hög kvalitet
  • Det offentliga rummet ska vara rent och tryggt
Låt inte Uppsala klyvas
Politiken som ett lokalt parti representerar är det viktigaste. Alla partiets företrädare ska kämpa för att så mycket av den politiken som möjligt ska förverkligas. Kompromisser är nödvändiga för att komma så nära den önskade inriktningen som möjligt. Förutom politikens innehåll är partiernas företrädare av avgörande betydelse. En kommun är väldigt konkret och politiken påverkar handgripliga utmaningar och skyldigheter. Det är inte som i riksdagen där det handlar om att stifta lagar. Det är mycket glädjande att konstatera att Centerpartiet i Uppsala erbjuder Uppsalaborna mycket erfarna och engagerade politiska representanter. Representanter med fokus på att göra livet bättre för alla Uppsalabor.

Dagens kalkon
Mobbare! Och de finns i allt för stor utsträckning även bland vuxna människor. Sjukt nog också inom politiken där man kan tycka att politiska företrädare borde föregå med goda exempel. Vad vinner man på respektlöshet? Det är små människor som mobbar andra människor bara för att de är annorlunda eller tycker något annat. Och inom politiken ska livsluften vara att ståndpunkter bryts, då ska man kunna ägna sig åt det brytandet utan respektlöshet.
http://www.gp.se/ledare/sonesson-mobbning-p%C3%A5-jobbet-%C3%A4r-livsfarligt-1.5728160
Dagens stjärnor
Expressens ledare. Det är viktigt med specialskolor! Det är bäst för alla elever! Centerpartiet i Uppsala tycker det är väldigt viktigt att alla barn får bästa möjliga stöd för att nå sin individuellt fulla bildningsförmåga. Dagens skola klarar inte det uppdraget. Det är inte lärarnas fel. Och inte minst den okloka politiken att alla ska gå i samma skola bidrar till att läraryrket inte är mer attraktivt. Våra lärare är extremt viktiga för vårt försvar av det generella välståndet.
Väljarna i Göteborg. Jag hoppas verkligen att Göteborgarna använder den demokratiska makt de har och byter ut Göteborg kommuns majoritet i höstens val. Maktmissbruk och dåligt långsiktigt ansvarstagande ska straffas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar