torsdag 5 april 2018

Hållbar urbanisering

Fotavtryck
"Allt vi människor gör har en inverkan på miljön på något sätt. Och människan lever idag som om vi hade 1,6 planeter för att ta fram alla resurser och absorbera våra utsläpp. Om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas 4,2 planeter." Världsnaturfondens budskap till oss svenskar är glasklar. Vi kan inte med gott samvete låtsas som att vi inte behöver ta ett stort ansvar för att bidra till att människans ekologiska fotavtryck minskar. Vi måste också inse hur materiellt priviligierade vi är och att det finns stor förbättringspotential genom att vi beter oss mer resurssnålt och ekonomiskt klokare. En del av en klokare väg framåt är att utveckla både våra städer och våra landsbygder attraktivt. 

http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck

Hur många människor kan bo i en stad, och hur tätt?
Tveklöst växer världens större städer och blir allt större. Jag har haft förmånen att få bo i den stad som räknas som världens största, Tokyo. Efter Uppsala har det tveklöst varit den mest intressanta plats jag bott på. Massor av människor, regelbundna jordbävningar och samhällssystem som i princip fungerade till 100% enligt plan. Inga ständiga järnvägsproblem där inte! Och varje dag var affärer och restauranger fulla med världens fräschaste mat. Med tunnelbanan kunde man rimligt fort ta sig till landsbygden för mediterande själavård i naturen. Det är världens mest tätbefolkade stad och fungerar. Självklart i stort behov av försörjning av allt möjligt från den japanska landsbygden och resten av världens jordbruk. Jämfört med landsbygden är sårbarheten i städerna enormt mycket större.  Föreställ dig att mat och vattenförsörjningen till Tokyo slås ut under två veckor! Föreställ dig att spårsystemen står stilla två dygn. Hur stora kan våra stora städer bli? Enormt mycket större än idag. I Kina byggs nu enorma städer samman till en ny gigantisk stad. Städerna har sin tjusning och dragningskraft, det har också våra värdefulla landsbygder.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_v%C3%A4rldens_st%C3%B6rsta_storstadsomr%C3%A5den
https://www.saidkarlsson.com/reseguide-japan/2018/1/29/vrldens-strsta-stad-hur-stort-r-tokyo-egentligen
https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/Rapporter/Omvarldsanalyser/Trender-i-transportsystemet/megatrender/storstadsregioner/Urbanisering/
https://esa.un.org/unpd/wup/publications/files/wup2014-highlights.pdf
Smartare stadsbyggnadspolitik
Det var onekligen med viss överraskning som jag nyligen kunde läsa en ledarartikel i DN om hur orättvist Sverige utvecklas. Stockholmscentreringen är extrem. Hur kommer det sig att en liknande artikel dyker upp nu? Jag tror inte det handlar om att insikten om att landsbygderna är värdefulla nu infunnit sig. Det handlar nog krasst om att allt fler inser att kraften bakom missnöjespartierna växer. Sverige klyvs mellan många på landsbygderna samt våra utanförskapsområden samt övriga som har det rätt bra. "Men egentligen är det ju inte stockholmarna som är problemet, de är ofta också drabbade. Detta gäller makthavarna. Och de bör ta sig i akt: 42 procent av landsbygdsborna tror nämligen att deras barn kommer att få det sämre än de. Det är förskräckande många." En av drivkrafterna bakom klyftan som skapas är det svenska försörjningsstödssystemet. Hur kan det vara så tänker du? Rent generellt behöver det svenska systemets alla marginaleffekter ses över, många leder helt fel!
https://www.dn.se/ledare/politikerna-tar-pa-den-svenska-landsbygden/
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/utjamningssystem/vanligafragoromutjamningssystemet.11892.html
https://lagen.nu/2001:453
https://ekonomistas.se/tag/marginaleffekter/

Centerpartiet i Uppsala har en kraftfull politik som utvecklar både vår stad och vår landsbygd attraktivt. Det är inte svårt om man vill de att både stad och land har sina stora värden och att de mår bra tillsammans om båda perspektiven vårdas och utvecklas, inte enbart städernas perspektiv. Genom seriösa förstärkningar av ett antal av Uppsalas mindre samhällen kan både den lokala servicegraden starkt förbättras och smarta gröna resekedjor skapas för människor i behov av bil. Människor som kan bli mycket mindre beroende av bil om samhällsplaneringen sker klokare än nu.

Dagens kalkon
Gatuunderhållet i Uppsala. Det är farligt många "potthål" på cykel- och andra fordonsvägar. Det är farligt och skapar både olyckor som skadar människor samt skador på fordonen. Det verkar som att detta är ytterligare en del av Miljöpartiets strategi att göra Uppsala bilfientligt. I detta fall drabbas även vi även när vi cyklar.
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/fullt-av-gropar-i-uppsalas-gator-4906742.aspx

Dagens stjärna
Margit Silberstein. Det är klokt att visa att man har en rimligt folklig bild av verkligheten. Det innebär inte att man ska sakna framtidstro! "Per Schlingmann, kommunikationssnillet som Socialdemokraterna i slutna rum avundades Moderaterna, talade ofta om att politikerna måste knyta an till människors verklighet i vardagen. Det gick Olof Palme bet på när han varken visste priset på mjölk eller villor. Hasse & Tage gjorde Palmes världsfrånvändhet i det lilla till en klassiker i revyn ”Under dubbelgöken” 1979. Det berodde säkert inte bara på mjölken, men det året förlorade Socialdemokraterna regeringsmakten."
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/alla-gor-ansprak-pa-bilden-av-verkligheten-21170

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar