måndag 16 april 2018

Den ljusnande framtiden är vår

Begränsade resurser men enorma möjligheter
Mycket av det vi människor behöver för våra moderna liv bygger på ändliga resurser. Det är fakta. Inte minst är all modern elektronik, som i allt större utsträckning styr våra liv, helt beroende av en mängd olika metaller som finns i begränsad utsträckning och i ett fåtal länder runt om på vår jord. En betydligt bättre hushållning av alla dessa begränsade resurser är nödvändig. Det innebär bland annat en mycket större delningsekonomi och bättre återanvändning av allt skräp vi skapar. Med denna insikt är det tveklöst en fantastik tid vi lever i med massor av nya möjligheter och i en verklighet där många av oss får allt längre och friskare liv.

Jag blir allt mer övertygad om att vår ljusa framtid ligger i händerna på vår förmåga att skapa en omfattande delningsekonomi. Delningsekonomin gör att vi kan upprätthålla en hög generell välfärd utan att allt fler som klassas som medelklass i världen kör slut på våra naturtillgångar. Delningsekonomin frigör också massor av privat kapital som istället kan omsättas inom tjänsteindustrin. Håll med om att det är korkat att ha en dyr egen bil som i genomsnitt enbart används 5% av ett dygn! När infrastrukturen finns för tillräckligt stor tillgänglighet av lånebilar kommer jag garanterat nyttja den tjänsten. Det är glädjande att staten försöker förhålla sig positiv till delningsekonomin. Samtidigt är jag skeptisk till deras ärliga intention. Kortsiktigt har staten sannolikt mest panik över alla eventuellt förlorade skatteintäkter när vi köper allt mindre saker och istället allt mer tjänster.

En del av denna fantastiska tid som stundar med delningsekonomi är att vi mellan generationer kan dela kunskaper som aldrig förr! Våra barn kan lära oss äldre teknikens möjligheter och vi äldre, och väldigt mycket mer erfarna, kan genom samtal bidra till att bygga barnens klokhet. Efter en helg med två yngre flickor kan jag konstatera att vi lever i en fantastisk tid med massor av möjligheter mot en bättre framtid. Bland annat du och jag avgör hur positiv vår framtid blir. Ingen annan fixar den åt oss, det får vi bidra till själva.
https://digital.di.se/artikel/har-ar-de-hetaste-trenderna-och-bolagen-i-sveriges-vaxande-delningsekonomi
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/04/sou-201726/

Dagens kalkon
Trendälskare som inte tillräckligt tar del av befintlig forskning. Tveklöst leder stora öppna kontorslokaler till minskade dyra kontorsytor per person. Det är inte det samma som att värdet av det som människor ska prestera förbättras. Hyreskostnader är betydligt lägre än arbetskraftskostnader. Resultatet av stora öppna kontorslösningar kan med andra ord bli betydligt dyrare än vad konceptets förespråkare argumenterar för. Uppsala kommuns nya stadshus ska bli ett stort öppet landskap. Vi får se hur effektivt det blir. Allt fler företag inom näringslivet börjar lämna kontorslösningar med omfattande delade ytor. Som vanligt är inget svart eller vitt. Vissa yrkesroller passar bättre än andra för öppna kontorslandskap.
https://www.dn.se/ledare/signerat/lisa-magnusson-vi-trivs-samst-i-oppna-landskap/

Dagens stjärna
Johan Ehrenberg. Jag delar absolut inte allt han tycker i artikeln men håller med om logiken att skatteverktyget har en självklar roll för politiskt ledarskap som vill ersätta dåligt med bättre. Personligen är jag ingen förbudsivrare utan tycker att det är bättre att låta prissättning påverka hur dyr konsumtion av miljöförstörande produkter är.
https://www.etc.se/ledare/allt-rent-och-gott-ska-vara-billigare-allt-smutsigt

Vi kan i stor utsträckning påverka hur vår framtid blir. Både individuellt och som delar av ett samhälle. Den som satsar mycket på en hobby kan bli en av världens bästa inom det området. Den som studerar flitigt ökar sina chanser att jobba med något som ger mycket energi och riklig ekonomisk ersättning och så vidare. Samtidigt är världen full med över 7,3 miljarder andra människor som har sin agenda. Och alla dessa över 7,3 miljarder människor är delar av mer eller mindre framgångsrika samhällsbyggen. Alla individer och samhällen konkurrerar, det är en del av den verklighet vi lever i. I den konkurrensen tror jag att politiken kan göra mycket mer nytta genom att använda skatter klokt. Skattesystemet har stor betydelse för ett samhälles konkurrenskraft.
https://www.svd.se/rorlighetsmani-har-ersatt-var-framtidstro

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar