tisdag 24 april 2018

En stund för förbättrat miljö- och klimatarbete

Inte någon annan
Vår tids hjältar är tveklöst de välbärgade som inte utnyttjar sina möjligheter att leva i överflöd. De välbärgade som föregår med gott exempel och lever resurssnålt för att bidra till en mer hållbar framtid för människans kommande generationer. Att människor som saknar ekonomiska resurser för att leva på andra sätt än sparsamt representerar ingen personlig uppoffring. Tidigare i år slogs ett nytt positivt rekord kopplat till klimatförbättringsarbetet. "2018 års Earth Hour slog nytt globalt rekord med 188 deltagande länder och nästan 18 000 släckta ikonbyggnader. I Sverige uppmärksammade 89 procent (258 av 290) av Sveriges kommuner manifestationen, vilket också är nytt rekord. Sveriges skolor var även de mycket engagerade med runt 50 000 deltagande elever." Världsnaturfonden är beundransvärt kloka i sitt sätt att uppmuntra en miljö- och klimat smartare väg framåt. Tävlingar i olika former är ett både roligt och lärorikt format som snabbare bidrar till önskade effekter.
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/earth-hour/1415461-earth-hour
https://wedonthavetime.org/launch/
http://klimatriksdagen.se/
Solen, solen och solen har alltid burit på livet på jordens förutsättningar. Utan en stjärna som solen i denna stjärnas specifika avstånd ifrån vår jord är sannolikheten för livet på jorden mycket liten. Det är tveklöst min övertygelse att solen kommer att bli vår viktigaste fossilfria energikälla i kombination med vinden.
http://discovery.economist.com/features/21739640-bright-some-clouds-says-varun-sivaram-taming-sun-future-solar-166513142

I ljuset av att solen bär på mycket hoppfullhet om vår fossilfria framtid är det fantastiskt att några av solkraftens världsstjärnor är kopplade till Ångströms laboratoriet på Uppsala universitet. Och en av solhjältarna är min Rotarykompis Charlotte Platzer-Björkman.
http://www.kemi.uu.se/research/physical-chemistry/solar-cells/
http://www.polacksbacken.uu.se/?languageId=1
http://www.polacksbacken.uu.se/digitalAssets/41/c_41820-l_3-k_the-angstrom_lab.pdf
https://www.uu.se/nyheter-press/forskarprofiler/forskarprofilen-charlotte-platzer-bjorkman/

Den här veckan deltar jag i två debatter som handlar om vårt klimat och vår miljö. Det finns massor vi alla enskilt kan bidra med för att öka chanserna för en bra framtid. Jag ser mycket fram mot dessa debatter.

Dagens kalkon
Regeringen. Bostadspolitiken är misslyckad. Ja, flyttkedjorna måste uppmuntras bättre utan att nya stora förmögenheter skapas för många äldre som tjänat massor på tidigare förd politik. Våra yngre generationer måste få bättre möjligheter att komma in på bostadsmarknaden och stora bostäder ska helst nyttjas av många människor som bor i dem. Framtidskommissionen kom med flera bra förslag, hur gick det med dem..... Tänk att det ska vara så svårt att se till helhetens bästa....
https://www.expressen.se/ledare/bostadsbristen-kan-inte-byggas-bort/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2013/03/2013191/

Dagens stjärna
Regeringen. BRA! Bättre sent än aldrig. Självklart är det ett rimligt krav i utbyte mot till exempel tak över huvudet, mat på bordet, tillgång till sjukvård, tandvård, utbildning och mycket annat.
https://www.expressen.se/nyheter/just-nu-s-skarper-krav-pa-nyanlanda/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar