torsdag 12 april 2018

Långt och friskt liv

Allt fler lever längre i Sverige
Det är fantastiskt att allt fler svenskar lever allt längre. Allt fler lever också länge utan större hälsoproblem. Fakta är naturligt att en mycket stor del av våra omsorgs- och vårdkostnader är kopplade till multisjuka äldre invånare. Samtidigt är fakta att en mycket stor andel av våra äldsta invånare mår utmärkt och har inte behov av offentlig omsorg och vård. En allt större andel av Sveriges befolkning är +65 år. Nedan artikel är viktig och talar ett tydligt språk, självklart är alla våra äldre enorma tillgångar som vi måste bli betydligt bättre på att inkludera i välståndsbygget. Väldigt många som passerat pensionssträcket vill fortsätta att arbeta, det måste bli mer självklart att erbjuda sådana möjligheter.
https://www.expressen.se/halsoliv/halsa/studie-att-bli-aldre-kan-gora-dig-mer-kreativ/
Samtidigt som vi betydligt bättre än nu måste öppna upp arbetsmarknaden för alla genom nytänkande behöver vi också bli betydligt bättre på att ge de få i behov av omsorg och vård det stöd som ger bäst resultat. En del av detta viktiga förbättringsarbete är att kraftigt förstärka vårdens geriatriska kompetens. Det vill säga den särskilda kompetensen att ge våra äldsta, och ofta multisjuka, invånare en vård som förstår just denna grupps särskilda situation och behov. I Sverige kan också fantastiska förbättringar skapas genom att få vårdkedjorna mellan olika vårdgivare att fungera betydligt bättre än idag. Inte minst kostnadsbesparingarna är stora om kommuner och regioner/landsting blir betydligt bättre på individcentrerad vård än idag.
http://geriatriskafonden.se/om-aldrande/
Förutom att bättre ge äldre möjligheten att fortsätta jobba, och betydligt bättre geriatrisk kompetens, är det förebyggande friskvårdsarbetet av central betydelse för vårt individuella välbefinnande. Mycket mer behöver göras för att stimulera oss människor att på många olika sätt öka chanserna för långa och friska liv. Inte minst Uppsala kommuns träffpunkter är sociala mötesplatser som bidrar i detta viktiga arbete. Varje månad vi håller oss friska och självständiga i livet är både extremt värdefullt för enskilda människor och utmärkt för samhällsekonomin.
http://www.vetenskaphalsa.se/tag/friskt-aldrande/
https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/aldreomsorg-och-senior/traffpunkter-for-dig-over-65-ar/
Dagens kalkoner
De som inte anser att vi måste kunna säkerställa ett tryggt åldrande för alla våra äldsta invånare.
https://www.expressen.se/dinapengar/svenska-pensionarer-ar-fattigast-i-norden/
Dagens stjärna
Mary 96 år, snart 97. Fantastisk kvinna och en utmärkt förebild för människor som gärna lever länge och friskt. Dans är nyttigt både för kropp och själ.
https://www.svtplay.se/video/17592778/fraga-doktorn/fraga-doktorn-sasong-21-bowla-till-100-ar?cmpid=del:em:04-09-2018:fraga-doktorn:pla:lp-app

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar