torsdag 19 april 2018

Välståndsekvationen

Företagarhjältar
Ett stort tack till alla företagare och alla som vågar försöka bygga företag och förverkliga drömmar. Det är våra företagare som skapar grunden, förutsättningarna, för ett generellt högt välstånd. Massor av yrken är värdefulla i vårt samhälle! Det är dock viktigt att komma ihåg vad som är ”hönan och äggen” i välståndsekvationen. De människor som vågar och orkar starta och driva företag är värda stor uppskattning, och ingen avundsjuka, från alla samhällsinvånare. Få är de som lyckas bli rika på sitt företagande. Få är de som är oseriösa och kriminella. Många är de som lägger många arbetstimmar per vecka och som vaknar och lägger sig med fokus på att ge sina kunder så mycket värde som de är beredda att betala för. Välståndsekvationens bärande variabel är företagandets lokala kraft. Och företagandets kraft skapas av engagerade samhällsinvånare. Länge leva företagandet!
https://www.youtube.com/watch?v=tiRcpGJnP8Y&app=desktop
https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/uttryck-och-ekvationer/uttryck-med-variabel

"Ekonomisk utveckling handlar i grunden främst om människor – inte om råvaror, kapital, arbetskraft eller teknik. Den handlar om människor som utbildar sig, arbetar, uppfinner, investerar, driver företag, finner nya problem och söker nya sätt att lösa dem."
http://www.foretagskallan.se/foretagskallan-nyheter/lektionsmaterial/naringslivets-utveckling/
Dagens kalkon
Politiker som länge fört en retorik som nedvärderat alla människor som inte kan, eller vill, uppnå mer än en gymnasieexamen! Det är en förödmjukande och mycket oklok position. Yrkesutbildningarna måste få en betydligt högre status! Den status som funnits skadades kraftigt av dumheten att tycka att alla måste få en högskoleförberedande utbildning. ALLA yrkesprogram ska kunna erbjuda möjligheten att uppnå högskolebehörighet, det är en mycket viktig möjlighet. Så är det för till exempel omsorgs- och vårdprogrammet. Det viktigaste av allt är att yrkesprogrammen matchar rimliga kompetenskrav som relevanta arbetsgivare ställer. Och att vi alla under hela livet kan vidarutbilda oss för att hänga med i en utvecklingstakt som är allt högre.
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/drommen-om-de-enkla-jobben-ar-just-en-drom-21681
https://m.youtube.com/watch?v=JfixwhiM3oE
Dagens stjärna
Expressens ledarsida. Igår kväll var jag på ett möte i stadsdelen Gottsunda arrangerad av en paraplyorganisation till invandrarföreningar. På mötet var budskapen tydliga. Den stora volymen långtidsarbetslösa bland arbetsföra måste brytas. Det måste finnas betydligt fler bostäder som ekonomiskt svaga har råd att bo i. Trångboddheten bidrar mycket till en allt sämre otrygghet. Det sägs att 300.000 arbetsföra är i behov av arbete. Sverige behöver försöka attrahera kvalificerad arbetskraft. Om det finns ”enkla” jobb som inte människor tar, eller missköter, bland alla arbetsföra utan jobb ska det vara i fokus. Då behöver incitamenten för att bidra genom att jobba förbättras! Sverige måste säkerställa ett bidragsystem med starkare incitament att ta jobb som finns och uppmuntra hårt arbete från ett första jobb som man sedan med goda referenser kan ta sig vidare ifrån. Hur svårt kan det vara att förstå detta?
https://www.expressen.se/ledare/tramsigt-att-brunstampla-s-om-arbetskraftsinvandring/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar