fredag 6 april 2018

Tärningen är i rullning

Tydliga förslag och en positiv berättelse
En väl fungerande demokrati har förmågan att vara relevant och förstår vilket uppdrag och uppdragsgivare den har. Ett värdeskapande parti klarar konststycket att både adressera konkreta problem med lösningsförslag och att visualisera den positiva framtid som politiken är tänkt att leda mot. När det inte är självklart, eller brister, tappar förtroendeuppdragen i legitimitet och riskerna för försämrat välstånd ökar. Väljarna börjar allt mer ge uttryck för att de inte är nöjda med rådande ordning. De tycker inte att politiken klarar av att se och möta samhällsproblem tillräckligt fort och tillräckligt bra. Det är ett sundhetstecken som i grunden är positiv. Precis som allt annat har också sätten på hur samhällen styrts förändrats genom mänsklighetens historia. Den som tror att våra svenska samhällen i framtiden kommer att styras som idag kommer att få fel. Frågan är vad som väntar runt hörnet. Och frågan är när vi är vid det "hörnet" och går in i något nytt. Du och jag kan påverka hur det nya blir. Personligen hoppas jag att det blir en modernare form av demokrati som återigen är betydligt bättre förankrad bland relevanta samhällsinvånare. Och fler arbetslivserfarna behövs återigen som folkets företrädare.
https://www.expressen.se/nyheter/lofvens-small-samsta-valjarstodet-sedan-2016/

”Länge leve demokratin” är mycket sevärda SVT-berättelser om demokratins tillstånd. Berättelsen är välgjord och det är i huvudsak kloka personer som intervjuas. Det är med sorg i hjärtat jag konstaterar att demokratin är i kris. Kvaliteten på det politiska arbetet är för lågt och representationen håller inte en nivå som bidrar till konkurrenskraft. Lägg därtill att de allra flesta heltidspolitiker träffar dem de företräder skandalöst sällan så har vi ett uppenbart problem. Bland de allt för få politiskt engagerade ägnar sig väldigt många av de få partikarriaristerna åt massivt internt partiarbete istället för att träffa, lyssna och återkoppla till folket vi politiker ska representera. Den krassa verkligheten hänger sannolikt ihop med att det är internt som möjligheten till fler och nya uppdrag finns. Uppdrag som enligt mig ofta inte alls bidrar till det förtroendeuppdrag man har fått. Ja, demokratin är entydigt i kris. Det blir sannolikt sämre innan det blir bättre. Vi behöver fler kompetenta och erfarna politiska ledare. Ledare som förstår att prioritera ständiga möten med dem man företräder. Vi kan mycket bättre än nu! Vi måste kunna mycket bättre än nu!
https://www.svtplay.se/video/17478294/lange-leve-demokratin/lange-leve-demokratin-det-osynliga-folket-sasong-1-det-osynliga-folket?cmpid=del:em:04-05-2018:lange-leve-demokratin:pla:lp-app
https://www.svtplay.se/video/17478294/lange-leve-demokratin/lange-leve-demokratin-det-osynliga-folket-sasong-1-det-osynliga-folket?cmpid=del:em:04-05-2018:lange-leve-demokratin:pla:lp-app
https://www.svtplay.se/video/17480402/lange-leve-demokratin/lange-leve-demokratin-den-nya-makten-sasong-1-den-nya-makten?cmpid=del:em:04-05-2018:lange-leve-demokratin:pla:lp-app
Sant eller falskt? Det är frågan när vi tar del av information. Sant är att vi lever i en föränderlig värld. Många och ständiga förändringar. Partier förändras mer eller mindre för att möta den förändrade verkligheten. Intressant att ta del av Centerpartiets på kort tid kraftiga förflyttning enligt bifogad studie. Jag fortsätter att hävda att de stora skiljelinjerna i dagens politiska landskap är mellan öppenhet och slutenhet. Ett öppet samhälle är tveklöst attraktivare men det kräver många omprövningar om vad som kan inkluderas i samhällskontraktet.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6924173

Och hur stora skillnader måste vi kunna acceptera att rättigheterna blir mellan medborgare och andra invånare med rätt att vara i Sverige? Är det orättvist om medborgare har mer rättigheter än invånare med uppehållstillstånd?
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Bli-svensk-medborgare/Vad-innebar-svenskt-medborgarskap.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Bli-svensk-medborgare/Medborgarskap-for-vuxna/Tid-i-Sverige.html
http://www.lawline.se/answers/permanent-uppehallstillstand-vs.-svenskt-medborgarskap

Dagens kalkon
Identitetspolitiker! Identitetspolitiken är förödande och ett oärligt och dumt förhållningssätt.
https://www.expressen.se/ledare/linda-nordlund/nej-stefan-lofven-alla-ar-inte-rasister/

Dagens stjärna
Jan Scherman. ”Länge leve demokratin” är välgjord! Sverige och dess vackra delar behöver ett modernare demokratiskt system med betydligt bättre förankring bland dem förtroendevalda ska tjäna.
https://www.di.se/nyheter/naringslivstoppar-kapa-antalet-riksdagsledamoter-ordentligt/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar