torsdag 1 december 2016

Stora möjligheter med rätt fokus


Storregioner i graven

Utmaningarna inom sjukvården, och många landstings mycket dåliga ekonomi, anser vissa skulle kunna lösas genom färre och större regioner i Sverige. Kanske, men blir behoven och kompetensutmaningarna mindre bara för att landet skulle delas in i större regionsenheter? Det är hög tid att bättre ta i de praktiska utmaningar som sjukvården har. Bara de okloka turerna kopplat till Akademiska sjukhusets, UAS, linje att inte differentiera ersättningssystemet till personalen visar på reella ledningsproblem. Frågor som påverkar kompetenssäkring och som inte har något med regionala gränser att göra. Lika lön... oavsett uppdragens svårighetsgrad låter mycket dumt. UAS försämrar för intensivvårdens personal för att alla ska få liknande ersättning inom sjukhuset. Det vill säga de anpassar specialisterna med mycket krävande arbetsmiljö nedåt. Helt sjukt! Jag törs slå vad om att det kommer att få stora negativa konsekvenser för akut- och intensivvården. Suck.


Fokus på rätt saker

Istället för att fokusera på huvudfrågor fortsätter vänsterkrafter att fokusera på destruktiv identitetspolitik. Tänk om all denna energi bland vissa av våra yngre istället läggs på hur vi ska klara kompetensförsörjningen inom omsorgen och sjukvården. Hur blir yrkena mer attraktiva? Vad kan automatiseras så att de jobb som finns ger konkurrenskraftiga ersättningar och så vidare. Håll med om att identitetspolitiken söndrar mer än den löser verkliga problem? Jämlikhet ska vara fokuset och när vi inte behandlas rimligt jämlikt och rättvist i konkurrens med andra ska det inte accepteras.


Övervikt och fetma

Professor Stephen Hawkins har nu blandat sig i kampen för att fler människor ska få långa och hälsosamma liv. Jag lyfter på hatten för honom. Sockerlobbyister i alla dess former ska inte tillåtas segra färe förstånd, vetenskap och sunt förnuft. Självklart är mer fysisk aktivitet viktigt i en tid där vi sitter på rumpan för mycket viktigt. Självklart är det rimligt att samhället slår tillbaka mot en allt större sockerfiering av allt vi äter.


Finns botemedel mot diabetes, övervikt och fetma? Diabetes kan idag inte botas och övervikt och fetma kan bäst motverkas genom god kosthållning och regelbundna fysiska aktiviteter. Det innebär inte svältkurer! Det innebär inte att man aldrig kan frossa i chips och godis. Det innebär inte heller att man måste avstå från en fredagsdrink och några glas vin. Vi får se om vetenskapen till sist hittar bra metoder som hjälper till att motverka övervikt och fetma. Det skulle vara väldigt positivt om liknande framsteg görs.Inkluderingsjobb

Det är klokt att minska trycket inom Akademiska sjukhusets intensivvårdsverksamhet. Det trycket kommer att minska om vi invånare rör oss mer och äter klokare. Inte nog med att klokt matintag är bra för vår hälsa det är bra även för vårt viktiga miljö- och  klimatförbättringsarbete. Du tar väl både hälsoarbetet och miljö- och klimatarbetet på största allvar? Det är fundamentala perspektiv för oss människor. Det är också klokt att inkludera många fler in på den svenska arbetsmarknaden och avlasta specialister så mycket som möjligt från enkla rutinaktiviteter som också måste göras. För att klara av att finansiera enkla arbetsuppgifter och erbjuda enklare vägar in på den svenska arbetsmarknaden krävs nytänkande. Var finns nytänkandet inom regeringen?.... Hälsofrågor, jobbfrågor och vetenskapsfrågor är huvudsaker! Och för att lösa alla utmaningar vi nu har krävs fler idéer som vi kan debattera runt för att till sist välja kloka nya vägar framåt.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar