torsdag 15 december 2016

Ledarförmåga


Räntekänslighet

Det finns gott om bland annat fastighetsägare som starkt påverkas av ränteutvecklingen. En höjning med några få procent slår till exempel kraftigt mot den bostadsrättsförening jag har andelar i. Och självklart har många hyresfastigheter köpts dyrt på spekulation med stor räntekänslighet. Det tråkiga med de låga räntorna är att de inte bidragit till att stimulera till kraftiga företagsinvesteringar i Sverige. Det borde de som kallas politiska ledare oroas över. Igår var en historisk dag. För bara andra gången sedan 2008 höjde USAs centralbank, Federal reserve, styrräntan. Nu med 0,25%. Knappast en höjning som stoppar oansvarigt spekulerande som uppmuntras när priset på pengar är billigt. Julhandeln tycks återigen slå rekord, bra att man kan låna billigt för att hjälpa till att slå tidigare rekord... Ja, ja även 2017 blir garanterat ett spännande år.
Finns ledarförmågan

Oron har under 2016 brett ut sig i Sverige. En oro över terrorhot, ryssen, allt sämre förhållanden kopplade till utanförskapsområden, fastighetsvärderingar, långtidsarbetslöshet, kompetensbrister, sjukvårdsköer, skolresultat och så vidare. Mycket som kan ses som en generell oro för att samhällskontraktet mellan högt beskattade invånare och det offentliga allt mer upplevs som brutet. Ja, ja det finns alltid utmaningar, problem och möjligheter i alla tider. Jag håller med Nisha Bishara, nedan krönika, att det som saknas för att min egna oro ska släppa är politiska ledare som trovärdigt kan visa ledarskap. Typ "så här ser läget ut, det här gör vi (mer än vackra ord) för att lösa våra större problem och målsättningen med vårt politiska slit är X, Y och Z". Hur svårt kan det vara? Svaret är tyvärr sannolikt enkelt, relevant kompetens saknas.

Årets julklapp

Min son har redan fått sina julklappar. För en gångs skull fick han bland annat årets julklapp, VR-"glasögon". Utvecklingen inom Virtual Reality, VR, är onekligen intressant. Inom spelindustrin, övrig nöjesindustri, militären, Polisen, fastighetsmarknaden och nyhetsförmedling används tekniken allt flitigare. Säkerligen även inom andra områden också. Kanske kan vilsna och visionslösa politiker hitta framtidsbilder och vägar dit genom att kliva in i VRs verklighet? Vad tror du om det? Det kanske är bra om Stefan Löfvén får gå på en VR-utbildning och att något spelbolag utvecklar ett spel som heter "Sveriges Nirvana 2030". Efter att ha gått på mina efter mina för att hitta en framgångsrik väg mot Nirvana kanske ledarförmågan infinner sig? Simuleringsverktyg används redan idag när regeringen försöker styra. Är årets julklapp vår räddning? Är VR-ministrar lösningen för att Sveriges konkurrenskraft ska öka och svenskt lyckoindex bli högst i världen? Precis som avatarer som agerar som doktorer med hjälp av till exempel IBMS Watson kan kanske liknande avatarer bli kunniga ministrar....  Hoew, hoew, hoew säger tomten och ger kanske några jämställdhetsintegrerade och barnvänliga VR-glasögon till våra ministrar. Det är svårt att leda. Om våra så kallade ledare inte leder, vilka är det då som styr? Visst förstår du att jag är lite ironisk?

Ledarskapstest

De som är kritiska till bristen på ledarskap bland partiledningar kan väl ge dem en chans. Varför inte en tydlig uppgift där det är rimligt att de kan svara tydligt?

1. Hur mycket högre anser du att skatten på arbete kan vara och vilka effekter tror du en högre skatt får?

2. Hur ska sjukvården, skolan, försvaret och rättssystemet klara sitt uppdrag utan massiva ökningar av arbetskraftskostnader?

3. Hur görs återigen viktiga jobb inom skola, sjukvård, rättsystem och försvar attraktiva för berörda medarbetare trots att lönerna inte kraftigt kan höjas?

Tre frågor som en duglig ledare kortfattat ska kunna svara på. Men det är klart, även den som kanske kan vill sannolikt inte. Man tappar ju lätt röster om man är tydlig... Eller? Jag tror att människor generellt sett är kloka. Man måste våga lita på dem och enkelt klara att förmedla komplexa budskap. Många känner sig uppenbarligen kallade, men hur många är ur ett meritokratiskt perspektiv utvalda?.. Datorer kan logiskt klara av att ge mycket tydliga budskap. Det kanske är dags att använda samhällsbeslutande system byggda med artificiell intelligens som kommer med förslag på åtgärder och argumenten för. System som också krasst kan beskriva konsekvenserna av att inte genomföra förändringar. Självklart kan ett liknande system rada upp argument som stödjer budskapen. Med det beslutsunderlaget på bordet kan väl politiken fatta lite snabbare och klokare beslut, eller? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar