torsdag 8 december 2016

Stupstock

Det möjligas konst
Politik sägs vara det möjligas konst. Vad sätter gränserna för det möjliga? Ambitionsnivå, kompetens, finansiering (pengar) och en majoritet som strävar åt samma håll. Tänk att det är så enkelt att skapa framgång.... Höga ambitioner, en demokratisk majoritet samt tillräckligt med kompetens och pengar för att kunna nå ambitionerna. Vad väntar vi på i Sverige? Vill vi att våra barn ska få leva i ett rikt samhälle med gott om möjligheter för alla att nå sina drömmar? Vill vi att den lägsta levnadsnivån ska vara på en rimligt anständig nivå? Vill vi leva i ett sekulärt samhälle? Vill vi att jämlikhet ska vara en självklarhet? Vill vi att människor ska vara och känna sig trygga på vårt territorium? Vill vi att våra företag ska vara globalt konkurrenskraftiga? Vill vi säkerställa en demokrati som klarar av att företräda det folk den ska företräda? Vilka är det som driver på för att detta ska bli en verklighet i Sverige?


Jag vill leva i ett rikt och rättvist närsamhälle. Jag och övriga svenskar kan mycket marginellt påverka hur andra länder väljer att driva och utveckla sina territorium. Jag vill som det uttrycks i Centerpartiets partiprogram leva i ett socialliberalt och grönt samhälle. Ett sådant samhälle måste byggas och när det är byggt måste det försvaras samt ständigt utvecklas. Många svenskar är liberaler av olika grad utan att känna till det. Partivalen har ofta helt andra förklaringar än ideologi. Anna Dahlberg beskriver väl varför några av oss, som ser oss som pragmatiska socialliberaler, hela tiden verkar för en hållbar politik inom alla områden. Visst ska olika samhälle ha en chans att bygga unika samhällsstrukturer? Det tycker jag. Vi kan och vi måste nutids och framtidsanpassa Sverige ordentligt. Det kräver att vi tänker större och vågar förändra mycket mer än hittills.
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/ni-maste-forlata-oss-for-att-vi-hade-ratt/


Demografiska utmaningar
Som jag beskrev i förrgår har vi en mycket stor demografisk utmaning framför oss med ordentlig start valåret 2018. Representanter från Sveriges kommuner och landsting gick så långt att de sa att "utmaning är fel ordval, det beskriver inte magnituden i det som stundar, det ska kallas för vad det är och det är stora problem". Ja, ja, ja men vi som varit med ett tag i både goda och dåliga tider vet att oavsett läge är det hårt målmedvetet arbete som kan lösa de mest svåra situationerna bara man inser läget. Frågan är hur många "strutsar" vi har i maktställning och om den mycket svaga nationella regeringsförmågan klarar av att göra det som krävs? Det klarar de till exempel inte i Italien.
http://stefanhanna.blogspot.se/2016/12/lugnet-fore-stormen.html


Obekvämt ansvarstagande
Jag är inte imponerad över hur Sverige leds. Särskilt allvarligt tycker jag det är att den nuvarande regeringen försämrar villkoren för välståndets grundpelare, företagarna. Lika allvarligt är det att den destruktiva politiken släpps fram. Samtidigt lyfter jag på hatten för att regeringen vågat vidta tuffa åtgärder för att försöka försvara det svenska samhällskontraktet, rimligt bra kunna hjälpa de som bedöms ha flyktingstatus och försöka bekämpa en växande organiserad brottslighet som gottar sig på offentliga medel. Att Sossar och miljöpartister försämrar för funktionshindrade och vissa sjukskrivna tror jag inte enbart handlar om att vi ekonomiskt måste "rätta mun efter massäck". Jag tror att de också, utan att våga vara tydliga med det, ser detta som ett sätt att bryta trenden med en allt starkare organiserad brottslighet. Om det är ett av skälen borde de våga vara tydliga med det. Jag tror de allra flesta svenskar håller med om att ett samhälle som tillåter organiserad brottslighet att bli allt mäktigare går en dålig framtid till mötes. Samtidigt är det lite "komiskt" att den nuvarande regeringen tog bort det så kallade bortre gränsen i sjukförsäkringen men nu istället överprövar väldigt många sjukskrivningar.... Suck. Helt klart är att redan innan vi gått in i 2018 så ställs olika gruppers intressen allt hårdare mot varandra. Och staten skjuter allt mer ofinansierade problem ut till kommunerna. En mycket utsatt grupp i Sverige är våra garantipensionärer.
http://www.gp.se/ledare/f%C3%B6r%C3%A4ndringar-som-f%C3%A5r-konsekvenser-1.4024726
http://www.expressen.se/ledare/sverige-behover-stupstocken-lofven/
http://www.expressen.se/dinapengar/pension/allt-fler-pensionarer-ar-fattiga-i-sverige-i-dag/
https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/sa-fungerar-pensionen/garantipension-om-du-har-lag-pension
http://www.dn.se/ekonomi/pensionsskolan/sa-manga-far-den-lagsta-pensionen/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar