onsdag 14 december 2016

Med självinsikt mot bättre inkludering

Självinsikt
Vilken självinsikt har du? Erkänner du, och känner du till, dina brister i förhållande till det som klassas som relevant bra? Känner du till dina styrkor i förhållande till andra? Håll med om att det är bra att känna sig själv för att bättre kunna förhålla sig till andra människor. Även kollektivt kan det vara klokt att försöka förstå vilka särskiljande drag och kulturer man generellt har i ett mindre samhälle eller land. Det är också av central betydelse att ett mindre samhälle eller en nation vågar stå för den kultur och de traditioner man uppskattar. Bättre inkludering av nya invånare är annars mycket svårt att åstadkomma. Att det självklart finns subkulturer även i Uppsala och Sverige är ingen ursäkt för att inte våga stå upp för den majoritetskultur som råder. Kulturer utvecklas också självklart hela tiden och påverkas, i god demokratisk ordning, av lagrumsförändringar och hur ett samhälle upprätthåller de regler och lagar man fastställt.

Sjukdomsinsikt
Det är tröttsamt att vi fortsatt behöver ta del av osund vänsterpropaganda och märkliga debattinlägg från så kallade liberala företrädare som vill förneka nationella eller mindre samhällens särdrag. Särdrag som självklart blir uttryck för egna varianter av värdegrund och kulturella uttryck. Dessa människor inser inte att de starkt bidrar till att försvåra en inkludering av nysvenskar som kraftigt måste förbättras. Precis som med andra människor som inte har sjukdomsinsikt förstår de inte bättre. Så vi andra som förstår hur viktigt det är att vi vågar stå upp för det särskilda vi anser är viktigt att försvara också vågar och orkar göra det.
http://www.synonymer.se/?query=sjukdomsinsikt

Nationell särprägel
Heja Sverige, och självklart Uppsala, en liten del av det som kallas just Sverige! Med dess fantastiska människor, som kallas svenskar, och en unik historia som formar platsernas kultur. En kultur som ständigt förändras eftersom vi människor kommer och går. Olika generella kulturer som bidrar till att det är så utvecklande och roligt att möta olika samlevnadsformer runt om på jorden. Kulturer som starkt påverkats av till exempel väderförhållanden.

Den som på riktigt vill bidra till bättre inkludering av nysvenskar gör bäst i att inse att det finns en generell kultur som kallas svensk. Det är tramsigt och dumt att förneka det. Sträck på kroppen du som känner dig som för det mesta känner dig som stolt svensk utan att se ner på andra folk med andra kulturer. Sträck på kroppen du som är stolt över det mesta som kännetecknar Uppsalas kultur utan att nedvärdera till exempel Lunds kulturella särprägel. Den som gillar sig själv kan också lättare ta till sig delar av andras kulturer och gilla andra, det är min övertygelse. 
http://www.gp.se/ledare/svenskhet-%C3%A4r-mer-%C3%A4n-blodsband-1.4040815¨

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar